Ubezpieczenie OC dla posiadaczy pojazdów mechanicznych
Ubezpieczenie komunikacyjne

Ubezpieczenie OC dla posiadaczy pojazdów mechanicznych – kto i kiedy musi je zakupić?

Polisy od Odpowiedzialności Cywilnej (OC) stanowią unikalny rodzaj ubezpieczeń. Wśród takich świadczeń można znaleźć zarówno dobrowolne, jak i obowiązkowe polisy. Oznacza to, że niektóre osoby są prawnie zobowiązane do dokonania zakupu określonego ubezpieczenia OC. Taki wymóg dotyczy przede wszystkim posiadaczy pojazdów mechanicznych, czyli głównie samochodów oraz motocykli. Kiedy zakup polisy OC staje się obowiązkowy? O czym powinny pamiętać osoby, które kupują ubezpieczenie OC dla posiadaczy pojazdów mechanicznych?

Ubezpieczenie OC dla posiadaczy pojazdów mechanicznych – samochody

Opisywane ubezpieczenie OC często funkcjonuje w mowie potocznej jako OC dla kierowców. To właśnie właściciele samochodów osobowych stanowią najliczniejszą grupę posiadaczy tych polis. Trudno się jednak temu dziwić. Według danych zgromadzonych przez Główny Urząd Statystyczny w Polsce zarejestrowanych jest ponad 20 milionów samochodów osobowych. Co jasne, niektóre takie pojazdy należą do służbowej floty przedsiębiorstw. Mimo to prywatnych właścicieli aut osobowych również trzeba liczyć w milionach.

Dlatego to ubezpieczenie OC dla właścicieli samochodów jest zdecydowanie najczęściej kupowaną polisą z tej kategorii. Organem odpowiedzialnym za regulowanie tego rynku jest UFG, czyli Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. UFG pełni kilka istotnych funkcji. Po pierwsze, organ ten kontroluje, czy właściciele zarejestrowanych samochodów mają ważne ubezpieczenie OC. W razie wykrycia braku takiej polisy UFG może nałożyć na kierowcę stosowny mandat. Oprócz tego UFG pozwala innym kierowcom na sprawdzenie tego, czy sprawca wypadku ma ważne OC. Jeśli sprawca nie wykupił obowiązkowej polisy, UFG odpowiada za wypłatę odszkodowania. Jednakże później organ ten zwraca się do kierowcy z żądaniem zwrotu przekazanej kwoty.

Ceny ubezpieczeń OC dla kierowców są mocno zróżnicowane. Najtańsze polisy OC kosztują około 400-500 złotych. Za tyle mogą je nabyć kierowcy, którzy wypracowali sobie największe możliwe zniżki na OC. Ponadto w tej cenie można ubezpieczyć jedynie niewielkie auta miejskie o niskiej pojemności silnika. Jeżeli chodzi o górną granicę OC, takie ubezpieczenie może kosztować nawet 1000-1500 złotych.

Ubezpieczenie OC dla posiadaczy pojazdów mechanicznych – motocykle, skutery oraz quady

Jak sama nazwa wskazuje, obowiązek zakupu ubezpieczenia OC spoczywa na wszystkich osobach będących właścicielami pojazdów mechanicznych. Pod tym pojęciem kryją się między innymi: motocykle, skutery, quady oraz inne pojazdy.

Dobra wiadomość jest taka, że ubezpieczenia dla tych pojazdów są zdecydowanie tańsze. Można to zobrazować choćby na przykładzie motocykli. Najtańsze polisy OC dla posiadaczy jednośladów kosztują raptem 100-200 złotych. Warto jednak pamiętać, że przy zakupie takich ubezpieczeń obowiązują identyczne zasady dotyczące zniżek. Tym samym młodsze osoby będą musiały zapłacić dużo więcej przy zakupie OC dla motocykla.

Jeżeli chodzi o quady, skutery i inne pojazdy, tutaj cena OC najczęściej wynosi 100-150 złotych. Niemniej wszystko zależy od parametrów ubezpieczanego pojazdu. Jeśli ktoś kupi sobie quada z ogromnym silnikiem, polisa OC będzie kilkukrotnie droższa. Dlatego trzeba wziąć to pod uwagę podczas obliczania kosztów.

Polisa OC dla rolników poruszających się po drogach publicznych

Rolnicy mogą być zobowiązani do zakupu aż dwóch rodzajów ubezpieczeń OC. Pierwszym z nich jest obowiązkowa polisa OC dla rolników. Ma ona pokryć ewentualne szkody wyrządzone innym osobom w związku z prowadzoną działalnością rolniczą. Jednak nie dotyczy ona stricte poruszania się w ruchu drogowym. Tej kwestii została poświęcona inna polisa –drogowe OC dla pojazdów rolniczych.

Ubezpieczenie OC tego typu może obejmować między innymi: traktory, ciągniki, przyczepy rolnicze oraz pojazdy wolnobieżne. Dokładna cena polisy będzie zależeć od parametrów pojazdu objętego ochroną. Co istotne, zakup takiego ubezpieczenia OC jest konieczny tylko wtedy, gdy rolnik porusza się po drogach publicznych. Wewnątrz swojego gospodarstwa może on poruszać się także tymi pojazdami, które nie mają wykupionej polisy OC. Tym samym decyzja o zakupie takiego świadczenia musi wynikać ze specyfiki prowadzonej działalności.

Kiedy należy kupić ubezpieczenie OC dla posiadaczy pojazdów mechanicznych?

Zdecydowana większość kierowców wie o tym, że ubezpieczenie OC należy zamówić wraz z zakupem nowego samochodu. Rzeczywiście nabycie nowego pojazdu wiąże się z obowiązkiem uzyskania ważnej polisy OC. Jednak przepisy prawa przewidują także kilka innych sytuacji, kiedy zakup OC jest obowiązkowy.

Przede wszystkim OC trzeba kupić w momencie wprowadzenia do ruchu pojazdu, który nie był wcześniej zarejestrowany. Przyczyna braku rejestracji nie ma tutaj większego znaczenia. Jeśli kierowca zamierza poruszać się takim pojazdem po drogach publicznych, musi zakupić polisę OC. Taka zasada odnosi się w głównej mierze do wszelkich pojazdów historycznych.

Obowiązek zakupu OC pojawia się również w momencie przekroczenia granicy pojazdem, który nie ma ważnego ubezpieczenia. Co prawda, kierujący takimi samochodami mogą zakupić specjalne ubezpieczenie graniczne lub tzw. Zieloną Kartę. Jeśli jednak taki pojazd będzie używany w Polsce, zakup dedykowanej polisy staje się konieczny.

Ostatnia kwestia dotyczy konieczności zakupu OC w chwili wypowiedzenia poprzedniej polisy. Warto tutaj podkreślić, że polisę OC można wypowiedzieć wyłącznie w określonych sytuacjach. Niemniej nawet wtedy kierowca musi zastosować się do reguły ciągłości ubezpieczenia. Jeśli dany pojazd zostanie pozbawiony ochrony choćby na jeden dzień, jego właściciel może zostać ukarany grzywną. Toteż zachowanie ciągłości ubezpieczenia OC przy zawieraniu nowej umowy jest absolutnie kluczowe.

Podsumowanie

Ubezpieczenie OC dla posiadaczy pojazdów mechanicznych nie jest przeznaczone wyłącznie dla właścicieli samochodów osobowych i ciężarowych. Lista osób zobowiązanych do zakupu takiego świadczenia jest zdecydowanie dłuższa. Posiadaczami ubezpieczenia OC muszą zostać również właściciele: motocykli, skuterów, quadów oraz innych pojazdów mechanicznych. W niektórych sytuacjach zakup OC będzie obowiązkowy dla rolników, jeżeli ci zamierzają poruszać się swoimi pojazdami po drogach publicznych. Co istotne, przepisy prawa jasno precyzują moment, w którym właściciel pojazdu musi kupić ubezpieczenie OC. Przeoczenie tego momentu i przerwanie ciągłości ubezpieczenia może skutkować nałożeniem kary grzywny.