Auto zastępcze z ubezpieczenia

Wypadki oraz kolizje drogowe to zdarzenia powodujące kilka ważnych problemów. Pierwszym z nich jest wskazanie winowajcy i ustalenie odpowiedzialności prawnej za spowodowany wypadek. Równie dużym wyzwaniem są jednak problemy natury logistycznej. Obecnie dla wielu kierowców samochód jest narzędziem codziennej pracy, przez co jego awaria stanowi nie lada kłopot. W takich sytuacjach kierowcy mogą wnioskować o auto zastępcze z ubezpieczenia OC sprawcy. Możliwość otrzymania takiego pojazdu przysługuje także posiadaczom polis AC. Co dokładnie trzeba zrobić, aby uzyskać auto zastępcze z ubezpieczenia? Jak wyglądają wówczas procedury?

Auto zastępcze z ubezpieczenia – przepisy i wątpliwości

Kwestia uzyskania samochodu zastępczego z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku wcale nie jest oczywista. Co prawda, aktualne przepisy prawa jasno wskazują, że sprawca zdarzenia musi naprawić powstałą szkodę. W przypadku zdarzeń komunikacyjnych za naprawę takich szkód w imieniu kierowcy odpowiada ubezpieczyciel obsługujący jego OC. Toteż taka firma powinna wziąć na siebie koszty związane z udostępnieniem poszkodowanemu samochodu zastępczego. Tak przynajmniej jest w teorii.

Natomiast w praktyce ubezpieczyciele sięgali po różne argumenty, aby wykazać, że poszkodowany tak naprawdę nie potrzebuje auta zastępczego. W efekcie przez długi czas na uzyskanie samochodu zastępczego mogli liczyć tylko nieliczni. Poszkodowany musiał udowodnić, że zniszczeniu uległ samochód służący mu do wykonywania czynności służbowych. Wtedy większość asekuratorów rzeczywiście wydawała pozytywną opinię dotyczącą refundacji kosztów wynajęcia zastępczego pojazdu.

Co ciekawe, często stosowaną linią obrony towarzystw ubezpieczeniowych było stwierdzenie, że poszkodowany może przecież korzystać z komunikacji miejskiej. Dostępność takich środków transportu miała więc podważać zasadność przyznawania samochodu zastępczego. Takie decyzje były wydawane dość regularnie, przez co część poszkodowanych zaskarżyła je do sądu. Finalnie sądy podważyły taką argumentację, gdyż samochód zastępczy może być potrzebny również do realizacji codziennych spraw. Dlatego obecnie poszkodowani mają znacznie większe szanse na uzyskanie takiego pojazdu.

Auto zastępcze z ubezpieczenia – procedura?

Ubezpieczyciele co do zasady nie mają własnej floty pojazdów zastępczych. To oznacza, że poszkodowany nie uzyska takiego samochodu bezpośrednio od towarzystwa ubezpieczeniowego. Asekurator może jedynie zwrócić mu koszty związane z wynajęciem takiego pojazdu. Tutaj jednak warto wspomnieć o kilku ważnych zasadach.

Przede wszystkim należy pamiętać, że wynajęty samochód powinien odpowiadać klasie auta oddanego do naprawy. Jeśli bowiem kierowca wynajmie np. samochód klasy premium, asekurator może uznać to za nieadekwatne działanie. Wówczas ubezpieczyciel zwróci jedynie część środków za wynajęcie samochodu, a kierowca będzie musiał opłacić pozostałą należność.

Oprócz tego to osoba wynajmująca samochód odpowiada za dopełnienie wszystkich procedur. Odpowiedzialność ubezpieczyciela sprowadza się tylko do opłacenia kosztów wynajmu. Jednakże czasami zdarza się, iż dane towarzystwo ubezpieczeniowe współpracuje z określoną wypożyczalnią samochodów. Wtedy warto skorzystać z oferty takiej placówki, gdyż zazwyczaj wiąże się to z dodatkowymi ułatwieniami.

Ostatnią ważną kwestią jest sposób płatności za wynajęcie samochodu. Tutaj pojawiają się dwa rozwiązania. Kierowca może najpierw samodzielnie zapłacić za wynajęcie pojazdu, a następnie zwrócić się do asekuratora z wnioskiem o zwrot gotówki. W takiej sytuacji wynajmujący musi dopilnować wszystkich formalności. Dobrą alternatywą może być także opcja bezgotówkowego wynajęcia samochodu. W tym przypadku kwestia płatności wygląda zupełnie inaczej, albowiem spoczywa ona na barkach ubezpieczyciela. Kierowca może wtedy przedstawić asekuratorowi fakturę, która nie została jeszcze opłacona. Wówczas obowiązkiem ubezpieczyciela będzie jej uregulowanie, dzięki czemu kierowca nie musi płacić za wynajęcie pojazdu z własnej kieszeni.

Na co trzeba uważać przy korzystaniu z auta zastępczego?

Zapewnij sobie spokojny urlop
Nawet 50% taniej za pełen pakiet ochrony

Ubezpieczyciele mogą stosować różne praktyki, które pozwolą im ograniczyć koszty związane z opłaceniem wynajmowanego samochodu. Dlatego kierowcy korzystający z takiego rozwiązania powinni zwrócić uwagę na kilka aspektów.

Jeżeli ubezpieczyciel odmówi przyznania auta zastępczego, warto zaskarżyć tę decyzję i odpowiednio to uargumentować. W praktyce wystarczy po prostu wykazać, że taki samochód jest niezbędny do realizacji spraw dnia codziennego. Przy okazji można powołać się na opisane wyżej wyroki sądowe.

Oprócz tego ubezpieczyciele często gwarantują pokrycie kosztów wynajmu samochodu jedynie na tzw. technologiczny czas naprawy. To pojęcie definiuje czas niezbędny do przeprowadzenia wymaganych napraw. Tutaj jednak pojawia się ważny haczyk. Otóż w wielu przypadkach naprawa pojazdu nie jest możliwa od ręki. Czasami warsztat w celu zrealizowania takiej usługi musi np. zamówić określone części. Niemniej czas oczekiwania na ich dostawę nie jest już zaliczany do wspomnianego okresu. Wobec tego kierowca zawsze powinien domagać się udostępnienia auta zastępczego na podstawie realnego czasu naprawy pojazdu.

Co jednak w sytuacji, gdy samochód został kompletnie zniszczony i nie nadaje się do naprawy? Wtedy można mówić o szkodzie całkowitej, która uprawnia kierowcę do uzyskania rekompensaty finansowej odpowiadającej wartości zniszczonego pojazdu. Natomiast przy szkodzie całkowitej kierowca również może wnioskować o przyznanie mu auta zastępczego. Wtedy z wynajętego pojazdu można korzystać aż do dnia wypłaty odszkodowania. Czasami ubezpieczyciele pozwalają także na używanie pojazdu jeszcze przez kilka dni od zaksięgowania wpłaty. Kierowca powinien uzyskać taką możliwość, jeżeli wykaże, że ten dodatkowy czas jest mu potrzebny do dokonania zakupu nowego samochodu.

Samochód zastępczy przyznany w ramach ubezpieczenia AC

Wszystkie opisane wyżej przykłady dotyczyły sytuacji, w których kierowca został poszkodowany. Jednak warto podkreślić, że nawet sprawcy kolizji może przysługiwać samochód zastępczy. Taką gwarancję zapewniają niektóre ubezpieczenia AC.

Problemem w przypadku takich ubezpieczeń mogą być jednak różnice pod względem zakresu ochrony. Polisy AC są bowiem bardzo zróżnicowane. Najtańsze świadczenia tego typu zazwyczaj w ogóle nie zapewniają możliwości uzyskania samochodu zastępczego. Jeżeli nawet taka usługa się pojawi, prawdopodobnie będzie mocno ograniczona. Wtedy auto zastępcze może być dostępne np. przez okres kilku dni.

Dlatego pod tym względem dużo lepszym rozwiązaniem będzie zakup kompleksowej polisy AC. Posiadacze takich ubezpieczeń mogą korzystać z samochodu zastępczego aż do chwili zakończenia naprawy uszkodzonego pojazdu. Co więcej, asekurator w ramach rozbudowanej polisy AC często zapewnia także inne usługi. Tym samym jest to zdecydowanie najlepsza alternatywa dla kierowców, którzy chcą zabezpieczyć się na wypadek kolizji drogowej.

Podsumowanie

Samochód zastępczy może przysługiwać praktycznie wszystkim kierowcom, których auta zostały zniszczone na skutek kolizji powstałych z winy innej osoby. Wówczas poszkodowany kierowca ma prawo do ubiegania się o sfinansowanie kosztów wynajęcia pojazdu zastępczego z OC sprawcy. Obecnie asekuratorzy znacznie częściej akceptują takie wnioski, dzięki czemu łatwiej jest uzyskać auto zastępcze. Co istotne, taki samochód mogą otrzymać także sprawcy wypadku, jeżeli dysponują oni polisą AC. Żeby jednak było to możliwe, należy dokładnie sprawdzić warunki ubezpieczenia przed jego zakupem.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia

Warto Wiedzieć