Ubezpieczenie OC na jeden dzień
Ubezpieczenie komunikacyjne

Ubezpieczenie OC na jeden dzień lub kilka dni – czy można kupić taką polisę?

Wszyscy kierowcy poruszający się swoimi samochodami po drogach publicznych muszą zadbać o to, aby ich pojazd miał ważną polisę OC. W przeciwnym razie ewentualna kontrola ze strony funkcjonariuszy policji może skończyć się bardzo wysokim mandatem. Jednak czasami zdarzają się sytuacje, w których właściciel danego auta chce korzystać z pojazdu tylko przez krótki czas. To z kolei przekreśla opłacalność zakupu standardowego OC, gdyż taka polisa obowiązuje przez cały rok. Co więc w takiej sytuacji mogą zrobić kierowcy? Czy i gdzie można kupić ubezpieczenie OC na jeden dzień lub kilka dni?

Czy można kupić ubezpieczenie OC na jeden dzień lub kilka dni?

Postawione wyżej pytanie wydaje się zasadne, ponieważ np. ubezpieczenie assistance faktycznie można kupić dosłownie na kilka dni. To świadczenie funkcjonuje wtedy pod nazwą turystycznego assistance dla kierowców. Jest ono najczęściej kupowane przez osoby, które planują jechać za granicę własnym samochodem. Wówczas zakupione assistance zapewni im pomoc w razie nagłych problemów z pojazdem.

Niektórzy mogliby więc zakładać, że skoro ubezpieczenia assistance są dostępne na tak krótki czas, podobnie będzie w przypadku OC. Jednak nie jest to prawda. Aktualnie u żadnego asekuratora nie można kupić ubezpieczenia OC na jeden lub kilka dni. Wynika to głównie z istniejących regulacji prawnych, które zakazują sprzedawania obowiązkowych OC na tak krótki okres.

Jedynym dostępnym rozwiązaniem dla kierowców, którzy nie chcą kupować standardowego ubezpieczenia, będzie krótkoterminowa polisa OC. Taką umowę można jednak zawrzeć tylko w określonych sytuacjach i jedynie na okres 30 dni.

Krótkoterminowe OC – co warto o nim wiedzieć?

Omawianie krótkoterminowego ubezpieczenia OC można zacząć od pewnej ciekawostki. Otóż w mowie potocznej taka polisa funkcjonuje czasem jako OC komisowe. Co jasne, wynika to z faktu, że jest to świadczenie kupowane głównie przez samych właścicieli komisów i handlarzy. Wszakże takie osoby zawodowo zajmują się między innymi sprowadzaniem zagranicznych samochodów do Polski. Wówczas już w momencie przekroczenia granicy sprowadzone auto musi mieć ważne OC. Dlatego handlarze nieraz kupują wtedy krótkoterminowe OC, które jest najlepszym rozwiązaniem, jeśli samochód ma lada moment zostać sprzedany.

Krótkoterminowe ubezpieczenie OC można zakupić na okres minimum 30 dni. Natomiast nie jest to jedyna dostępna alternatywa. Ubezpieczyciele czasami prowadzą sprzedaż polis OC o ważności 90 dni, czyli 3 miesięcy.

Co istotne, zakres oraz warunki krótkoterminowego OC niczym się nie różnią. Nie ma więc znaczenia, jaki rodzaj OC zakupił właściciel samochodu, ponieważ obydwie polisy zapewniają identyczną ochronę. W przypadku takich świadczeń jedyna różnica sprowadza się do okresu ważności ubezpieczenia.

Uwagę warto zwrócić również na kwestię wygaśnięcia polisy. Standardowe ubezpieczenia OC odnawiają się bowiem automatycznie po ich wygaśnięciu. Jeśli kierowca nie zamierza odnawiać takiej polisy, musi wysłać asekuratorowi wypowiedzenie OC. Natomiast krótkoterminowe polisy OC nie są objęte takimi zasadami, co oznacza, że wygasają one natychmiast po zakończeniu umowy. Kierowca nie może więc ich przedłużyć, przez co pozostaje mu tylko zakup pełnego ubezpieczenia OC.

Kto może kupić krótkoterminowe ubezpieczenie OC?

Przedstawiona idea krótkoterminowych ubezpieczeń OC z pewnością przypadnie do gustu wielu kierowcom. Niestety, aktualnie możliwość zakupu tych świadczeń została mocno ograniczona. Wspomniane ograniczenia wynikają z przepisów ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych:

Art. 27. Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK:

1. Umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych na czas krótszy niż 12 miesięcy, zwaną dalej „umową ubezpieczenia krótkoterminowego”, można zawrzeć, jeżeli pojazd mechaniczny jest:

  • zarejestrowany na stałe, w przypadkach określonych w ust. 2;
  • zarejestrowany czasowo;
  • zarejestrowany za granicą, jeżeli zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 28 lit. C ustawy o działalności ubezpieczeniowej państwem członkowskim umiejscowienia ryzyka jest Rzeczpospolita Polska;
  • pojazdem wolnobieżnym określonym w art. 2 pkt 10 lit. B;
  • pojazdem historycznym;
  • pojazdem do jazd testowych.
  1. Umowę ubezpieczenia krótkoterminowego na czas nie krótszy niż 30 dni, w odniesieniu do pojazdów mechanicznych zarejestrowanych na stałe, może zawrzeć podmiot prowadzący działalność gospodarczą polegającą na pośredniczeniu w kupnie i sprzedaży pojazdów mechanicznych lub polegającą na kupnie i sprzedaży pojazdów mechanicznych, w zakresie pojazdów przeznaczonych do kupna lub sprzedaży

Ustawa precyzyjnie określa więc listę osób uprawnionych do zakupu krótkoterminowej polisy OC. Co jasne, ubezpieczyciele powinni sprawdzać, czy kierowca zgłaszający chęć zakupu wspomnianej polisy jest do niego uprawiony. Tylko wtedy asekurator będzie mógł zaoferować sprzedaż takiego ubezpieczenia.

Podsumowanie

Wszystkie pojazdy zarejestrowane na terytorium Polski muszą mieć ważne ubezpieczenie OC. Jeśli właściciel samochodu nie dopilnuje tego obowiązku, może zostać ukarany wysokim mandatem. Toteż zakup i odnawianie OC jest niezwykle ważne. Co ciekawe, niektóre osoby mogą skorzystać z prawa do zakupu krótkoterminowej polisy OC. Takie ubezpieczenie zachowuje ważność jedynie przez 30 albo 90 dni, dlatego jest dużo tańsze od standardowego OC. Co więcej, krótkoterminowe OC się nie odnawia, gdyż wygasa po zakończeniu umowy. Pozostałe warunki tego świadczenia nie odbiegają od zasad standardowego OC. Warto jednak podkreślić, że nie każdy kierowca może kupić opisywane ubezpieczenie. Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych jasno określa, kiedy zakup takiej polisy jest dopuszczalny. Krótkoterminowe OC mogą kupić m.in.: właściciele komisów samochodowych, posiadacze zabytkowych aut i osoby rejestrujące samochód czasowo. Naturalnie każdy kierowca może dodatkowo zapoznać się ze wspomnianą ustawą lub skontaktować się z wybranym asekuratorem i dopytać o zasady zakupu krótkoterminowych ubezpieczeń OC.