Automatyczne odnowienie OC – co to znaczy?

Zakup ubezpieczenia pod względem prawnym oznacza po prostu zawarcie umowy z asekuratorem na ściśle określony czas. Uniwersalna długość obowiązywania umowy w przypadku ubezpieczeń wynosi 365 dni, choć niektóre polisy są ważne znacznie dłużej lub krócej. Niemniej po upływie wyznaczonego terminu ubezpieczenie automatycznie wygasa. Wyjątkiem od tej reguły są jednak obowiązkowe polisy OC dla kierowców. W ich przypadku następuje bowiem automatyczne odnowienie OC. Co to znaczy i jakie ma konsekwencje dla posiadaczy pojazdów?

Automatyczne odnowienie OC – co to jest i dlaczego ma miejsce?

Pod wieloma względami komunikacyjne ubezpieczenia OC wyróżniają się na tle innych dostępnych świadczeń. Najważniejszą kwestią jest to, że polisy OC dla kierowców są obowiązkowe. Każdy właściciel samochodu lub innego pojazdu mechanicznego musi kupić takie ubezpieczenie. W przeciwnym wypadku ewentualna kontrola ze strony policji lub innego organu może skutkować nałożeniem wysokiej grzywny.

Dlaczego ubezpieczenie samochodu jest objęte takimi regulacjami? Ponieważ stanowią one podstawowy rodzaj zabezpieczenia dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Ubezpieczenia OC pozwalają na pokrycie szkód wyrządzonych przez osobę kierującą danym pojazdem mechanicznym. Ten zapis odnosi się zarówno do szkód osobistych (np. uszczerbku na zdrowiu), jak i szkód na mieniu. Toteż posiadanie ważnej polisy OC jest niezbędne do tego, aby pojazd mógł legalnie poruszać się po drogach publicznych.

Aby uniknąć sytuacji, w których pojazd bez ważnego ubezpieczenia wyjeżdża na drogi, powstała zasada automatycznego odnawiania OC. Zakłada ona, że w momencie upływu ważności takiego ubezpieczenia asekurator automatycznie przedłuży polisę o kolejny rok. Jest to unikalna reguła, gdyż zazwyczaj ubezpieczyciel nie może tego zrobić bez zgody posiadacza polisy. Natomiast w tym przypadku następuje automatyczne odnowienie OC, wobec czego kierowca nie musi wyrazić chęci przedłużenia ważności polisy.

Czy i kiedy automatyczne odnowienie OC może zostać anulowane?

Zapewnij sobie spokojny urlop
Nawet 50% taniej za pełen pakiet ochrony

Choć opisana procedura ma charakter odgórny, kierowca może zrezygnować z przedłużenia polisy OC. Jeśli jednak ktoś zamierza wypowiedzieć takie ubezpieczenie, powinien pamiętać o kilku ważnych zasadach.

Przede wszystkim rezygnacja z polisy OC wymaga przesłania asekuratorowi specjalnego oświadczenia. W treści takiego pisma kierowca powinien zawrzeć informację o tym, że na podstawie przysługującej mu możliwości rezygnuje z odnowienia OC. Jeżeli chodzi o kwestie formalne, oświadczenie można napisać odręcznie lub skorzystać z gotowych wzorów. Bardzo istotny jest również termin wysyłki takiego dokumentu. Wypowiedzenie OC należy przekazać jeszcze przed końcem ważności ubezpieczenia! Jeśli kierowca nie zdąży tego zrobić, asekurator automatycznie przedłuży jego polisę.

Wypowiedzenie OC stanowi zatem najprostszy i przez to rekomendowany sposób rezygnacji z polisy. Jednakże istnieją również inne metody pozwalające na anulowanie takiego ubezpieczenia:

  1. Zakup OC w innej firmie – jeżeli kierowca zakupi OC w innej firmie, jego dotychczasowy asekurator zostanie zobowiązany do anulowania odnowienia. Jednak wówczas firma może domagać się od kierowcy opłacenia dodatkowej składki wyrównawczej. Ma ona pokryć koszty związane z udzieleniem kilku lub kilkunastodniowej ochrony po automatycznym odnowieniu ubezpieczenia.
  2. Nabycie pojazdu – przy zakupie samochodu nowy nabywca może od razu wypowiedzieć ubezpieczenie OC zamówione przez wcześniejszego posiadacza pojazdu. Z drugiej strony większość nabywców korzysta z trwającej ochrony, ponieważ sam fakt sprzedaży samochodu nie skutkuje unieważnieniem polisy. Tym samym zakupione OC automatycznie wygaśnie dopiero po upływie terminu ważności. Wówczas decyzja o jego ewentualnym przedłużeniu należy do nowego właściciela pojazdu.
  3. Złomowanie pojazdu lub sprzedaż za granicę – jeśli ubezpieczony samochód zostanie zezłomowany lub sprzedany poza granice Polski, asekurator powinien unieważnić polisę OC i zwrócić część składki za niewykorzystany zakres ochrony.
  4. Brak płatności za OC – brak uregulowania należności również skutkuje rozwiązaniem OC. Jednak w takiej sytuacji asekurator może naliczać dodatkowe opłaty, dlatego nie jest to zalecane rozwiązanie.

Podsumowanie

Automatyczne odnowienie OC to reguła zakładająca, że asekurator odgórnie przedłuży ważność polisy OC po upływie jej terminu. Taka zasada ma na celu zachowanie ciągłości ubezpieczenia i zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego. Jednak właściciel pojazdu nie musi godzić się na automatyczne odnowienie OC. Aby go uniknąć, jeszcze przed końcem ważności ubezpieczenia należy wysłać asekuratorowi wypowiedzenie OC. Taki dokument stanowi podstawę do anulowania polisy po upływie terminu ważności. Z OC można także zrezygnować przy sprzedaży lub zakupie pojazdu, a także w razie podwójnego ubezpieczenia. Należy jednak pamiętać o obowiązku zachowaniu ciągłości ochrony dla posiadanego samochodu. W przeciwnym wypadku brak ważnego OC może skutkować karą finansową.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia

Warto Wiedzieć