Czy można zrezygnować z OC
Ubezpieczenie komunikacyjne

Czy można zrezygnować z OC i zmienić ubezpieczyciela?

Warunki sprzedaży oraz zakupu poszczególnych ubezpieczeń nie są identyczne. Wystarczy choćby wspomnieć o komunikacyjnych polisach OC. Ze względu na obowiązkowy charakter zostały one objęte specjalnymi regulacjami prawnymi. To z kolei sprawia, że kierowcy oraz asekuratorzy nie mogą ot tak unieważnić zawartego ubezpieczenia OC. Jest to dopuszczalne wyłącznie w ściśle określonych sytuacjach. Dlatego też kierowcy często zastanawiają się, czy po zawarciu umowy można zrezygnować z OC i zmienić ubezpieczyciela? W jakich warunkach jest to dopuszczalne i o czym należy wówczas pamiętać?

Czy można zrezygnować z OC i zmienić ubezpieczyciela?

Przepisy dotyczące obowiązkowych ubezpieczeń OC od zawsze były bardzo restrykcyjne. Dopiero w ostatnich latach zostały one nieco złagodzone. Co prawda, kierowcy wciąż nie mają możliwości zrezygnowania z zawartej polisy OC w dowolnym momencie. Rezygnacja jest dopuszczalna jedynie w określonych przypadkach. Kiedy więc kierowca może zrezygnować z OC i zmienić ubezpieczyciela?

Tutaj najczęściej wskazywane są dwie przesłanki. Pierwszą z nich jest wygaśnięcie wykupionego ubezpieczenia OC. Choć przepisy prawa nakładają na ubezpieczycieli obowiązek automatycznego przedłużania ważności takich polis, kierowca może wówczas wypowiedzieć posiadane OC. Aby to zrobić, należy przesłać asekuratorowi pisemną rezygnację z polisy. Niektórzy ubezpieczyciele udostępniają swoim klientom wzory takiego dokumentu. Wystarczy więc tylko wypełnić i podpisać takie wypowiedzenie, a następnie przekazać je asekuratorowi.

Pisemne wypowiedzenie najlepiej jest złożyć jeszcze przed wygaśnięciem polisy, aby uniknąć automatycznego przedłużenia jej ważności. Jednakże nawet po odnowieniu OC wciąż istnieje możliwość rezygnacji z takiego świadczenia. Kierowca musi wtedy spełnić tylko dwa warunki. Pierwszym z nich jest zakup polisy OC w innej firmie. Natomiast drugim będzie uiszczenie opłaty za krótki okres ochrony udzielonej już po automatycznym odnowieniu OC.

Kiedy rezygnacja z OC nie będzie możliwa?

Chęć zmiany ubezpieczyciela najczęściej wynika z tego, iż kierowca znalazł korzystniejszą ofertę. Niestety, rezygnacja z zakupionego OC nie zawsze jest możliwa. Jeżeli kierowca dopiero co kupił ubezpieczenie OC, nie może od razu z niego zrezygnować. Taka możliwość pojawi się dopiero w sytuacji, gdy polisa wygaśnie, a asekurator będzie chciał ją odnowić. Na szczęście od tej reguły jest jeden wyjątek.

Powyższa zasada nie odnosi się do ubezpieczeń OC kupionych na odległość, czyli przez telefon lub internet. W przypadku takich świadczeń nabywca może skorzystać z przysługującego mu prawa do wypowiedzenia umowy przez 30 dni od momentu jej zawarcia. Dotyczy to wszelkich umów zawartych na odległość i ubezpieczenia nie stanowią wyjątku od tej reguły.

Niektórzy kierowcy mogą także upatrywać szansy na rezygnację z OC w przypadku sprzedaży samochodu. Jednak jest to dopuszczalne tylko w dwóch sytuacjach. Pierwszą z nich stanowi oddanie samochodu do zezłomowania. Wówczas właściciel pojazdu powinien otrzymać specjalne potwierdzenie, które następnie trzeba przekazać asekuratorowi. Druga sytuacja dotyczy sprzedaży samochodu poza granice Polski. Jeśli nowy nabywca będzie używać auta w innym kraju, jego poprzedni właściciel musi od razu wyrejestrować pojazd. Dopiero po wypełnieniu wymaganych formalności można zwrócić się do ubezpieczyciela z wnioskiem o rezygnację z OC.

Natomiast przy krajowej sprzedaży samochodu to nabywca pojazdu decyduje o tym, co zrobi z polisą OC. Faktycznie nowy właściciel może wypowiedzieć ubezpieczenie, co jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy. Jeżeli jednak tego nie zrobi, może zachować ważną polisę OC aż do momentu jej wygaśnięcia. W takim przypadku poprzedni właściciel auta nie ma prawa do unieważnienia umowy.

Podsumowanie

Rosnąca konkurencja na rynku ubezpieczeń zmusza asekuratorów do prowadzenia coraz większej walki o pozyskiwanie i utrzymanie klientów. Jednym z najważniejszych elementów takiej walki jest zapewnienie klientom możliwości zakupu ubezpieczeń w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Dotyczy to nawet obowiązkowych ubezpieczeń OC. Nic więc dziwnego, że kierowca po znalezieniu bardzo korzystnej oferty chciałby od razu kupić taką polisę. Jednakże z ubezpieczenia OC nie można tak łatwo zrezygnować. Taka możliwość pojawia się jedynie w kilku sytuacjach, takich jak: wygaszenie dotychczasowej polisy OC, sprzedaż auta za granicę lub złomowanie pojazdu. Ponadto kierowcy mogą w ciągu 30 dni wypowiedzieć umowę zawartą na odległość lub zrezygnować z OC w razie podwójnego ubezpieczenia. Niestety, poza wymienionymi przypadkami kierowca nie może ot tak zmienić asekuratora obsługującego polisę OC.