AC jako koszt uzyskania przychodu
Ubezpieczenie komunikacyjne

AC jako koszt uzyskania przychodu

Współczesny biznes opiera się na kilku bardzo istotnych filarach. Jednym z nich jest bez wątpienia błyskawiczny przepływ dóbr i usług. Z tego względu zarządy licznych firm decydują się na zakup własnej floty pojazdów. Rzecz jasna taką decyzję mogą podjąć również przedsiębiorcy prowadzący działalność jednoosobową. Warto jednak pamiętać, że zakup firmowych aut nie będzie wówczas jedynym wydatkiem. Koniec końców wszystkie samochody trzeba jeszcze ubezpieczyć. Dlatego też przedsiębiorcy powinni zadać sobie jedno istotne pytanie. Czy zakup polis komunikacyjnych można wliczyć w tzw. koszty? Czy nabycie AC można potraktować jako koszt uzyskania przychodu?

OC i AC jako koszt uzyskania przychodu – aktualne przepisy

Aktualna definicja kosztu uzyskania przychodu wydaje się zupełnie jasna. Jest to bowiem wydatek poniesiony w celu uzyskania przychodu albo utrzymania już istniejącego źródła przychodów. Niestety, kwestie podatkowe są tylko pozornie łatwe w zrozumieniu i interpretacji. Z kolei praktyka pokazuje zupełnie coś innego. Świetnym przykładem takich wątpliwości może być właśnie kwestia zakupu ubezpieczeń.

Jeżeli chodzi o obowiązkowe ubezpieczenia kupowane dla firmowych pojazdów, taki wydatek można bez obaw wliczyć w koszty. Dotyczy to więc zarówno zakupu obowiązkowych polis OC, jak i np. niektórych ubezpieczeń NNW. Organy podatkowe nie mogą zakwestionować doliczenia takich wydatków do kosztów uzyskania przychodu, albowiem opisane polisy mają charakter obowiązkowy.

Niestety, nieco więcej wątpliwości budzi kwestia zakupu AC dla firmowej floty. Ubezpieczenia AC należą bowiem do grona świadczeń dobrowolnych, ponieważ nikt nie jest prawnie zobowiązany do ich nabycia. Toteż taka zależność rodzi pewne problemy pod względem wliczania zakupu polis AC w koszty uzyskania przychodu. Co prawda, czasami przedsiębiorca rzeczywiście może wliczyć taki wydatek w koszty, ale tylko pod pewnymi warunkami.

Zakup AC jako koszt uzyskania przychodu – aktualne przepisy

W 2019 roku weszła w życie nowelizacja prawa podatkowego, która wprowadziła kilka istotnych zmian. Takie zmiany dotyczyły między innymi kwestii zakupu dobrowolnych ubezpieczeń dla floty firmowych pojazdów. Oznacza to, że wspomniane przepisy można zastosować np. w odniesieniu do polis AC.

Tutaj warto zacytować artykuł 23. znowelizowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

1.

Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:

46)

Poniesionych wydatków z tytułu kosztów używania, stanowiącego własność podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, samochodu osobowego niebędącego składnikiem majątku, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, oraz składek na ubezpieczenie takiego samochodu; te wydatki i składki w wysokości 20% stanowią jednak koszty uzyskania przychodów pod warunkiem, że samochód ten jest wykorzystywany również do celów związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika;

46a)

25% poniesionych wydatków, z zastrzeżeniem pkt 36, z tytułu kosztów używania samochodu osobowego, innego niż określony w pkt 46, na potrzeby prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej – jeżeli samochód osobowy jest wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika;

47)

Składek na ubezpieczenie samochodu osobowego, innego niż określony w pkt 46, w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 000 zł pozostaje do wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia. […]

Czy zakup AC to koszt uzyskania przychodu?

Na podstawie wymienionych wyżej przepisów ustawy można wyciągnąć kilka ważnych wniosków. Po pierwsze, przepisy prawa wyróżniają kilka metod korzystania z danego samochodu. Może to być: użytek prywatny, biznesowy lub mieszany. Rozróżnienie takich metod jest bardzo istotne, albowiem to od nich zależy wliczanie danych wydatków w koszty uzyskania przychodu. Powyższe przepisy wskazują, iż:

  • wykorzystywanie prywatnego samochodu do celów służbowych pozwala na wliczenie w koszty 20% należności za zakup AC;
  • używanie auta służbowego do celów prywatnych pozwala na odliczenie 25% takich kosztów.

Zdecydowanie najważniejszym zapisem w kontekście opisywanego zagadnienia jest jednak artykuł 47. wspomnianej ustawy. Głosi on, że zakup AC dla służbowego auta można całkowicie wliczyć w koszty uzyskania przychodu, o ile wartość ubezpieczanego pojazdu nie przekracza kwoty 150 tysięcy złotych. Ponadto taki samochód musi być wtedy używany wyłącznie do celów służbowych.

Czy to oznacza, że w przypadku droższych samochodów takie odliczenie nie jest możliwe? Nie do końca. Wtedy również można wliczyć część takiego wydatku w koszty uzyskania przychodu, ale należy przy tym zastosować regułę proporcjonalności. Jeśli więc służbowy samochód kosztuje np. 300 tysięcy złotych, tylko 50% kwoty wydanej na AC podlega wliczeniu w koszty uzyskania przychodu.

Podsumowanie

Aktualne regulacje podatkowe przewidują możliwość wliczenia zakupu AC w koszty uzyskania przychodu. Aby jednak było to możliwe, przedsiębiorca musi pamiętać o kilku ważnych zasadach. Przede wszystkim pełne odliczenie zakupu AC jest dopuszczalne tylko pod warunkiem, że dany samochód będzie wykorzystywany wyłącznie w celach służbowych. Ponadto istnieje tutaj ważne kryterium dotyczące rynkowej wartość takiego auta. Nie może ona przekraczać kwoty 150 tysięcy złotych. W pozostałych przypadkach przedsiębiorca może wliczyć jedynie część wydatku w koszty uzyskania przychodu. Dopuszczalna wysokość odliczenia różni się w zależności od konkretnej sytuacji. Dlatego też przedsiębiorcy zawsze powinni sprawdzać, czy zastosowana przez nich kalkulacja jest zgodna z obowiązującymi przepisami ustawy.