OC po sprzedaży lub zakupie pojazdu
Ubezpieczenie komunikacyjne

Co dzieje się z OC po sprzedaży lub zakupie pojazdu?

Większość dostępnych ubezpieczeń komunikacyjnych to polisy majątkowe. Takie świadczenie mają na celu ochronę danego dobra (w tym przypadku samochodu) przed różnymi zagrożeniami. Niemal we wszystkich polisach majątkowych obowiązuje więc zasada, iż ewentualna sprzedaż chronionego dobra skutkuje unieważnieniem ubezpieczenia. Jednak zupełnie inaczej jest w przypadku polis OC. Są one obowiązkowymi świadczeniami, przez co nie można ich tak łatwo unieważnić. Zatem co dzieje się z OC po sprzedaży lub zakupie pojazdu? Jakie zasady obowiązują wtedy kupującego oraz sprzedającego?

Co dzieje się z OC po sprzedaży pojazdu?

Ubezpieczyciele mają prawo do samodzielnego określania warunków sprzedawanych świadczeń. Jedynym wyjątkiem są ubezpieczenia obowiązkowe, gdyż ich reguły zostały określone odgórnie poprzez zapisy ustawy. Warto więc je przytoczyć:

Art. 31. Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK:

1. W razie przejścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu mechanicznego, którego posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, na posiadacza pojazdu, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności, przechodzą prawa i obowiązki poprzedniego posiadacza wynikające z tej umowy. Umowa ubezpieczenia OC ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, chyba że posiadacz, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności, wypowie ją na piśmie. W przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC ulega ona rozwiązaniu z dniem jej wypowiedzenia […].

Ten przepis jasno wskazuje, że w momencie sprzedaży auta ubezpieczenie OC automatycznie przechodzi na nowego nabywcę. Sprzedający nie może więc wypowiedzieć umowy lub przenieść jej na inny samochód. Tylko w niektórych sytuacjach sprzedający będzie mógł uzyskać częściowy zwrot składki za niewykorzystaną ochronę OC. Jednak pod tym względem wszystko zależy od… decyzji kupującego.

Co dzieje się z OC po zakupie pojazdu?

Nabywca pojazdu ma więc pełne prawo do korzystania z ubezpieczenia OC zakupionej przez poprzedniego właściciela samochodu. Co ciekawe, nie ma jednak takiego przymusu. Dlaczego? Ponieważ zakup pojazdu jest jedną z okoliczności, kiedy dopuszczalne jest wypowiedzenie ubezpieczenia OC. Nabywca pojazdu nie musi więc korzystać ze wcześniej zawartej umowy.

Dlaczego ktoś miałby zrezygnować z takiej polisy? Jednym z powodów jest choćby fakt, że każdy ubezpieczyciel może dokonać ponownego przeliczenia składki OC w razie sprzedaży pojazdu. Czasami taka rekalkulacja skutkuje koniecznością dopłaty za ubezpieczenie OC. Jeśli jednak nowy właściciel samochodu nie będzie chciał jej uregulować, może po prostu unieważnić polisę OC, a później zawrzeć nową umowę u innego asekuratora.

W tym miejscu trzeba jednak podkreślić, że rekalkulacja składki nie jest regułą. Ubezpieczyciele mogą, ale wcale nie muszą jej przeprowadzać. Z tego względu nowy nabywca samochodu może po prostu poczekać na uzyskanie odpowiedzi ze strony asekuratora. Jeśli ten zgodzi się na kontynuację umowy według obecnych zasad, warto zachować posiadane OC.

Nabywcy muszą także uważać na inną kwestię. Otóż ubezpieczyciele coraz częściej pozwalają na zakup polisy OC w ratach. Przy zawarciu takiej umowy kierowca nie płaci z góry za ubezpieczenie, tylko sukcesywnie opłaca kolejne raty. Tym samym w momencie sprzedaży takiego samochodu obowiązek spłaty następnych rat spada już na barki nowego właściciela. Jest więc to kolejny aspekt, który warto mieć na uwadze przy podejmowaniu decyzji o zachowaniu lub wypowiedzeniu polisy OC.

Nowy właściciel auta wypowiada OC – co się wtedy dzieje?

Rekalkulacja składki OC lub inne czynniki mogą jednak skłonić nabywcę auta do wypowiedzenia ubezpieczenia. Jakie konsekwencje niesie ze sobą taka decyzja? Przede wszystkim nowy właściciel samochodu musi przesłać asekuratorowi pisemne wypowiedzenie polisy. Następnie kierowca powinien od razu kupić nową polisę OC, aby zapobiec powstaniu luki w ciągłości ubezpieczenia.

Jeśli nabywca samochodu wypowie ubezpieczenie OC, poprzedni właściciel pojazdu powinien uzyskać zwrot części składki za okres niewykorzystanej ochrony. W takiej sytuacji nie trzeba wypełniać żadnych dodatkowych formalności, ponieważ wszystkim zajmuje się asekurator. Po uzyskaniu pisemnego wypowiedzenia OC ubezpieczyciel sprawdza, jaka część danej polisy została już wykorzystana. Taka wartość jest przeliczana na gotówkę, a uzyskana kwota zostanie przekazana kierowcy, który dokonał zakupu ubezpieczenia.

OC po sprzedaży lub zakupie pojazdu – podsumowanie

Standardowe polisy majątkowe zostają unieważnione w razie sprzedaży dobra objętego ochroną. Jednak obowiązkowy charakter ubezpieczeń OC powoduje, że w ich przypadku obowiązują zgoła odmienne regulacje. Sama sprzedaż samochodu nie jest bowiem przesłanką do natychmiastowego unieważnienia polisy. Decyzję o zachowaniu albo unieważnianiu świadczenia musi podjąć nowy właściciel samochodu. Jeżeli zdecyduje się on na kontynuowanie polisy, asekurator może dokonać rekalkulacji składki. Wówczas nie jest wykluczone, że nowy właściciel auta będzie musiał uiścić dodatkową opłatę za OC. Jego obowiązkiem będzie również spłata pozostałych rat ubezpieczenia, jeśli OC zostało zakupione w systemie ratalnym. Obydwa wspomniane czynniki mogą więc skłonić niektórych kierowców do wypowiedzenia OC kupionego przez poprzedniego właściciela. Wówczas nabywca samochodu musi zadbać o szybki zakup nowej polisy OC. Z kolei poprzedni właściciel uzyska częściowy zwrot składki za niewykorzystaną ochronę.