Praca za granicą a ubezpieczenie zdrowotne w Polsce
Ubezpieczenie zdrowotne

Praca za granicą a ubezpieczenie zdrowotne w Polsce – jakie są przepisy?

Rozwój kariery zawodowej może wymagać podjęcia bardzo odważnych decyzji. Niektóre osoby dochodzą do wniosku, że ich kariera nabierze rozpędu dzięki podjęciu pracy w innym kraju. Jednak taka decyzja może budzić uzasadnione wątpliwości. Poważne dylematy mogą dotyczyć np. kwestii ubezpieczenia zdrowotnego. W Polsce przysługuje ono niemal wszystkim pracującym obywatelom. Co jednak dzieje się z polisą, gdy ubezpieczony podejmuje pracę za granicą? Czy ubezpieczenie zdrowotne w Polsce traci ważność, a może działa również w innym kraju?

Praca za granicą a ubezpieczenie zdrowotne w Polsce – przepisy

Ubezpieczenie zdrowotne w Polsce może zostać przyznane na kilku podstawach. Najczęstszą z nich jest zatrudnienie w formie umowy o pracę lub umowy zlecenie. Przy takiej formie zatrudnienia pracodawca odprowadza w imieniu pracownika składki na ubezpieczenie. Jeżeli ktoś nie pracuje, ubezpieczenie może zagwarantować mu współmałżonek lub urząd pracy. Pełnoletnie osoby mogą także zgłosić się do dobrowolnego ubezpieczenia i samodzielnie płacić składki NFZ.

Dlaczego podstawa ubezpieczenia jest tak ważna? Ponieważ to od niej zależy procedura, która obowiązuje w momencie podjęcia pracy poza granicami kraju.

Zasadniczo podjęcie pracy w innym kraju powoduje unieważnienie polskiego ubezpieczenia zdrowotnego. Od tej reguły występują jednak wyjątki.

Praca za granicą a ubezpieczenie zdrowotne w Polsce – kiedy ochrona jest kontynuowana?

Jeżeli dorosła osoba opuszcza Polskę i podejmuje pracę w innym kraju, kwestia ubezpieczenia zdrowotnego spada na barki nowego pracodawcy. To on musi zapewnić swoim pracownikom ważne ubezpieczenie. Tym samym Polak zostanie ubezpieczony w miejscu zatrudnienia. Wówczas jego krajowe ubezpieczenie NFZ po prostu wygaśnie.

Utrata krajowego ubezpieczenia następuje również w przypadku: bezrobotnych, emerytów i osób bez prawa do ubezpieczenia. Takie osoby w momencie podjęcia pracy zagranicznej muszą zadbać o ubezpieczenie w nowym miejscu zatrudnienia.

Kogo zatem dotyczą wspomniane wyjątki w zakresie kontynuacji dotychczasowej ochrony? Tutaj warto wspomnieć o:

  • pracownikach wysłanych na delegację zagraniczną – ich ubezpieczenie pozostaje ważne przez 24 miesiące;
  • przedsiębiorcach – osoby prowadzące jednoczesną działalność gospodarczą w Polsce oraz innym kraju muszą zwrócić się do ZUS-u z wnioskiem o wskazanie miejsca ubezpieczenia;
  • pracownikach służby cywilnej lub dyplomatach – takie osoby zachowują stałe prawo do ubezpieczenia NFZ przez cały okres pracy.

Co jeszcze warto wiedzieć o ubezpieczeniach zdrowotnych? Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania można znaleźć w bazie wiedzy serwisu Polisoteka.pl.