Jaki jest termin na zgłoszenie szkody AC?

Posiadanie ważnego ubezpieczenia AC zapewnia gwarancję uzyskania pomocy w razie kradzieży lub zniszczenia samochodu objętego ochroną. Żeby jednak uzyskać takie wsparcie, właściciel pojazdu musi najpierw zgłosić szkodę, czyli poinformować swojego ubezpieczyciela o zaistniałej sytuacji. Co istotne, przebieg tej procedury został objęty szczegółowymi regulacjami. Dlatego też posiadacze ubezpieczeń AC muszą stosować się do takich zasad. Jedną z najistotniejszych kwestii jest zgłoszenie szkody w wymaganym terminie. Powstaje więc pytanie – ile wynosi dopuszczalny termin na zgłoszenie szkody AC?

Termin na zgłoszenie szkody AC – co to jest?

Wbrew pozorom zawarta umowa ubezpieczenia nie działa jednostronnie. Co prawda, to asekurator bierze na siebie największą odpowiedzialność, gdyż jego zadaniem jest wypłacenie odszkodowania w określonych sytuacjach. Jednak nabywca polisy również musi pamiętać o swoich obowiązkach. Jednym z nich jest konieczność przestrzegania warunków zawartej umowy. Takie zasady dotyczą między innymi przebiegu procedur związanych ze zgłaszaniem szkody.

Termin na zgłoszenie szkody AC nie został odgórnie narzucony, dlatego ubezpieczyciele mogą samodzielnie go określać. Pod tym względem ubezpieczenia AC różnią się od obowiązkowych polis OC. W przypadku OC osoba poszkodowana może bowiem zgłosić szkodę w terminie aż do 3 lat od momentu zdarzenia. Tak długi termin wynika z zapisów zawartych w obowiązującej ustawie.

Natomiast AC nie jest świadczeniem obowiązkowym, gdyż jego zakup pozostaje dobrowolny. Tym samym asekuratorzy zachowują prawo do samodzielnego ustalania warunków takiej umowy.

Ile wynosi termin na zgłoszenie szkody AC?

Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. Termin na zgłoszenie szkody AC wynosi dokładnie tyle, ile wyznaczył asekurator. Aby więc rozwiać takie wątpliwości, kierowca powinien zajrzeć do dokumentu zawierającego OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia).

Zapewnij sobie spokojny urlop
Nawet 50% taniej za pełen pakiet ochrony

Co ciekawe, pod tym względem panuje naprawdę duża rozbieżność. Niektórzy ubezpieczyciele dają swoim klientom jedynie kilkanaście godzin na zgłoszenie szkody z tytułu AC. Dotyczy to przede wszystkim tzw. szkody całkowitej. W przypadku ubezpieczeń AC takim zdarzeniem może być kradzież lub całkowite zniszczenie chronionego pojazdu. Jeżeli taka sytuacja nastąpi, posiadacz polisy ma średnio 24-48 godzin na poinformowanie ubezpieczyciela.

Dobra wiadomość jest taka, że mniej poważne zdarzenia nie wymagają natychmiastowej reakcji. Jeśli chroniony pojazd nie został zniszczony, ale jedynie lekko uszkodzony, standardowy czas na zgłoszenie szkody wynosi około 4-7 dni.

Dlaczego termin na zgłoszenie szkody AC jest tak krótki?

Stosunkowo krótki termin na zgłoszenie szkody z AC gwarantuje ubezpieczycielom możliwość zabezpieczenia swoich interesów.Wynika to z kilku istotnych czynników. Pierwszą i zarazem kluczową kwestią jest możliwość ustalenia przyczyn oraz okoliczności zaistniałej sytuacji. Im więcej czasu upłynie od danego zdarzenia, tym trudniej będzie ustalić wszystkie fakty. W związku z tym asekuratorom zależy na szybkim uzyskaniu informacji. Dzięki temu mogą oni szybciej wszcząć procedury związane z wyjaśnianiem okoliczności danego zdarzenia.

Powyższa zależność działa również w inną stronę. Ubezpieczyciele mogą bowiem liczyć na to, że posiadacz polisy AC po prostu spóźni się ze zgłoszeniem szkody. Gdyby tak się stało, asekurator zostanie zwolniony z obowiązku wypłaty odszkodowania. Co gorsza, obowiązujące przepisy dają wszystkim firmom ubezpieczeniowym prawo do stosowania takiej reguły. Toteż przestrzegania terminów określonych w umowie będzie kluczowym aspektem dla wszystkich posiadaczy autocasco.

Podsumowanie

Termin na zgłoszenie szkody AC jest ustalany indywidualnie przez każdego ubezpieczyciela. Mimo to większość asekuratorów stosuje bardzo podobne przepisy. W przypadku szkody całkowitej (np. kradzieży pojazdu) właściciel AC ma jedynie 24 lub 48 godzin na wysłanie zgłoszenia. Jeśli szkoda jest tylko częściowa, termin ten wydłuża się do kilku dni. Dlatego przy podpisywaniu umowy AC warto dokładnie zapoznać się z procedurą zgłaszania szkód. W ten sposób można lepiej poznać warunki polisy i tym samym uchronić się przed niemiłymi niespodziankami.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia

Warto Wiedzieć