Szkody osobowe w ubezpieczeniach OC – co to jest?

Każdego dnia na polskich drogach dochodzi do około tysiąca kolizji i wypadków drogowych. We wszystkich takich sytuacjach samochody uczestników zderzenia zostają lżej lub ciężej uszkodzone. Są to tzw. szkody majątkowe, które uprawniają do uzyskania odszkodowania z polisy OC sprawcy. Identyczna zasada dotyczy również tzw. szkód osobowych, czyli szkód odniesionych bezpośrednio przez osoby uczestniczące w wypadku. Co dokładnie może zostać uznane za taką szkodę? Dlaczego zapisy dotyczące szkód osobowych są tak istotne?

Czym dokładnie są szkody osobowe?

Zderzenia drogowe można podzielić na dwie główne kategorie, czyli wypadki oraz kolizje. Tutaj głównym kryterium podziału jest rodzaj szkód powstałych na skutek danej sytuacji. Jeżeli nikomu nic się nie stało, a zniszczenia dotyczą jedynie uszkodzonych pojazdów, całe zdarzenie zostanie uznane za kolizję. Natomiast w momencie pojawienia się osób rannych (w najgorszym przypadku zabitych) trzeba już mówić o wypadku. Powyższa zasada odnosi się także do zapisów zawartych w ubezpieczeniach OC.

W świecie ubezpieczeń szkody osobowe oznaczają wszelkie szkody dotyczące życia lub zdrowia człowieka. Co jasne, specyfika takich obrażeń może być zgoła odmienna. Dlatego też asekuratorzy posługują się różnymi dodatkowymi terminami, aby dokładnie określić stopień doznanych obrażeń.

Zazwyczaj w warunkach polis pojawiają się określenia, takie jak: rozstrój zdrowia, uszkodzenie ciała oraz uszczerbek na zdrowiu. Pomiędzy rozstrojem zdrowia i uszkodzeniem ciała występują stosunkowo niewielkie różnice. W przypadku takich obrażeń zdecydowanie większe znaczenie ma długość okresu rekonwalescencji. Jeżeli nie przekracza ona 7 dni, rozstrój zdrowia zostanie uznany za lekki. Tymczasem dłuższa rekonwalescencja oznacza zakwalifikowanie uszkodzenia ciała jako średnie. Im poważniejsze będą obrażenia poszkodowanego, tym dotkliwsza kara grozi sprawcy wypadku. Co więcej, cięższy stopień obrażeń wpływa także na możliwość otrzymania wyższej rekompensaty finansowej.

Najcięższym możliwym stopniem doznanych obrażeń jest trwały uszczerbek na zdrowiu. Taka diagnoza oznacza, że poszkodowany już nigdy nie wróci do sprawności sprzed dnia wypadku. Trwały uszczerbek na zdrowiu w teorii powinien zapewniać najwyższe możliwe odszkodowanie. Jednakże w tym przypadku szczególnie istotna będzie opinia wydana przez specjalną komisję lekarską. Stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu jest często wyrażany w procentach. Wysoki wskaźnik tego typu zazwyczaj świadczy o tym, że poszkodowany stał się inwalidą oraz utracił zdolność do pracy.

Szkody osobowe w ubezpieczeniach OC

Zapewnij sobie spokojny urlop
Nawet 50% taniej za pełen pakiet ochrony

Obowiązkowe polisy OC dla kierowców mają gwarantować pokrycie kosztów naprawienia szkód wyrządzonych podczas jazdy samochodem. Dotyczy to zarówno opisanych szkód majątkowych, jak i osobowych. W obydwu przypadkach osoby poszkodowane mogą żądać wypłacenia rekompensaty finansowej z tytułu OC sprawcy wypadku. Co istotne, asekurator obsługujący takie ubezpieczenie ma wówczas obowiązek przekazania pieniędzy.

Rekompensata finansowa za doznane szkody osobowe może zostać wypłacona według różnych schematów. Przy najmniej poważnych obrażeniach poszkodowany zazwyczaj domaga się wypłaty jednorazowego świadczenia o określonej wysokości. Warto jednak podkreślić, że czasami takie odszkodowanie może być zbyt niskie. Toteż poszkodowany zachowuje wtedy prawo do ubiegania się o zwiększenie przyznanej rekompensaty. Takie odszkodowanie ma bowiem zagwarantować pokrycie kosztów leczenia oraz wszelkich wydatków związanych z powstałym urazem.

Jeżeli jednak uszczerbek na zdrowiu okazał się poważniejszy, poszkodowany ma wtedy prawo do uzyskania stałej renty. Jej wysokość zależy od tego, czy taka osoba jest w stanie podjąć aktywność zawodową. Jeśli tak, renta może np. rekompensować różnicę w dochodach osiąganych przed i po wypadku. Natomiast przy całkowitym braku możliwości podjęcia pracy renta staje się jedynym źródłem utrzymania. Dlatego w takich przypadkach jej wysokość musi zdecydowanie wzrosnąć.

Na zakończenie warto przypomnieć, iż osoby poszkodowane mają aż 3 lata na zgłoszenie szkody z tytułu ubezpieczeń OC. W tym okresie można również wystąpić o zwiększenie przyznanej rekompensaty, gdyby uzyskane środki ostatecznie okazały się zbyt niskie.

Podsumowanie

Szkody osobowe są co do zasady znacznie poważniejsze niż szkody majątkowe. Koniec końców to życie i zdrowie powinno być najwyższą wartością dla wszystkich ludzi. Niestety, uszkodzenia ciała bardzo często idą w parze z wypadkami komunikacyjnymi. Dlatego obowiązkowe polisy OC dla kierowców gwarantują pomoc osobom poszkodowanym na skutek takich zdarzeń. W zależności od stopnia doznanych obrażeń poszkodowany może ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie lub stałą rentę. Takie środki powinny zostać wypłacone przez ubezpieczyciela odpowiedzialnego za obsługę polisy OC należącej do sprawcy wypadku. Co istotne, osoby poszkodowane w wypadkach drogowych mogą zgłaszać swoje roszczenia finansowe przez 3 lata od dnia wypadku.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia

Warto Wiedzieć