Czarne tablice rejestracyjne – co oznaczają i w jakich krajach są używane?

Z dzisiejszej perspektywy czarne tablice rejestracyjne mogą wydawać się czymś zaskakującym. Jednak kiedyś były one powszechnie stosowanym rozwiązaniem w wielu różnych krajach. Do grona takich państw należała między innymi Polska! To dlatego do dzisiaj na naszych drogach można odnaleźć starsze samochody, które mają tablice rejestracyjne koloru czarnego. Warto więc odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących takich tablic. Czy czarne tablice rejestracyjne wciąż są dopuszczalne? Kiedy właściciel auta może być zobowiązany do ich wymiany? Czy czarne tablice rejestracyjne są nadal stosowane w określonych krajach? Zapraszamy do lektury!

Co oznaczają czarne tablice rejestracyjne?

W Polsce przez długie lata czarne tablice rejestracyjne były podstawową metodą oznaczania zarejestrowanych samochodów. Blachy w takim kolorze wydawano nad Wisłą od 1976 roku. Natomiast od 2000 roku zastąpiły je tablice znane dzisiaj, czyli blachy w białym kolorze. Niemniej jednak to wcale nie oznaczało, że wydane wcześniej tablice nagle straciły swoją ważność.

Tym samym kierowcy do dzisiaj mogą korzystać z czarnych tablic, jeśli te zostały wydane w latach 1976-2000. Z drugiej strony ten przepis wiąże się z pewnymi wymogami. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w ostatniej części tego artykułu.

W jakich krajach są używane czarne tablice rejestracyjne?

Stosowanie czarnych tablic rejestracyjnych było niegdyś bardzo popularne. Polska nie była bowiem jedynym krajem, w którym wykorzystywano blachy tego typu. Jednak od kilkunastu lat w Europie można zauważyć tendencję do ujednolicania stosowanych rozwiązań. Z tego względu w większości krajów stosuje się obecnie standardowe białe tablice.

Europejskim wyjątkiem od tej reguły jest maleńki Liechtenstein. W tym kraju do dzisiaj tablice rejestracyjne w kolorze czarnym są standardowym rozwiązaniem. Dzięki temu samochody zarejestrowane w tym państwie mogą wyróżnić się spośród wielu innych pojazdów. Jeśli zaś chodzi o świat, tablice rejestracyjne w kolorze czarnym można spotkać między innymi w Malezji.

Zapewnij sobie spokojny urlop
Nawet 50% taniej za pełen pakiet ochrony

Jakie samochody mogą używać czarnych tablic rejestracyjnych?

Na polskich drogach wciąż można spotkać samochody z czarnymi tablicami rejestracyjnymi. Nie jest to nic złego, ponieważ przepisy w uzasadnionych przypadkach dopuszczają ich stosowanie. Zatem jakie regulacje dotyczą tej kwestii?

Po pierwsze, czarne tablice rejestracyjne muszą należeć do osoby, która wyrobiła je przed laty. Jeżeli więc samochód zmieni właściciela, nowy właściciel musi wyrobić nowe i już standardowe białe tablice. Po drugie, czarne tablice nie mogą być zniszczone lub nieczytelne. W przeciwnym razie niezbędna będzie ich wymiana na zwykłe blachy.

W teorii można znaleźć sposoby na pewne nagięcie wspomnianych przepisów. Jedną z nich jest dopisanie nowego właściciela pojazdu jako współwłaściciela. W ten sposób czarne tablice wciąż mogą „należeć” do kierowcy, który je wyrobił, a co za tym idzie – zniknie wymóg ich wymiany.

Niemniej nowe przepisy dotyczące rejestrowania pojazdów zapewne sprawią, że tablice rejestracyjne w kolorze czarnym w końcu zaczną znikać z polskich ulic…

Podsumowanie

Czarne tablice rejestracyjne wydawano w Polsce w latach 1976-2000. Były one wówczas zwykłą metodą oznaczania rejestrowanych aut. Natomiast od 2000 roku standardem stały się białe tablice rejestracyjne. Dlatego liczba samochodów oznaczonych przy pomocy takich tablic zaczęła bardzo szybko maleć. Warto jednak pamiętać, że do dzisiaj można legalnie poruszać się samochodem z takimi tablicami. Wymaga to jednak spełnienia dwóch warunków. Samochód musi bowiem stale należeć do kierowcy, który wyrobił dane tablice, a ponadto blachy muszą być czytelne. W innych wypadkach właściciel auta jest zobowiązany do wymiany tablic na standardowe białe blachy. Jako ciekawostkę można dodać, że czarne tablice rejestracyjne do dzisiaj występują np. w Malezji oraz Liechtensteinie.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia

Warto Wiedzieć