Stała suma ubezpieczenia – w jakich polisach można na nią natrafić?

Warunki zawartego ubezpieczenia mogą precyzować dokładny sposób wyliczania wysokości rekompensaty finansowej. Z punktu widzenia posiadaczy polis zdecydowanie najkorzystniejszym rozwiązaniem jest gwarancja stałej sumy ubezpieczenia. Co prawda, taki zapis pojawia się tylko w niektórych polisach. Niemniej sprawia on, że zawarte ubezpieczenie nabiera jeszcze bardziej kompleksowego charakteru. W jakich polisach najczęściej można natrafić na gwarancję stałej sumy ubezpieczenia? Dlaczego jest to tak opłacalne rozwiązanie?

Jak działa stała suma ubezpieczenia?

Ubezpieczenia majątkowe to polisy mające chronić określone dobro materialne. Dlatego przy ich zawieraniu ważne jest precyzyjne określenie wartości dobra, które ma zostać objęte ochroną. Dobra polisa powinna gwarantować odszkodowanie odpowiadające wartości chronionego przedmiotu. Tutaj jednak pojawia się jeden ważny haczyk.

Wartość materialna niektórych dóbr może zmieniać się wraz z upływem czasu. Doskonałym przykładem będzie choćby samochód. Każdy asekurator w swoich ubezpieczeniach uwzględni proces tzw. amortyzacji części. Takie pojęcie dotyczy spadku wartości pojazdu spowodowanego zużyciem części. Na podobnej zasadzie można określić także obniżkę wartości mieszkań lub innych dóbr.

Co jasne, ubezpieczyciele są tego w pełni świadomi. Z tego względu oferują oni polisy majątkowe na różnych zasadach. Zapis dotyczący stałej sumy ubezpieczenia oznacza, iż maksymalna wysokość odszkodowania nie zmienia się na przestrzeni miesięcy lub lat. Tym samym osoba ubezpieczona może liczyć na identyczną wysokość rekompensaty finansowej w razie wystąpienia szkody całkowitej.

W których polisach pojawia się stała suma ubezpieczenia?

Teoretycznie zapis dotyczący stałej sumy ubezpieczenia mógłby znaleźć się w rozmaitych polisach. Niemniej asekuratorzy ograniczają stosowanie tej opcji do kilku najpopularniejszych świadczeń. Są to przede wszystkim komunikacyjne polisy AC oraz ubezpieczenia nieruchomości.

W przypadku AC stała suma ubezpieczenia dotyczy opisanego wyżej zjawiska amortyzacji części. Jeśli polisa zostanie zawarta na standardowych zasadach, asekurator może obniżyć wysokość sumy ubezpieczenia. Taka decyzja zostanie uzasadniona faktem, że w momencie wystąpienia szkody auto nie było już tyle warte. Natomiast przy stałej sumie ubezpieczenia asekurator musi wypłacić 100% ustalonej wartości odszkodowania.

Zapewnij sobie spokojny urlop
Nawet 50% taniej za pełen pakiet ochrony

Na podobnej zasadzie stała suma ubezpieczenia działa także w polisach mieszkaniowych. Co jasne, spadek wartości mieszkań oraz domów nie jest aż tak wyraźny. Niemniej jednak on również ma znaczenie zwłaszcza w kontekście tego, że polisa mieszkaniowa obowiązuje przez wiele lat. Toteż w obydwu wymienionych świadczeniach stała suma ubezpieczenia jest bardzo korzystna.

Kiedy opłaca się kupić polisę ze stałą sumą ubezpieczenia?

Nie ulega wątpliwości, że stała suma ubezpieczenia jest dobrym rozwiązaniem dla posiadaczy polis. Ma ona tylko jedną istotną wadę. Polisy gwarantujące stałą sumę ubezpieczenia są wyraźnie droższe od pozostałych świadczeń. To z kolei może rodzić pytania dotyczące opłacalności takiego zakupu.

Kiedy taka inwestycja ma sens? Przede wszystkim warto się na nią zdecydować przy zakupie ubezpieczeń długoterminowych. Do tej kategorii należy zaliczyć np. polisy mieszkaniowe. Dzięki temu nawet ewentualny spadek ceny nieruchomości na przestrzeni lat nie wpłynie na obniżenie wysokości gwarantowanego odszkodowania.

Jeżeli chodzi o polisy AC dla samochodów, tutaj sprawa jest nieco bardziej skomplikowana. Na pewno polisa z gwarancją stałej sumy ubezpieczenia sprawdzi się w przypadku fabrycznie nowych samochodów. Zazwyczaj warto ją rozciągnąć także na samochody klasy premium oraz unikalne pojazdy. Natomiast w pozostałych przypadkach to właściciel auta powinien odpowiedzieć sobie na pytanie, czy taka inwestycja będzie dla niego opłacalna.

Podsumowanie

Stała suma ubezpieczenia gwarantuje, że maksymalna wysokość odszkodowania nie spadnie z powodu utraty wartości chronionego dobra. Tym samym takie polisy zapewniają kompleksową ochronę posiadanego majątku. Stała suma ubezpieczenia najczęściej pojawia się w polisach AC i rozmaitych polisach mieszkaniowych. Jednak jej obecność z reguły oznacza także wzrost składki ubezpieczenia. Tym samym jeszcze przed zakupem polisy warto zastanowić się nad tym, czy taki wydatek będzie opłacalny. Zasadniczo świadczenia ze stałą sumą ubezpieczenia są najbardziej cenne w przypadku ochrony dóbr o wyjątkowo wysokiej wartości materialnej.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia

Warto Wiedzieć