Wypowiedzenie polisy OC i AC
Ubezpieczenie komunikacyjne

Wypowiedzenie polisy OC i AC – jak należy to zrobić?

Ubezpieczenie nie jest zwykłym zakupem, gdyż od strony formalnej stanowi ono umowę zawartą pomiędzy asekuratorem i klientem. Dlaczego trzeba o tym pamiętać? Ponieważ przy każdej umowie obowiązują pewne procedury, których muszą przestrzegać obydwie strony. Takie regulacje dotyczą choćby kwestii ewentualnej rezygnacji z ubezpieczenia. Jest to szczególnie istotne zagadnienie w kontekście obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych OC. Jak więc można wypowiedzieć taką umowę?

Ubezpieczenia OC – obowiązkowe i automatycznie odnawiane

Posiadanie ważnej polisy OC stanowi obowiązek każdego właściciela samochodu lub innego pojazdu mechanicznego. Obowiązkowy charakter tego świadczenia sprawia, że przepisy dotyczące ubezpieczeń OC różnią się od standardowych regulacji. Jeden z ważniejszych zapisów zakłada automatyczne odnawianie polis OC, których ważność dobiegnie końca.

Ten przepis ma na celu zapewnienie kierowcom ciągłości ubezpieczenia. Dlatego każdy asekurator zajmujący się obsługą polis OC musi automatycznie odnawiać takie świadczenia po upływie ich ważności. Co istotne, zgoda klienta nie jest do tego wymagana. Wręcz przeciwnie. Klient musi zadeklarować chęć rezygnacji z ubezpieczenia, aby jego polisa nie została automatycznie przedłużona. W przypadku braku reakcji asekurator po prostu odnowi umowę na kolejny rok.

Niestety, kierowcy często zapominają o istnieniu wspomnianej reguły. W efekcie o odnowieniu OC dowiadują się dopiero wtedy, gdy otrzymają wezwanie do zapłaty. Dlatego warto poznać sposób na wypowiedzenie polisy OC.

Co ważne, kierowcy nie mogą ot tak wypowiedzieć OC. Przepisy wskazują jedynie na kilka sytuacji, gdy jest to możliwe. Na rezygnację z ubezpieczenia OC mogą zdecydować się kierowcy, którzy:

 • zawarli tzw. podwójne ubezpieczenie, czyli kupili OC w innej firmie i zapomnieli o wypowiedzeniu „starej” polisy;
 • zezłomowali lub wyrejestrowali samochód objęty obowiązkowym OC;
 • kupili nowy samochód i zamierzają wypowiedzieć OC kupione przez poprzedniego właściciela pojazdu;
 • zamówili polisę OC na odległość (przez internet lub drogą telefoniczną).

Jak można wypowiedzieć polisę OC?

Zasadniczo kierowca można wypowiedzieć ubezpieczenie OC w dowolnej chwili. Wtedy polisa nie zostanie odnowiona po upływie jej ważności. Jednak najlepiej zrobić to jeszcze przed wygaśnięciem umowy (najpóźniej na 1 dzień przed wyznaczonym terminem). Dzięki temu asekurator zdąży odnotować wniosek o nieprzedłużanie ubezpieczenia OC.

Podstawą prawną do rezygnacji z polisy OC będzie art. 28. ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG oraz PBUK. To właśnie ten akt prawny umożliwia kierowcy wypowiedzenie ubezpieczenia jeszcze przed automatycznym przedłużeniem umowy.

Na szczęście większość ubezpieczycieli udostępnia swoim klientom wzory wypowiedzenia OC. Dzięki nim cała procedura staje się bardzo prosta. Przygotowany dokument wystarczy tylko wydrukować, wypełnić, zeskanować i przekazać ubezpieczycielowi. Można to zrobić drogą elektroniczną lub wysłać dokument tradycyjnym listem.

Co jednak zrobić w sytuacji, gdy asekurator nie udostępnił wzoru wypowiedzenia? Wówczas pozostaje napisać go samodzielnie. Nie jest to nic trudnego, ponieważ w takim piśmie należy zawrzeć jedynie kilka elementów:

 • dane towarzystwa ubezpieczeniowego (nazwa firmy i pełen adres jej siedziby);
 • imię, nazwisko, PESEL oraz adres zamieszkania klienta wypowiadającego umowę;
 • numer wypowiadanego ubezpieczenia OC;
 • podstawę prawną rezygnacji z polisy (art. 28 wspomnianej wyżej ustawy);
 • dane dotyczące ubezpieczonego pojazdu (model, marka, rok produkcji, pojemność silnika);
 • datę sporządzenia dokumentu;
 • odręczny podpis.

Jeśli wypowiedzenie OC zostanie przesłane już po odnowieniu umowy, asekurator może zażądać uiszczenia dodatkowych opłat za wykorzystaną ochronę. Na szczęście nie są to wysokie kwoty, ale mimo wszystko warto dostarczyć dokument jeszcze przed upływem wskazanego terminu.

Jak przebiega wypowiedzenie polisy AC?

Ubezpieczenie autocasco (AC) jest w pełni dobrowolne, gdyż nie istnieje prawny wymóg zakupu takiego świadczenia. Mimo to polisy AC cieszą się dużą popularnością. Wynika to między innymi z tego, że niektórzy ubezpieczyciele oferują kierowcom pakiet OC/AC. W ten sposób można uzyskać obowiązkową ochronę, a przy okazji zabezpieczyć swój samochód. Ponadto ceny takich pakietów są nieraz bardzo atrakcyjne.

Niewielu kierowców wypowiada już zawartą polisę AC, gdyż jej zakup najczęściej stanowi przemyślaną decyzję. Jeśli jednak ktoś będzie chciał zrezygnować z ubezpieczenia AC, może to zrobić tylko w określonych wypadkach.

Polisa AC, podobnie jak OC, nie może zostać anulowana z dnia na dzień. Tak naprawdę kierowcy mogą z niej zrezygnować jedynie przez 30 dni od chwili zawarcia umowy. Po upływie tego terminu pozostaje już tylko czekać na automatyczne wygaśnięcie lub rozwiązanie polisy. Rozwiązanie AC następuje w momencie:

 • wypłaty odszkodowania za kradzież lub zniszczenie samochodu;
 • wyrejestrowania lub sprzedaży pojazdu;
 • wyczerpania się sumy ubezpieczenia;
 • braku płatności ze strony klienta.

Jeśli chodzi o samo wypowiedzenie AC, nie trzeba tutaj specjalnych dokumentów. Wystarczy skorzystać ze standardowego wzoru odstąpienia od umowy. Co istotne, taka możliwość dotyczy jedynie ubezpieczeń zawartych na okres dłuższy niż 6 miesięcy.

Podsumowanie

Wypowiedzenie zawartych ubezpieczeń komunikacyjnych może nastąpić tylko w określonych przypadkach. Dlatego przed podjęciem takiej decyzji kierowca musi upewnić się, że nie ku temu żadnych przeciwwskazań. Rezygnacja z polisy OC lub AC jest możliwa np. w razie sprzedaży albo wyrejestrowania pojazdu. Od takich umów można również odstąpić pod warunkiem, iż zostały one zawarte na odległość. Wówczas należy złożyć stosowne wypowiedzenie w ciągu maksymalnie 30 dni od daty podpisania umowy.