Wyłączenia odpowiedzialności
Ubezpieczenie komunikacyjne

Wyłączenia odpowiedzialności w OC i AC – na co trzeba uważać?

Przy zakupie polisy nie należy zwracać uwagi jedynie na zakres gwarantowanej ochrony. Co jasne, jest on bardzo istotny, ale w treści ubezpieczenia mogą znaleźć się równie ważne zapisy. Wystarczy choćby wspomnieć o wykazie wyłączeń odpowiedzialności. Niestety, jest on często pomijany przez kupujących, choć takie podejście może skutkować dotkliwymi konsekwencjami w przyszłości. Dlaczego więc wspomniany wykaz ma aż tak duże znacznie? Jakich kwestii najczęściej dotyczą wyłączenia odpowiedzialności w OC i AC?

Wyłączenia odpowiedzialności – co to jest?

Najważniejsza idea ubezpieczeń zakłada udzielenie pomocy finansowej posiadaczowi polisy, który został poszkodowany w wyniku określonych zdarzeń. Takie wsparcie znacznie ułatwia naprawę powstałych szkód lub zastąpienie utraconego mienia. Jednakże gwarancja wypłaty bardzo wysokiej rekompensaty finansowej sprawia, że ubezpieczeniami interesują się również osoby o nieuczciwych zamiarach. Przez takich ludzi na bardzo szeroką skalę zaczęło dochodzić do prób wyłudzenia odszkodowań. Dlatego ubezpieczyciele po prostu musieli zareagować i wdrożyć nowe rozwiązania w celu ochrony własnych interesów.

Obecnie we wszystkich sprzedawanych polisach znajduje się wykaz wyłączeń odpowiedzialności. Zawiera on wyliczenie różnych sytuacji, które mogą zostać uznane przez ubezpieczyciela za naruszenie warunków zawartej umowy. Dlatego też szkoda powstała w wyniku takich zdarzeń zostanie wyłączona z zakresu polisy. W efekcie posiadacz ubezpieczenia nie będzie mógł liczyć na uzyskanie rekompensaty finansowej!

Wyłączenia odpowiedzialności z reguły dotyczą sytuacji na trzech płaszczyznach:

 • posiadacz polisy wykazał się zaniedbaniem, które doprowadziło do powstania szkody;
 • ubezpieczony doprowadził do powstania szkody w celu wyłudzenia odszkodowania;
 • szkoda powstała w wyniku złamania prawa przez posiadacza polisy.

Wyłączenia odpowiedzialności w OC – na co trzeba uważać?

Powyższe kryteria odnoszą się do wszystkich polis dobrowolnych. Nieco więcej wątpliwości mogą jednak budzić wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniach OC. Wszakże są to świadczenia obowiązkowe. Ponadto sama idea ubezpieczenia OC zakłada, że asekurator będzie ponosić odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez posiadacza polisy. Tym samym dokładna granica wszelkich wyłączeń takiej odpowiedzialności musi zostać bardzo dokładnie określona. Zatem w jaki sposób ubezpieczyciele podchodzą do tego problemu?

Przede wszystkim warto zauważyć, iż asekuratorzy często korzystają z wyłączeń odpowiedzialności obowiązujących w opisanych wyżej polisach dobrowolnych. Do ich grona należą więc: działania stanowiące naruszenie prawa, zaniedbania ze strony właściciela polisy oraz próby wyłudzenia odszkodowania. Jednak w polisach OC pojawia się również kilka dodatkowych wyłączeń, takich jak:

 • skażenie środowiska (np. na skutek wycieku benzyny);
 • utrata cennych dóbr materialnych przewożonych w aucie (np. zniszczenie elektroniki podczas kolizji lub wypadku);
 • ucieczka sprawcy z miejsca wypadku;
 • zniszczenie mienia należącego do posiadacza polisy przez inną osobę kierującą jego samochodem.

Wyłączenia odpowiedzialności w AC – najczęściej stosowane zapisy

Nikogo nie powinien dziwić fakt, że w ubezpieczeniu AC widnieje zdecydowanie więcej wyłączeń odpowiedzialności. Koniec końców są to ubezpieczenia dobrowolne, dzięki czemu asekuratorzy mają dużo większą swobodę pod względem ustalania ich warunków. Na szczęście ogólne reguły takich wyłączeń pozostają niezmienne. Kluczowe znaczenie znów mają opisane wyżej czynniki, takie jak: naruszenie prawa, zaniedbanie i próba wyłudzenia.

Czy w polisach AC pojawiają się dodatkowe wyłączenia odpowiedzialności? Tak, choć nie ma ich zbyt wiele. Przy takich świadczeniach asekuratorzy zwracają wyjątkowo dużą uwagę na kwestie związane z eksploatacją pojazdu. Wyłączenia odpowiedzialności obejmują więc sytuacje, takie jak:

 • szkody spowodowane przez osobę, która kierowała autem pomimo braku posiadania wymaganych uprawnień;
 • zaniedbanie właściciela auta, które mogło zwiększyć ryzyko kradzieży (np. zgubienie kluczyków i brak wymiany zamków);
 • szkody spowodowane przez osobę znajdującą się pod wpływem alkoholu lub substancji odurzających;
 • korzystanie samochodu w sposób niezgodny z prawem (np. udział w nielegalnych rajdach).

Co jasne, takich wyłączeń jest zdecydowanie więcej. Toteż uważna lektura Ogólnych Warunków Ubezpieczenia stanowi absolutną konieczność przy zakupie dowolnego ubezpieczenia AC.

Podsumowanie

Wyłączenia odpowiedzialności są zapisami mającymi chronić ubezpieczycieli przed rozmaitymi próbami nieuczciwego wyłudzenia odszkodowań. Dzięki nim asekuratorzy mogą odmówić wypłaty rekompensaty finansowej w momencie, gdy okoliczności wypadku budzą pewne wątpliwości. Jeśli chodzi o ubezpieczenia komunikacyjne, wyłączenia odpowiedzialności pojawiają się niemal we wszystkich polisach tego typu. Zazwyczaj obejmują one czynności będące naruszeniem prawa, takie jak: jazda bez prawa jazdy, łamanie przepisów ruchu drogowego. Ponadto ubezpieczyciele mogą odmówić wypłaty odszkodowania, jeśli posiadacz polisy wykazał się rażącym zaniedbaniem albo celowo doprowadził do powstania szkody. Co istotne, szczegółowa treść wykazu wyłączeń odpowiedzialności zawsze jest ustalana indywidualnie przez danego ubezpieczyciela. Dlatego przed zakupem polisy należy dokładnie przeczytać umowę, aby uniknąć późniejszych nieporozumień.