Centrum Alarmowe w polisach assistance

Głównym celem polis assistance jest zapewnienie osobie ubezpieczonej pomocy w razie nagłego wypadku. Z tego względu asekurator musi mieć możliwość szybkiego zorganizowania i udzielenia pomocy. Co jasne, byłoby to niewykonalne bez stosownej infrastruktury. Dlatego praktycznie każde towarzystwo ubezpieczeniowe uruchomiło Centrum Alarmowe w polisach assistance. Na czym dokładnie polega jego działalność? W jaki sposób można uzyskać dostęp do takiego Centrum?

Centrum Alarmowe assistance – co to jest?

Mianem Centrum Alarmowego określana jest całodobowa infolinia przeznaczona dla posiadaczy ubezpieczeń assistance. To właśnie z niej powinny w pierwszej kolejności skorzystać osoby, które potrzebują pomocy. Aby udzielanie wsparcia przebiegało bez dodatkowych komplikacji, Centrum Alarmowe w polisach assistance funkcjonuje według ściśle określonych zasad.

Przede wszystkim większość ubezpieczycieli decyduje się na stworzenie dedykowanej infolinii dla Centrum Alarmowego. Co prawda, niektóre firmy korzystają w tym celu z ogólnodostępnej infolinii. Jednak dedykowany kanał ma jedną istotną zaletę. Otóż pracują tam bardzo doświadczeni konsultanci, którzy skupiają się wyłącznie na organizowaniu pomocy dla posiadaczy polis. Tym samym obecność dedykowanej infolinii zazwyczaj oznacza możliwość szybszej reakcji w razie nagłego wypadku.

Czasami Centrum Alarmowe jest dostępne także z poziomu strony internetowej. Natomiast dużo częściej ubezpieczyciele stawiają na wspomnianą infolinię. Powód jest bardzo prosty – telefon na infolinię i zgłoszenie wypadku zajmuje wtedy dosłownie kilka minut. Ponadto większość osób w ciągu dnia praktycznie nie rozstaje się z telefonem. To z kolei sprawia, że zgłoszenie sytuacji alarmowej będzie stosunkowo proste.

Centrum Alarmowe assistance – o czym trzeba pamiętać?

Nie ulega wątpliwości, że z punktu widzenia osób ubezpieczonych Centrum Alarmowe stanowi znakomite rozwiązanie. Trudno byłoby wyobrazić sobie bardziej praktyczny sposób na zgłaszanie nagłych wypadków. Mimo to warto pamiętać o przestrzeganiu kilku zasad dotyczących korzystania z takiej infolinii. Dzięki temu cała procedura przebiegnie sprawniej, a co za tym idzie – asekurator szybciej udzieli pomocy.

Pierwszym i najważniejszym aspektem jest konieczność zapisania w telefonie numeru Centrum Alarmowego. Taki numer widnieje zarówno na dokumentach otrzymanych przy zakupie polisy, jak i na stronie internetowej asekuratora. Jednak w razie nagłego wypadku nie można tracić czasu na szukanie takiego numeru. Dlatego zapisanie go w pamięci swojego telefonu to obowiązkowy krok dla wszystkich posiadaczy polis assistance.

Przy okazji zapisywania numeru Centrum Alarmowego należy pamiętać o jeszcze jednej informacji. Równie istotne jest bowiem zapisanie w telefonie numeru posiadanej polisy. Wynika to z faktu, iż numer ubezpieczenia pełni funkcję identyfikatora. Dzięki niemu konsultant będzie mógł dużo szybciej zweryfikować tożsamość rozmówcy oraz rodzaj posiadanego ubezpieczenia.

Podczas samej rozmowy z konsultantem należy zachować spokój i wyczerpująco odpowiadać na zadawane pytania. Trzeba przy tym pamiętać, iż konsultanci pracujący w Centrum Alarmowym muszą najpierw uzyskać szczegółowe informacje na temat wypadku. Dopiero po ich otrzymaniu będą mogli przejść do zorganizowania pomocy.

Zapewnij sobie spokojny urlop
Nawet 50% taniej za pełen pakiet ochrony

W jakich sytuacjach można korzystać z Centrum Alarmowego?

Każdy asekurator zastrzega, iż z dostępnej infolinii Centrum Alarmowego można korzystać tylko w określonych sytuacjach. Pod tym względem wszystko zależy od typu posiadanego ubezpieczenia assistance.

Najpopularniejszym rodzajem assistance jest obecnie polisa dla kierowców. Zapewnia ona pomoc w razie nagłych problemów z pojazdem. To one stają się więc podstawą do skorzystania z usług Centrum Alarmowego. Konsultanci obsługujący drogowe polisy assistance mogą między innymi:

  • zapewnić kierowcy pomoc w postaci holowania lub naprawy pojazdu na miejscu awarii;
  • udzielić informacji na temat pobliskich warsztatów;
  • wysłać do kierowcy ekipę dostarczającą paliwo.

Dużym zainteresowaniem cieszą się także turystyczne ubezpieczenia assistance. W ich przypadku zakres ochrony dotyczy wszelkich niespodziewanych sytuacji podczas zagranicznego pobytu. Turyści telefonujący na infolinię Centrum Alarmowego mogą wówczas uzyskać pomoc w zakresie:

  • zorganizowania wizyty u lekarza pierwszego kontaktu lub specjalisty;
  • wezwania pogotowia ratunkowego;
  • zmiany zaplanowanej trasy podróży;
  • informacji na temat dostępnych noclegów oraz pobliskich środków komunikacji.

Dokładny zakres pozostałych ubezpieczeń assistance powinien zostać szczegółowo określony w zawartej umowie. Dlatego przed zakupem polisy każda osoba musi najpierw zapoznać się z treścią OWU (Ogólnych Warunków Ubezpieczenia). Uważna lektura tego dokumentu pozwoli na bardzo dokładne poznanie zakresu i zasad danej polisy.

Podsumowanie

Centrum Alarmowe to dedykowana infolinia przeznaczona dla posiadaczy ubezpieczeń assistance. Jeżeli taka osoba znajdzie się w sytuacji objętej zakresem polisy, należy szybko skontaktować się z ubezpieczycielem i wezwać pomoc. Wówczas konsultant przyjmie takie zgłoszenie, a następnie zajmie się organizacją potrzebnego wsparcia. Co istotne, każdy posiadacz assistance musi pamiętać o zapisaniu w telefonie numeru swojej polisy oraz numeru infolinii Centrum Alarmowego. Dzięki temu będzie można znacznie szybciej wezwać pomoc w razie nagłego wypadku.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia

Warto Wiedzieć