Ubezpieczenie od raka
Ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenie od raka – czy warto kupić

Trudno było wskazać jakąkolwiek inną chorobę, która budzi wśród ludzi tyle strachu, co nowotwór złośliwy. Statystyki są jednak nieubłagane. Rosnąca zachorowalność na nowotwory sprawia, że lekarze określają je mianem współczesnej choroby cywilizacyjnej. Właśnie dlatego coraz większą popularnością cieszą się polisy zdrowotne zawierane na wypadek wystąpienia nowotworu. Czy takie świadczenia mogą rzeczywiście pomóc w walce z chorobą? Co zawiera standardowe ubezpieczenie od raka?

Ubezpieczenie od raka – ogólne zasady

Jedną z najważniejszych przyczyn wysokiej zachorowalności na nowotwory złośliwe jest rosnąca średnia długość życia. Wynika to z faktu, że prawdopodobieństwo wystąpienia choroby nowotworowej zwiększa się wraz z wiekiem. Jest to bardzo istotna informacja dla wszystkich osób, które zamierzają kupić ubezpieczenie od raka. Dlaczego? Ponieważ w przypadku tej polisy wiek osoby ubezpieczonej ma ogromne znaczenie.

Zasadniczo większość polis chroniących przed chorobami nowotworowymi jest kierowana do osób w wieku od 20 do około 60 lat. Niemniej jednak każdy ubezpieczyciel może zmodyfikować ten przedział i skierować swoją ofertę również do młodszych lub starszych klientów. W tym aspekcie panuje dość duża dowolność, dlatego najlepszym rozwiązaniem będzie po prostu dokładna weryfikacja warunków danej polisy. Ponadto wiek osoby ubezpieczonej decyduje także o wysokości składki. Przykładowo, mężczyzna mający 30 lat zapłaci znacznie niższą składkę niż kobieta w wieku 60 lat.

Jakie świadczenia obejmuje ubezpieczenie od nowotworu?

Głównym argumentem przemawiającym za zakupem takiego ubezpieczenia jest fakt, że polisa gwarantuje odszkodowanie w przypadku wykrycia choroby nowotworowej. Ciężko natomiast jednoznacznie określić wymiar takiego świadczenia, ponieważ każdy ubezpieczyciel stosuje tutaj własne regulacje. Poszczególne polisy mogą więc diametralnie różnić się pod względem wysokości oraz sposobu przyznawania rekompensaty finansowej. Niewątpliwie każde ubezpieczenie od raka zapewnia określoną kwotę odszkodowania. Jednakże niektóre polisy mogą obejmować także dodatkowe usługi w postaci tzw. medycznego assistance. Co wchodzi w skład takiego pakietu? Najczęściej pojawiają się tam świadczenia, takie jak: transport do określonych placówek medycznych, gwarancja wizyt domowych, a także stałej opieki pielęgniarskiej. Co istotne, na rynku znajdują się nawet ubezpieczenia, które częściowo pokrywają koszty leczenia nowotworu. W związku w tym przed zawarciem polisy należy zapytać o jej szczegółowe warunki.

Tutaj rodzi się kolejne pytanie – jakie czynniki decydują o wysokości przyznanego odszkodowania? Pomimo faktu, że każdy ubezpieczyciel może inaczej określać wysokość rekompensaty finansowej, większość asekuratorów bierze pod uwagę następujące aspekty:

  • rodzaj zdiagnozowanego nowotworu
  • aktualne rokowania
  • sposób leczenia

O czym trzeba pamiętać przy zakupie polisy?

Ubezpieczenie od raka najczęściej uwzględnia nieco inny schemat wypłaty odszkodowania niż ten stosowany przy innych polisach. Podstawowa różnica polega na tym, iż pieniądze są wypłacane w częściach. Z reguły właściciel polisy może otrzymać pierwszą ratę odszkodowania bezpośrednio po dostarczeniu dokumentacji potwierdzającej wykrycie u niego choroby nowotworowej. Natomiast pozostałe środki są już wypłacane zgodnie z warunkami zawartymi w umowie ubezpieczeniowej. Z tego powodu część odszkodowania może zostać przyznana dopiero w sytuacji, gdy dojdzie do np. znaczącej progresji choroby. Trzeba przy tym pamiętać, iż warunki takich odszkodowań są nieraz zupełnie inne. Toteż dokładne zapoznanie się z OWU jest w tym przypadku obowiązkiem.

Co więcej, przed zakupem ubezpieczenia warto dopytać o możliwość rozszerzenia podstawowego zakresu ochrony. Jest to bardzo przydatne rozwiązanie, albowiem osoby chorujące na nowotwór złośliwy często wymagają między innymi stałej opieki pielęgniarskiej. Niestety, prywatne uzyskanie takiego świadczenia oznacza spory wydatek. Dlatego kompleksowa polisa na raka powinna gwarantować jak najszerszy zakres ochrony.

Chociaż statystyki potwierdzają, że współczesna medycyna coraz lepiej radzi sobie z nowotworami, rzeczywistość wciąż pozostaje brutalna. W praktyce każdy dorosły człowiek lub dziecko może zachorować na nowotwór złośliwy. Oczywiście istnieją pewne czynniki ryzyka, które znacząco zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia choroby nowotworowej. Są to między innymi: mutacje w określonych genach, palenie papierosów, otyłość, promieniowanie jonizujące oraz nieodpowiednia dieta. Jak widać, niektóre z wymienionych czynników wiążą się ze stylem życia, a co za tym idzie – można ich unikać! Warto więc pamiętać o tym, że ubezpieczenie od raka to z pewnością dobre zabezpieczenie przed nowotworem. Jednak nawet ono nie zastąpi skutecznej profilaktyki, dzięki której można znacząco zredukować ryzyko zachorowania na nowotwór złośliwy. Wszakże zdrowie mamy tylko jedno, dlatego naprawdę należy o nie zadbać!