Ile czasu na zgłoszenie szkody
Ubezpieczenie samochodu

Ile czasu na zgłoszenie szkody?

Wypadek komunikacyjny może zdarzyć się w najmniej spodziewanej sytuacji. Niejednokrotnie tego typu zdarzenie wiąże się z wysokim poziomem stresu, a także długofalowymi skutkami w postaci wydatków lub uszczerbków na zdrowiu. Jako osoba poszkodowana masz prawo ubiegać się o odszkodowanie z polisy OC sprawcy. Musisz jednak wiedzieć, ile czasu na zgłoszenie szkody masz od momentu zaistnienia wypadku komunikacyjnego.

Przygotowaliśmy dla Ciebie garść praktycznych wskazówek na ten temat. Mamy nadzieję, że pomogą Ci znaleźć odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i dowiesz się, jak i kiedy zgłosić szkodę z OC i AC.

Ile mamy czasu na zgłoszenie szkody?

Czas na zgłoszenie szkody, czyli jaki czas może minąć od zdarzenia do momentu, kiedy powiadamy towarzystwo ubezpieczeniowe o wystąpieniu o wypłatę ubezpieczenia. Należy zdawać sobie sprawę z tego, że w Polsce prawo nie określa jednoznacznie konkretnego terminu, do jakiego przestrzeganie moglibyśmy Cię zachęcić. Ustalono więc, że termin jest taki sam, jak w przypadku przedawnienia roszczeń i w większości przypadków wynosi on 3 lata. Istnieją jednak pewne wyjątki i zostały one szczegółowo opisane w Kodeksie Cywilnym. Mowa między innymi o innych regulacjach w przypadku, gdy szkoda:

  • została wyrządzona czynem niedozwolonym,
  • wynika ze zbrodni lub występku.

Jak i kiedy zgłosić szkodę z OC?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, w skrócie OC to obowiązkowe ubezpieczenie. Obowiązek ten reguluje ustawa o ubezpieczeniach dla posiadaczy pojazdów mechanicznych i dotyczy pojazdów również tych wyłącznie garażowanych. Zatem bez względu na miejsce pobytu pojazdu i faktu, czy go używasz, niezbędne jest płacenie składek OC. W innej sytuacji konieczne będzie opłacenie opłaty karnej nałożonej przez UFG. W dodatku w momencie spowodowania szkody komunikacyjnej, niezbędne okaże się pokrycie wszelkiego rodzaju kosztów osobiście.

Warto pamiętać, że nawet w przypadku posiadania OC, w momencie opuszczenia miejsca zdarzenia, bycia pod wpływem alkoholu lub spowodowania kolizji umyślnie, niezbędne jest zwrócenie kwoty odszkodowania wypłaconej osobie pokrzywdzonej, do Twojego towarzystwa ubezpieczeniowego.

Jak i kiedy zgłosić szkodę z AC?

Z kolei autocasco, czyli ubezpieczenie AC jest opcją dobrowolną. Jego zadaniem jest ochrona pojazdu w momencie szkody spowodowanej z Twojej winy. Warto zdawać sobie sprawę z tego, że ubezpieczenie samochodu nie pokrywa kosztów leczenia lub rehabilitacja ze względu na to, że należy do ubezpieczeń majątkowych. Autocasco spełnia różne funkcje, w zależności od Twoich indywidualnych preferencji i ustaleń z wybranym towarzystwem ubezpieczeniowym. Dokładne warunki polisy AC są dostępne w OWU, czyli Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Zgłoszenie szkody na policję

Zgłoszenie szkody na policję powinno mieć miejsce wówczas, kiedy sprawca nie przyznaje się do winy. W tej sytuacji funkcjonariusze mają obowiązek spróbowania rozstrzygnięcia sporu.

Wezwanie policji będzie również dobrym rozwiązaniem w momencie, kiedy sprawca ucieknie z miejsca zdarzenia. Może to oczywiście mieć miejsce nieumyślnie, na przykład wtedy, gdy spowodowana szkoda jest trudno widoczna. Niemniej jednak, policja może skorzystać z dostępnego monitoringu lub przesłuchać ewentualnych świadków i na tej podstawie określić sprawcę zdarzenia.

Polskie prawo nie określa konieczności wezwania policji na miejsce zdarzenia w sytuacji, kiedy żaden z uczestników wypadku nie doznał obrażeń. Jeśli sprawca i poszkodowany mogą w prosty sposób się porozumieć i pozostają zgodni, co do winy – wówczas można przejść do wspólnego spisania wspólnego oświadczenia sprawcy kolizji.

Czy można zgłosić szkodę online przez internet?

Szkodę możesz zgłosić za pomocą formularza online lub telefonicznie. Wypełnienie formularza przez internet nie powinno potrwać więcej niż 15 minut.