zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia ZUS
Ubezpieczenie zdrowotne

Jak przebiega zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia ZUS?

Zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia ZUS to obowiązek, który spoczywa na barkach jego rodziców lub prawnych opiekunów. Wszystko za sprawą zapisów znajdujących się w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. To właśnie ten akt prawny zawiera wymóg dotyczący tego, że każde dziecko musi zostać zgłoszone do ubezpieczenia. Co warto wiedzieć o tej procedurze? W jaki sposób można wypełnić wszelkie niezbędne formalności?

Jak przebiega zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia ZUS?

Aktualne przepisy prawa jasno wskazują, że polisa zdrowotna może obejmować ochroną zarówno samego ubezpieczonego, jak i członków jego rodziny. Jest to tzw. ubezpieczenie rodzinne. Rodzice mają więc kilka możliwości na zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia ZUS. Osoby pracujące mogą po prostu złożyć stosowny wniosek do swojego pracodawcy. W takiej sytuacji to pracodawca staje się odpowiedzialny za wypełnienie niezbędnych formalności oraz realizację złożonego wniosku. Dzięki temu gotowa dokumentacja trafia bezpośrednio do ZUS-u.

Oczywiście takiej możliwości nie będą mieli rodzice, którzy są bezrobotni. Wówczas należy udać się do urzędu pracy i tam złożyć wniosek o objęcie dziecka ubezpieczeniem. Co ciekawe, dziadkowie również mogą skorzystać z takiego przywileju i objąć swojego wnuka ochroną w ramach posiadanej polisy.

Jeśli chodzi o osoby prowadzące działalność gospodarczą, muszą one samodzielnie zadbać o zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia ZUS. W tym celu niezbędne jest wypełnienie odpowiedniego druku i złożenie go w urzędzie.

Kogo może obejmować ubezpieczenie rodzinne?

Najczęściej ubezpieczenie rodzinne obejmuje swoim zakresem dzieci, czyli wszystkie osoby niepełnoletnie. Jednakże rodzice mogą przedłużyć ważność tej polisy, jeżeli ich dziecko po ukończeniu 18. roku życia będzie kontynuować naukę. Wówczas ubezpieczenia dziecka jest ważne maksymalnie do chwili, gdy ukończy ono 26 lat. Nieco inne zasady dotyczą niepełnoletnich i pełnoletnich dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Wówczas ubezpieczenie rodzinne można zawierać bez dodatkowych ograniczeń.

Opisane regulacje prawne dotyczą także rodzin zastępczych. Wówczas zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia ZUS jest obowiązkiem jego prawnych opiekunów. Z takiej możliwości mogą zatem skorzystać również osoby niebędące biologicznymi rodzicami dziecka. Tutaj jednak pojawia się bardzo istotne zastrzeżenie. Konkubent lub konkubina nie mogą ubezpieczyć w ten sposób dziecka swojego partnera. Takie działanie będzie możliwe dopiero po zawarciu związku małżeńskiego.

Nie zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia ZUS może skutkować karami!

Jak już wiadomo, każde dziecko musi zostać objęte ochroną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. W przeciwnym wypadku rodzice mogą narazić się na ryzyko otrzymania kary grzywny za niedopełnienie tego obowiązku. Toteż najlepszym rozwiązaniem będzie ubezpieczenia dziecka bezpośrednio po narodzeniu.

Noworodka należy zgłosić do ubezpieczenia w terminie nieprzekraczającym 7 dni od dnia jego narodzin. Dlatego stosowny wniosek trzeba jak najszybciej wysłać do pracodawcy lub urzędu pracy. Dzięki temu malec zostanie natychmiastowo objęty ochroną, a jego rodzice będą mogli korzystać z darmowych świadczeń opieki zdrowotnej.

Aktualne przepisy prawa ubezpieczeniowego zapewniają wszystkim dzieciom możliwość korzystania z darmowej opieki zdrowotnej. Aby jednak dopełnić wszelkich formalności, niezbędne będzie zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia ZUS przez jego rodziców lub prawnych opiekunów. W tym celu należy wypełnić określoną dokumentację i przekazać ją upoważnionemu organowi. To pozwoli zyskać pewność, że dziecko otrzyma kartę pacjenta NFZ, a co za tym idzie – darmową opiekę lekarską. Każdy opiekun musi o tym pamiętać, ponieważ niewywiązanie się z tego obowiązku może skutkować nawet karą grzywny!