Suma gwarancyjna czy suma ubezpieczenia
Ubezpieczenie komunikacyjne

Suma gwarancyjna czy suma ubezpieczenia? Czym się różnią?

Zapoznanie się z treścią dokumentów dotyczących warunków ubezpieczenia jest niezwykle ważne przy zakupie polisy. Sporo osób może mieć jednak problemy z poprawną interpretacją niektórych zapisów. Klasycznym przykładem będzie tutaj zrównanie dwóch terminów, które w praktyce mają zupełnie inne znaczenie. Mowa o „sumie gwarancyjnej” i „sumie ubezpieczenia”. Niejednokrotnie obydwa te terminy pojawiają się w treści tej samej umowy, co może rodzić pewne wątpliwości. Dlatego warto zawczasu poznać znaczenie tych pojęć. Czym więc jest suma gwarancyjna i suma ubezpieczenia?

Suma ubezpieczenia – co to jest?

Dosłownie wszystkie ubezpieczenia komercyjne są zawierane w podobnym celu. Dzięki takiej umowie posiadacz polisy chce otrzymać gwarancję uzyskania rekompensaty pieniężnej w razie nagłego powstania szkody. Pod tym względem absolutnie najważniejszym pojęciem będzie właśnie suma ubezpieczenia. Dlaczego?

Ponieważ suma ubezpieczenia określa tzw. górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela, czyli po prostu maksymalną wysokość odszkodowania. To od niej zależy więc kwota, jaką może otrzymać posiadacz polisy w razie powstania szkody. Co istotne, suma ubezpieczenia wcale nie musi być jednolita. W wielu polisach jej wysokość zależy od rodzaju powstałej szkody. Doskonale widać to choćby w ubezpieczeniach na życie. Takie świadczenia gwarantują wysoką rekompensatę finansową na wypadek śmierci osoby objętej ochroną. Wówczas suma ubezpieczenia zazwyczaj sięga setek tysięcy, a nawet milionów złotych. Jednakże w tej samej umowie suma ubezpieczenia przewidziana na wypadek np. nagłej choroby może wynieść raptem kilkanaście tysięcy złotych.

W tym miejscu trzeba wspomnieć o ważnej zależności. Po przeczytaniu powyższych informacji niektórzy mogą wyjść z założenia, że najlepszym wyborem będzie polisa gwarantująca najwyższą sumę ubezpieczenia. Natomiast nie jest to do końca prawda. Naturalnie polisa musi zapewniać odpowiednio wysoką rekompensatę finansową. Niemniej przepisy prawa jasno mówią o tym, że wypłacone odszkodowanie nie może być wyższe niż wartość chronionego dobra. Dlatego przy wyborze polisy warto tak dopasować wysokość odszkodowania, aby uzyskane środki wystarczyły na naprawę wszystkich szkód. W tym przypadku gwarancja jeszcze wyższego odszkodowania nie ma większego sensu.

Suma gwarancyjna – co to jest?

Suma ubezpieczenia określa więc maksymalną wysokość odszkodowania. Dlaczego zatem w niektórych polisach dodatkowo pojawia się tzw. suma gwarancyjna? Albowiem jest to pojęcie o nieco odmiennym znaczeniu.

Suma gwarancyjna odnosi się jedynie do ubezpieczeń Odpowiedzialności Cywilnej, czyli OC. Dotyczy ona minimalnej wysokości odszkodowania, które musi zostać zagwarantowane przez danego ubezpieczyciela. Tym samym asekurator nie może narzucić niższej kwoty, ponieważ byłoby to naruszenie wspomnianej sumy gwarancyjnej.

Konieczność uregulowania tej kwestii wynika w głównej mierze z unikalnej roli ubezpieczeń OC. Jak wiadomo, takie polisy mają zapewnić rekompensaty finansowe osobom poszkodowanym na skutek określonej działalności. Co więcej, zakup ubezpieczeń OC jest bardzo często obowiązkowy. Dlatego każdy asekurator musi zagwarantować poszkodowanym odpowiednio wysokie wsparcie finansowe.

Ile wynosi suma gwarancyjna w przypadku ubezpieczeń OC? Przepisy bardzo dokładnie precyzują jej wysokość. Musi ona wynosić odpowiednio:

  • równowartość 5 210 000 euro w przypadku szkód osobowych;
  • 1 050 000 euro w przypadku szkód majątkowych.

Podsumowanie

Suma ubezpieczenia oraz suma gwarancyjna to dwa bardzo podobnie brzmiące pojęcia. Niemniej ich znaczenie jest już nieco inne. Suma ubezpieczenia określa bowiem maksymalną wysokość odszkodowania przysługującego w ramach zawartej polisy. Co istotne, nie musi być ona jednolita, ponieważ różne zdarzenia mogą gwarantować odmienne odszkodowanie. Natomiast podstawową kwestią jest to, że sumę ubezpieczenia określa sam asekurator. Z kolei suma gwarancyjna stanowi pojęcie stosowane głównie w odniesieniu do ubezpieczeń OC. Określa ona minimalną wysokość odszkodowania, które musi zostać zagwarantowane przez danego ubezpieczyciela. Można zatem stwierdzić, że suma gwarancyjna określa minimalną wysokość sumy ubezpieczenia w polisach OC. Tym samym przy lekturze warunków polisy nie należy mylić ze sobą tych dwóch terminów.