Wariant kosztorysowy AC
Ubezpieczenie komunikacyjne

Wariant kosztorysowy AC – co to jest i jakie są jego warunki?

Dzisiejszy rynek ubezpieczeń cechuje się wyjątkowo dużą dostępnością. To sprawia, że osoby kupujące ubezpieczenia mogą pod wieloma względami przystosować je do własnych wymagań. Nie inaczej jest w przypadku polis AC. Przy zakupie AC nabywca otrzyma możliwość wyboru jednego z trzech dostępnych wariantów polisy. Zdecydowanie najczęstszym wyborem kierowców jest tzw. wariant kosztorysowy AC. Na czym on polega i czy jest to najlepsza alternatywa z punktu widzenia właściciela pojazdu?

Wariant kosztorysowy AC – co to jest?

Na początku warto przypomnieć, że ubezpieczenia AC to dodatkowe polisy komunikacyjne, które mają chronić przed kradzieżą lub zniszczeniem samochodu. Dzięki nim właściciel uszkodzonego lub skradzionego pojazdu może uzyskać odszkodowanie rekompensujące powstałe zniszczenia. Niemniej wysokość takiego odszkodowania zależy w głównej mierze od wybranego wariantu ubezpieczenia. Na czym polega więc popularny wariant kosztorysowy AC?

W tej wersji polisy kierowca otrzyma odszkodowanie, którego wysokość będzie odpowiadać kosztorysowi sporządzonemu przez ubezpieczyciela. Warto bowiem wiedzieć, że towarzystwa ubezpieczeniowe prowadzące sprzedaż polis komunikacyjnych zatrudniają specjalistów z tytułem rzeczoznawcy samochodowego. Takie osoby mogą bardzo dokładnie oszacować rzeczywistą wartość powstałych zniszczeń i ująć ją w ramy pieniężne. Ekspertyza rzeczoznawcy staje się wtedy podstawą do przygotowania wspomnianego kosztorysu.

Czy wariant kosztorysowy AC i jego warunki są korzystne dla kierowcy?

Rzeczoznawca samochodowy bez wątpienia potrafi dokładnie określić wartość powstałych szkód. Można więc zakładać, że jego ekspertyza będzie w pełni rzetelna. Jednak mimo tego wariant kosztorysowy AC wcale nie jest najkorzystniejszym rozwiązaniem dla posiadacza pojazdu. Dlaczego?

Ponieważ rzeczoznawca w swojej ekspertyzie uwzględnia rzeczywisty stan samochodu w chwili wypadku lub kradzieży. Oznacza to, że bierze on pod uwagę również spadek faktycznej wartości niektórych podzespołów spowodowany zużyciem części (tzw. potrącenia amortyzacyjne). Oprócz tego rzeczoznawca może samodzielnie określić, ile będą kosztować wydatki związane z robocizną. To wszystko przekłada się na finalne wyliczenia i kwotę podaną w gotowym kosztorysie.

W tym miejscu należy więc przytoczyć dwa istotne wnioski. Po pierwsze, wariant kosztorysowy AC zapewnia niższe odszkodowanie w porównaniu do innych świadczeń. Wynika to ze wszystkich opisanych wyżej czynników. Natomiast dobra wiadomość jest taka, że polisy tego typu są zdecydowanie najtańsze. Jeżeli więc komuś zależy na oszczędności, wariant kosztorysowy AC będzie odpowiednim rozwiązaniem.

Jak wariant kosztorysowy AC wypada na tle innych wersji?

Choć wariant kosztorysowy AC wydaje się najpopularniejszy, każdy kierowca może zakupić AC w innych wersjach. Tutaj należy wyróżnić dwa kluczowe warianty, czyli AC w wersji serwisowej oraz AC ASO. Obydwa te świadczenia są wyraźnie droższe, ale za to mają znacznie korzystniejsze warunki.

AC w wariancie serwisowym zakłada, że ubezpieczyciel rozliczy się bezpośrednio z wybranym warsztatem. Dzięki temu kierowca nie musi martwić się o to, że będzie zobligowany do częściowego pokrycia kosztów naprawy samochodu. Przy ewentualnej awarii właściciel samochodu i ubezpieczyciel mogą wspólnie wybrać punkt serwisowy, w którym zostanie przeprowadzona naprawa.

Jeżeli zaś chodzi o wariant AC ASO, idea wydaje się jasna. W przypadku tego świadczenia kierowca zyskuje gwarancję, że jego pojazd zostanie naprawiony w Autoryzowanym Serwisie Operatora (ASO).

Obydwie wymienione polisy zakładają także bezgotówkową likwidację szkody, co oznacza, że ubezpieczyciel rozlicza się bezpośrednio z wybranym warsztatem. Jest to duża wygoda dla kierowcy, ponieważ nie musi on uczestniczyć w takiej procedurze. Trzeba jednak pamiętać, że za taką wygodę trzeba dodatkowo zapłacić, gdyż ceny wymienionych ubezpieczeń są wyższe.

Podsumowanie

Wariant kosztorysowy AC zakłada wypłatę odszkodowania, którego wysokość zależy od kosztorysu sporządzonego przez rzeczoznawcę samochodowego. Taki ekspert szacuje wysokość strat na podstawie faktycznej wartości poszczególnych podzespołów w momencie zniszczenia. Tym samym finalna wysokość rekompensaty może okazać się nieco mniejsza niż zakładana. Z drugiej strony należy pamiętać, że kosztorysowy wariant AC jest najtańszą wersją tego ubezpieczenia. Jeśli więc kierowcy zależy wyłącznie na cenie, będzie to dobry wybór. Natomiast osobom stawiającym na kompleksową ochronę warto polecić wariant serwisowy lub AC w formule ASO.