Ubezpieczenie na wypadek wojny i terroryzmu
Ubezpieczenie komunikacyjne

Ubezpieczenie na wypadek wojny i terroryzmu

Wojna i akty terroryzmu są śmiertelnym zagrożeniem i niosą one ze sobą ogrom strat. Czy można się od nich ubezpieczyć? Sprawdź dokładne informacje czy można kupić ubezpieczenie na wypadek wojny i terroryzmu!

Czy istnieje ubezpieczenie na wypadek wojny lub aktu terroryzmu?

Zasadniczo standardowe ubezpieczenia nie zapewniają ochrony na wypadek wojny albo aktów terroryzmu.

Działania wojenne oraz terrorystyczne są wyłączone spod ochrony ubezpieczeniowej w przypadku praktycznie każdej polisy ubezpieczeniowej. Taką informację można znaleźć wtedy w dokumencie OWU, czyli inaczej w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeniowych.

Ochrony w tym przypadku nie zapewnią standardowe:

Jeżeli dojdzie do wybuchu wojny albo do aktu terrorystycznego, wtedy ubezpieczyciel nie pokryje kosztów naprawy szkód, które powstały na ich skutek.

Warto jednak wskazać, że w przypadku niektórych polis, w tym ubezpieczenia turystycznego, można zdecydować się na zakupienie dodatkowego rozszerzenia. Taki dodatek pozwala na pokrycie kosztów powstałych na skutek działań wojennych i terrorystycznych.

Również taka oferta dotyczy wybranych ubezpieczeń komunikacyjnych dla kierowców, którzy wyjeżdżają za granicę do krajów zagrożonych wojną i aktami terroryzmu.

Jakie są możliwości ubezpieczenia się na wypadek wojny?

Wykupienie ubezpieczenia turystycznego lub komunikacyjnego z rozszerzeniem na wypadek wojny oraz aktów terrorystycznych wskazane jest wtedy, gdy wyjazd ma prowadzić do kraju, gdzie istnieje ryzyko tego typu działań.

Aby dowiedzieć się, jakie jest zagrożenie aktami wojennymi i aktami terrorystycznymi w danym kraju, warto wejść na stronę MSZ. Znajduje się tam stale aktualizowana lista, dzięki której można dowiedzieć się, czy wyjazd do konkretnego kraju jest bezpieczny, czy też pojawia się wtedy zagrożenie.

Takie rozszerzenia do ubezpieczeń mają w swojej ofercie wybrani ubezpieczyciele, dlatego wtedy, gdy planuje się skorzystać z takiej ochrony, trzeba liczyć się z ograniczoną liczbą propozycji oraz dodatkowo z wyższymi cenami polisy.

Ubezpieczyciele, którzy oferują rozszerzenia na wypadek działań wojennych oraz terrorystycznych, oferują je na określonych zasadach.

Polisa najczęściej zapewnia wtedy ochronę w przypadku pokrycia kosztów leczenia na wypadek wojny czy ataku terrorystycznego.

Również ubezpieczenie może nie obejmować konkretnych sytuacji, na przykład ubezpieczyciel nie wypłaci środków wtedy, gdy:

  • Osoba ubezpieczona będzie brała aktywny udział w działaniach wojennych lub terrorystycznych,
  • Doszło do przekroczenia terminu ochrony ubezpieczeniowej,
  • Podróż odbywała się do państwa, które jest wyłączone spoza ochrony ubezpieczeniowej.

Przed wykupieniem ubezpieczenia należy zapoznać się z dokładnymi informacjami znajdującymi się w OWU – Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Można dowiedzieć się z nich, jak ubezpieczyciel definiuje działania wojenne oraz akty terroryzmu, a także sprawdzić, co obejmuje rozszerzenie.