Sprzedaż auta a pozostałe raty OC – kto musi za nie zapłacić?

Koszt zakupu obowiązkowego ubezpieczenia OC na 12 miesięcy wynosi średnio od kilkuset do około tysiąca złotych. Dla wielu kierowców jest to niebagatelny wydatek. Z tego powodu coraz większa część ubezpieczycieli wprowadza do swojej oferty płatności ratalne. Dzięki nim kierowcy mogą rozłożyć taką płatność na kilka mniejszych rat. W tym miejscu należy jednak postawić ważne pytanie. Jak sprzedaż auta wpływa na pozostałe raty OC? Kto w takiej sytuacji będzie zobowiązany do uregulowania należności?

Sprzedaż auta a pozostałe raty OC – jak przepisy regulują tę kwestię?

Ubezpieczenia OC są przypisane do danego samochodu, a nie kierowcy. Co prawda, przy sprzedaży takich polis asekuratorzy zawsze sprawdzają, kto jest właścicielem pojazdu. Uzyskane informacje na temat właściciela mogą bowiem wpłynąć na finalną wysokość składki OC. Jednak taka zasada dotyczy jedynie momentu sprzedaży ubezpieczenia. Tym samym zmiana właściciela samochodu już podczas trwania polisy nie ma większego znaczenia. Wówczas zakupione OC po prostu przechodzi na nowego właściciela. Dopiero po wygaśnięciu ubezpieczenia asekurator może zaproponować nabywcy samochodu nową ofertę.

Co jednak dzieje się w sytuacji, gdy poprzedni właściciel nie zdążył opłacić pozostałych rat OC? Przepisy prawa ubezpieczeniowego zakładają wówczas, że poprzedni właściciel pojazdu musi porozumieć się z nabywcą w sprawie spłaty zobowiązania. Teoretycznie odpowiedzialność za uregulowanie takiej należności spoczywa więc na barkach obydwu kierowców. Natomiast praktyka wygląda nieco inaczej.

Towarzystwo ubezpieczeniowe w momencie braku odnotowania płatności skontaktuje się z tym kierowcą, który dokonał zakupu polisy. Wtedy to poprzedni właściciel samochodu zostanie zobligowany do opłacenia pozostałych rat. Co prawda, może on skontaktować się z nabywcą auta i spróbować ustalić wspólny schemat płatności. Nie zmienia to jednak faktu, że asekurator skieruje swoje roszczenia do poprzedniego właściciela pojazdu.

Zgłoszenie sprzedaży samochodu – dlaczego jest tak ważne?

Od opisanej wyżej zasady istnieje tylko jeden wyjątek. Jeżeli kierowca zdąży zgłosić sprzedaż samochodu w terminie poprzedzającym spłatę kolejnej raty, należność przejdzie na nabywcę pojazdu. Jest więc to jedyne rozwiązanie, żeby uchronić się przed koniecznością spłaty rat.

Warto pamiętać, że wszyscy właściciele samochodów mają ustawowy obowiązek zgłoszenia sprzedaży swojego auta. Stosowne zgłoszenie należy wysłać w dwa miejsca. Najpierw kierowca musi skontaktować się z asekuratorem obsługującym polisę OC. Ma na to dokładnie 14 dni od momentu sprzedania samochodu. Oprócz tego sprzedaż pojazdu należy zgłosić także w Wydziale Komunikacji. Tutaj jednak dopuszczalny termin na zgłoszenie sprzedaży wynosi aż 30 dni. Dlatego w pierwszej kolejności kierowca powinien skontaktować się ze swoim asekuratorem.

Zapewnij sobie spokojny urlop
Nawet 50% taniej za pełen pakiet ochrony

Poprzedni właściciel zgłosił sprzedaż pojazdu – co z polisą OC?

Po uzyskaniu wspomnianego zgłoszenia od poprzedniego właściciela samochodu ubezpieczyciel dokona zmian w swoim systemie. Wówczas to nabywca samochodu otrzyma wezwanie do opłacenia pozostałych rat OC. Niemniej nowy właściciel samochodu wcale nie musi się na to decydować. Dlaczego?

Ponieważ przepisy prawa pozwalają nabywcy na wypowiedzenie polisy OC zakupionej przez poprzedniego właściciela pojazdu. Jeśli kierowca złoży takie wypowiedzenie, nie będzie musiał płacić pozostałych rat. Natomiast takiej decyzji nie należy podejmować pochopnie. Warto bowiem pamiętać, że Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) może nałożyć karę za przerwanie ciągłości ubezpieczenia. Dlatego w momencie wypowiedzenia polisy nowy właściciel pojazdu powinien zaopatrzyć się w inne ubezpieczenie OC.

Jednak w praktyce spora grupa kierowców decyduje się na korzystanie z polisy OC kupionej przez poprzedniego właściciela. Z tego względu należy tutaj wspomnieć o jeszcze jednej ważnej kwestii. Otóż asekurator ma prawo do przekalkulowania wysokości rat w momencie sprzedaży auta. Wobec tego nowy właściciel samochodu może otrzymać nieco mniej korzystną ofertę. Zazwyczaj wynika to z faktu, że nie przysługują mu tak duże zniżki na OC. Toteż przy wzroście wymiaru składki OC warto jeszcze raz zastanowić się nad opłacalnością kontynuowania ubezpieczenia.

Co ciekawe, ubezpieczyciele nie zawsze dokonują takiej kalkulacji. Czasami nabywca pojazdu otrzyma wezwanie do zapłaty pozostałych rat OC, które jednak zostały wyliczone jeszcze dla poprzedniego właściciela. To z kolei sprawia, że należy wstrzymać się z wypowiedzeniem OC do momentu otrzymania faktury. Być może oferta asekuratora będzie na tyle korzystna, że zakup nowego ubezpieczenia OC przestanie się opłacać.

Podsumowanie

Obowiązek spłaty pozostałych rat ubezpieczenia OC może spaść zarówno na barki poprzedniego właściciela samochodu, jak i nabywcy pojazdu. Wszystko zależy od tego, czy kierowca zdąży zgłosić fakt sprzedaży auta. Jeżeli asekurator odnotuje takie zgłoszenie, kolejne faktury zostaną już przekazane nowemu właścicielowi samochodu. W przeciwnym razie ubezpieczyciel zwróci się do poprzedniego właściciela. Warto jednak pamiętać, że nabywca pojazdu może wypowiedzieć polisę OC od razu po zakupie. Jest to opłacalne zwłaszcza wtedy, gdy asekurator dokona rekalkulacji składki, przez co kontynuowanie ubezpieczenia przestaje być korzystne. Jeśli jednak składka polisy nie zostanie ponownie obliczona, a poprzedni właściciel miał duże zniżki na OC, kontynuowanie ubezpieczenia wydaje się naprawdę dobrym rozwiązaniem.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia

Warto Wiedzieć