Holowanie pojazdu za granicą
Ubezpieczenie komunikacyjne

Holowanie pojazdu za granicą – kiedy kierowca może z niego skorzystać?

Spośród wszystkich dostępnych ubezpieczeń komunikacyjnych można wyróżnić kilka świadczeń cieszących się szczególną popularnością. Jednym z nich jest bez wątpienia polisa assistance. Dzięki niej kierowcy mogą liczyć na uzyskanie profesjonalnego wsparcia w razie nagłej awarii pojazdu. Warto jednak pamiętać, że większość asekuratorów zobowiązuje się do udzielenia takiej pomocy jedynie na terytorium Polski. Tym samym kierowca z reguły nie może liczyć na holowanie pojazdu za granicą kraju. Czy od tej zasady zdarzają się wyjątki? W jaki sposób kierowca może uzyskać rozszerzoną wersję ochrony assistance obejmującą np. holowanie pojazdu za granicą?

Holowanie pojazdu za granicą – zakres ubezpieczeń assistance

Ostatnie lata przyniosły wyraźny wzrost zainteresowania ubezpieczeniami assistance. Nowe raporty firm ubezpieczeniowych wskazują, że coraz więcej kierowców ma własną polisę tego typu. Wynika to przede wszystkim z dwóch czynników. Pierwszym jest zdecydowanie większa dostępność ubezpieczeń assistance. Obecnie taką polisę można odnaleźć w ofertach niemal wszystkich firm prowadzących sprzedaż ubezpieczeń dla kierowców. Jednak dużo większe znaczenie ma drugi ze wspomnianych czynników. Jest nim możliwość kupienia polisy assistance po bardzo okazyjnej cenie.

Skąd biorą się takie okazje? Otóż spora część asekuratorów wprowadziła do swojej oferty usługę tzw. pakietów łączonych. Dzięki temu kierowca kupujący np. obowiązkowe ubezpieczenie OC otrzymuje jednocześnie bardzo wysoki rabat na ubezpieczenie assistance. Niektórzy ubezpieczyciele idą o krok dalej i oferują okrojoną wersję assistance zupełnie za darmo! Wtedy kierowca może kupić inną polisę, dzięki czemu uzyska darmowy bonus w postaci assistance.

W teorii wszystko wygląda więc świetnie. Należy jednak pamiętać, że „bonusowe” ubezpieczenia assistance mają co do zasady mocno ograniczony zakres ochrony. W praktyce obejmuje on tylko kilka podstawowych usług. Takie ograniczenia dotyczą między innymi kwestii holowania pojazdu. Podstawowy zakres assistance przewiduje bowiem limit dotyczący odległości holowania. Zazwyczaj wynosi on około 30-50 kilometrów. Nie trudno więc odgadnąć, że w takim przypadku holowanie pojazdu za granicą nie wchodzi w grę.

Jak uzyskać gwarancję holowania pojazdu za granicą?

Najtańsze wersje drogowego assistance zazwyczaj nie zapewnią kierowcy holowania pojazdu poza granicami Polski. Jeżeli więc komuś zależy na uzyskaniu takiego świadczenia, powinien kupić dedykowane ubezpieczenie assistance.

Co prawda, polisa tego typu będzie wyraźnie droższa niż ubezpieczenie assistance stanowiące część wspomnianych wyżej pakietów. Natomiast w zamian kierowca otrzyma zdecydowanie szerszy zakres ochrony i to nie tylko pod względem holowania. Rozbudowane warianty polis assistance mogą także obejmować szereg przydatnych świadczeń, takich jak: dowóz paliwa, naprawa na miejscu lub pomoc w kontynuacji podróży.

Jak więc kierowca może otrzymać taką pomoc? Zasadniczo może on wybrać jedną z dwóch polis. Pierwszą będzie rozszerzony wariant drogowego assistance. Jest to zdecydowanie najbardziej rozbudowana wersja tego ubezpieczenia. Tym samym zakres polisy powinien obejmować zarówno holowanie pojazdu za granicą, jak i inne wspomniane wyżej usługi.

Natomiast drugim rozwiązaniem dla kierowców będzie zakup drogowej polisy assistance w wersji turystycznej. To ubezpieczenie jest przeznaczone w głównej mierze dla osób wyjeżdżających za granicę swoim własnym samochodem. Dlatego ważność takiej polisy można ograniczyć jedynie do kilku dni lub tygodni. Wobec tego będzie ona świetnym rozwiązaniem dla osób potrzebujących krótkoterminowego ubezpieczenia. Jeżeli zaś chodzi o jego zakres, rozbudowane warianty polis assistance dla turystów nie odbiegają od standardów ubezpieczeń komunikacyjnych.

Uwaga na wyłączenia ochrony!

Wyłączenia ochrony to zapisy pojawiające się we wszystkich ubezpieczeniach. Zazwyczaj dotyczą one sytuacji, które uprawniają asekuratora do odmowy wypłaty odszkodowania. Jednak w polisach assistance dodatkowo pojawiają się także wyłączenia w aspekcie terytorialnym.

Dlaczego asekuratorzy korzystają z takich zapisów? Głównym powodem są tutaj kwestie natury logistycznej. Trzeba bowiem pamiętać, że dostępność usług drogowych w zagranicznych krajach może być zdecydowanie niższa. Toteż asekuratorzy chcą w ten sposób chronić się przed sytuacjami, gdzie konieczne będzie holowanie pojazdu przez kilkaset kilometrów. Wyłączenia terytorialne mogą dotyczyć różnych krajów. Jednak większość ubezpieczycieli mocno ogranicza dostępność swoich usług na terytorium: Białorusi, Ukrainy, Rosji oraz Turcji.

Aby upewnić się, że umowa ubezpieczenia nie zawiera innych ograniczeń, przed zakupem polisy należy dokładnie przeczytać treść OWU. Skrót ten oznacza Ogólne Warunki Ubezpieczenia, czyli dokument regulujący zakres zobowiązania ubezpieczyciela. Jego lektura jest koniecznym krokiem do świadomego zakupu polisy.

Podsumowanie

W ostatnim czasie ubezpieczenia assistance stały się ogólnodostępne. Wszystko za sprawą samych ubezpieczycieli, którzy zapewniają klientom możliwość zakupu takich polis na preferencyjnych warunkach. Niestety, najtańsze ubezpieczenia assistance mają z reguły mocno ograniczony zakres ochrony. Dlatego ich posiadacze nie mogą liczyć np. na holowanie pojazdu poza granicami Polski. Żeby uzyskać taką gwarancję, kierowca musi zakupić rozszerzony wariant assistance lub zamówić turystyczne assistance dla kierowców. Obydwie te polisy zapewniają znacznie szerszy wachlarz usług świadczonych również poza granicami kraju. Dzięki temu posiadacze takich świadczeń mogą skorzystać z holowania pojazdu nawet podczas zagranicznego pobytu. Jednak dla pewności warto jeszcze przed zakupem polisy sprawdzić, czy jej zakres obejmuje terytorium konkretnego kraju. Stosowna informacja powinna widnieć w OWU, czyli Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.