Czy AC obejmuje pożar samochodu?

Każdego dnia jednostki straży pożarnej z całej Polski otrzymują przynajmniej kilka zawiadomień o wybuchu pożaru. Zazwyczaj jest to efekt nielegalnego wypalania traw, zaprószenia ognia w lesie lub awarii instalacji elektryczno-gazowych w budynkach. Jednakże czasami strażacy są wzywani również do płonących samochodów i innych środków transportu. Niestety, pożar auta praktycznie zawsze wiąże się z nieodwracalnym zniszczeniem pojazdu. Trudno więc dziwić się właścicielom samochodów, którzy szukają sposobu na zabezpieczenie swojego pojazdu przed takim zagrożeniem. Co sprawia, że większość kierowców sięga właśnie po ubezpieczenie AC? Czy AC obejmuje pożar samochodu?

Przed czym powinno chronić kompleksowe ubezpieczenie AC?

Ubezpieczenia autocasco mają naprawdę szeroki zakres ochrony. Mimo to kierowcy często kojarzą te polisy głównie z jednym zapisem. Dotyczy on gwarancji przyznania rekompensaty pieniężnej w razie kradzieży ubezpieczonego samochodu. To dlatego AC jest nieraz określane jako polisa chroniąca przed kradzieżą.

Co jasne, powyższe określenie jest jak najbardziej zasadne. Nie można jednak zapominać o tym, że zakres AC obejmuje także inne sytuacje. Dla wielu kierowców największe znaczenie ma ochrona przed zdarzeniami losowymi. Tutaj warto zaznaczyć, że ubezpieczyciele mogą określić mnóstwo różnych zdarzeń mianem „losowych”. Toteż w celu lepszego zrozumienia i poznania zasad polisy należy uważnie przeczytać treść OWU (Ogólnych Warunków Ubezpieczenia). Dokument ten musi zawierać wykaz sytuacji, które podlegają pod zapis dotyczący ochrony przed zdarzeniami losowymi.

Ponadto AC chroni również kierowców, którzy spowodowali wypadek lub kolizję drogową. Choć dana sytuacja nastąpiła z ich winy, polisa AC wciąż zapewnia im możliwość refundowanej naprawy uszkodzonego samochodu. W tym przypadku szczegółowe warunki opisanej usługi także zależą od zasad zawartego ubezpieczenia.

Czy AC obejmuje pożar samochodu?

Po krótkim zaznajomieniu się z najważniejszymi zasadami AC można odpowiedzieć na kluczowe pytanie. Czy AC obejmuje pożar samochodu? Na szczęście zdecydowana większość takich polis gwarantuje ochronę pojazdu przed ogniem.

Naturalnie zapis dotyczący ochrony przed ogniem zazwyczaj stanowi część opisanej wyżej ochronyprzed zdarzeniami losowymi. Większość ubezpieczycieli uznaje bowiem pożar właśnie za takie zdarzenie. Dlatego też pożar auta powinien uprawniać posiadacza AC do uzyskania rekompensaty finansowej w ramach zawartej polisy.

Zapewnij sobie spokojny urlop
Nawet 50% taniej za pełen pakiet ochrony

Jeśli chodzi o wymiar takiej rekompensaty, asekuratorzy najczęściej wypłacają środki z tytułu szkody całkowitej. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ w ubezpieczeniach AC szkoda całkowita występuje już przy zniszczeniach odpowiadających około 60-85% wartości pojazdu. Niestety, pożar z reguły prowadzi do bardzo poważnych zniszczeń, których wartość sięga opisanej granicy. To zaś sprawia, że asekurator wypłaci tylko jednorazową rekompensatę i tym samym wypełni swoje zobowiązanie wynikające z polisy.

Czy AC obejmuje pożar samochodu spowodowany podpaleniem?

Pożar samochodu może powstać na skutek różnych czynników. Zazwyczaj jest on wywoływany poprzez awarię jednej z instalacji zamontowanych w pojeździe. Dochodzi wówczas do zwarcia lub przepalenia się obwodów, co może skutkować zaprószeniem ognia. Co gorsza, pożar tego typu niemal zawsze skutkuje całkowitym zniszczeniem pojazdu.

Czasami pożary samochodów powstają również na skutek pośredniego działania warunków atmosferycznych. Rzecz jasna karoseria auta nie powinna przewodzić energii elektrycznej. Toteż uderzenie pioruna zazwyczaj nie stanowi większego zagrożenia. Jedynymi elementami podatnymi na zniszczenie są wtedy opony oraz części wykonane z materiałów innych niż metal. Jednakże piorun może spowodować podpalenie obiektów znajdujących się tuż obok auta, przez co ogień przejdzie także na pojazd. Są to bardzo rzadkie sytuacje, ale warto mieć je na uwadze.

Opisane zdarzenia jak najbardziej powinny wchodzić w zakres polisy AC. Co jednak dzieje się w sytuacji, kiedy pożar samochodu stanowi efekt celowego podpalenia? Czy ubezpieczyciel zapewni wtedy pomoc finansową? Aby odpowiedzieć na to pytanie, ponownie należy sięgnąć do zapisów OWU. Kompleksowa polisa AC powinna gwarantować ochronę przed zniszczeniem pojazdu spowodowanym działaniem osób trzecich. Tym samym celowe podpalenie samochodu przez wandali także wchodzi w zakres przytoczonego zapisu. Niemniej przy takich okolicznościach ubezpieczyciel może najpierw wymagać zgłoszenia sprawy na policję. Dopiero po poinformowaniu funkcjonariuszy właściciel pojazdu uzyska należne odszkodowanie.

Podsumowanie

Pożar samochodu bez cienia wątpliwości stanowi jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla każdego właściciela auta. Niestety, ogień potrafi bardzo dotkliwie uszkodzić samochód, przez co nie nadaje się on do dalszej eksploatacji. Dlatego też ubezpieczenie auta od ognia jest niezwykle istotne. Na szczęście taki zapis można znaleźć praktycznie w każdym ubezpieczeniu AC. Najczęściej jest on elementem szerszej ochrony przed zdarzeniami losowymi. Aby jednak mieć pewność, warto przed podpisaniem umowy dokładnie przeczytać Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie obejmują one ochrony przed ogniem, warto dopytać o możliwość rozszerzenia ochrony AC. Co ważne, gwarantowana ochrona przed ogniem powinna uwzględniać zarówno samoistne pożary, jak i celowe podpalenie samochodu przez wandali.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia

Warto Wiedzieć