ubezpieczenie OC działa poza granicami Polski
Ubezpieczenie komunikacyjne

Czy ubezpieczenie OC działa poza granicami Polski?

Obowiązujące prawo o ruchu drogowym nakłada na wszystkich kierowców obowiązek posiadania trzech dokumentów. Ten obowiązek dotyczy: prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego oraz polisy OC. Co jasne, prawo jazdy oraz dowód rejestracyjny są dokumentami o charakterze międzynarodowym. Nieco więcej wątpliwości budzi jednak kwestia polisy OC. Kierowcy często zastanawiają się nad tym, czy ubezpieczenie OC działa również poza granicami Polski. Co na ten temat mówią aktualne przepisy? Czy polscy kierowcy mogą w razie zagranicznej kolizji drogowej legitymować się swoim krajowym OC?

Czy ubezpieczenie OC działa poza granicami Polski?

Jeszcze kilkanaście lat temu nie można było myśleć o swobodnym poruszaniu się samochodem poza granicami Polski. Każdy kierowca musiał bowiem przejść kontrolę graniczną oraz zakupić stosowne ubezpieczenie. Wszystko jednak zmieniło się w chwili, gdy Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. Od tego momentu polskie ubezpieczenia OC są respektowane na terytorium wszystkich krajów Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Jeżeli więc kierowca nie zamierza wyjeżdżać swoim samochodem poza obszar wspólnoty, nie musi kupować dodatkowych ubezpieczeń. Należy jednak pamiętać, że poza granicami kraju zawsze trzeba mieć przy sobie fizyczne potwierdzenie posiadania polisy OC. Zagraniczni policjanci nie mają bowiem dostępu do polskich baz danych, przez co nie mogą sprawdzić danego ubezpieczenia. Wydrukowane albo elektroniczne potwierdzenie zakupu OC będzie więc jedynym sposobem na udowodnienie posiadania ważnej polisy.

W jakich krajach polskie ubezpieczenie OC nie będzie respektowane?

Na podstawie opisanych wyżej informacji można łatwo wywnioskować, że polskie ubezpieczenia OC tracą ważność poza UE/EFTA. Tym samym kierowcy nie mogą korzystać z jednej polisy na terytorium całej Europy. Polskie ubezpieczenia OC nie zostaną uznane np. na Białorusi i Ukrainie, a także na terytorium krajów bałkańskich, takich jak: Albania, Czarnogóra oraz Macedonia.

Co więc mogą zrobić kierowcy, którzy planują udać się własnym samochodem do jednego z państw położonych poza UE? Takim osobom pozostaje jedynie zakup Zielonej Karty. Jest to forma międzynarodowego ubezpieczenia drogowego, które obowiązuje w wielu światowych krajach. Dzięki Zielonej Karcie kierowca może poruszać się własnym samochodem po terytorium między innymi: Turcji, Ukrainy oraz Mołdawii. Obecnie system Zielonej Karty obejmuje niemal wszystkie kraje europejskie, a także kilka państw położonych na innych kontynentach.

Jeśli wybranego kraju nie ma w systemie Zielonej Karty, jedną alternatywą będzie wówczas wykup dedykowanego ubezpieczenia granicznego. Takie świadczenie muszą kupić kierowcy, którzy chcą podróżować samochodem np. po terytorium Kosowa.

Jak ubezpieczenie OC działa poza granicami Polski w razie kolizji?

Kolizja drogowa poza granicami Polski może stać się źródłem wielu poważnych problemów. Z tego względu warto wiedzieć, jak należy zachować się w takiej sytuacji. Co zatem powinien zrobić kierowca, który spowoduje kolizję?

Sposób postępowania zależy między innymi od tego, czy kierowcy potrafią się ze sobą porozumieć. Jeżeli bariera językowa im to uniemożliwia, na miejsce należy wezwać policję. Funkcjonariusze zajmą się wtedy wykonaniem niezbędnych czynności. Interwencja policjantów będzie konieczna także wtedy, gdy na miejscu wypadku są osoby ranne.

Jeśli jednak w zdarzeniu nikt nie ucierpiał, a kierowcy mogą się porozumieć, interwencja policji zazwyczaj nie jest konieczna. Uczestnicy kolizji powinni wtedy spisać wspólne oświadczenie, w którym sprawca przyzna się do spowodowania zderzenia. Takie oświadczenie powinno zostać spisane w języku angielskim lub innym języku zrozumiałym dla obydwu kierowców. Co istotne, sprawca kolizji musi wtedy podać dane swojej polisy OC, aby umożliwić pokrzywdzonemu uzyskanie odszkodowania. Polacy powinni zatem podać numer ubezpieczenia oraz spisać dane kontaktowe asekuratora, który odpowiada za obsługę OC. Na tej podstawie zagraniczny kierowca wystąpi o przyznanie mu rekompensaty finansowej.

Podsumowanie

Aktualnie polscy kierowcy mogą bez większych problemów poruszać się swoimi samochodami po innych europejskich krajach. Wynika to z faktu, że polskie ubezpieczenia OC są respektowane we wszystkich państwach należących do UE/EFTA. Kierowca musi tylko pamiętać o tym, żeby mieć przy sobie potwierdzenie zakupu polisy OC. Zagraniczni funkcjonariusze policji nie mają bowiem dostępu do elektronicznej bazy danych, dlatego muszą bazować na takich potwierdzeniach. Jeżeli jednak kierowca wybiera się swoim pojazdem do kraju spoza UE/EFTA, potrzebna mu będzie Zielona Karta lub ubezpieczenie graniczne. Dlatego jeszcze przed wyjazdem należy sprawdzić, jaki dokument jest respektowany na terytorium danego państwa.