Samochód zastępczy z AC lub OC
Ubezpieczenie komunikacyjne

Samochód zastępczy z AC lub OC – kiedy można go uzyskać?

Dzisiejszy świat opiera się na bardzo sprawnej komunikacji między miastami. Dlatego wszystkie utrudnienia w tym zakresie są bardzo kłopotliwe. Niestety, takim utrudnieniem może być choćby uszkodzenie samochodu w wyniku kolizji albo wypadku drogowego. Wtedy uszkodzony samochód zazwyczaj zostaje unieruchomiony aż do czasu zakończenia naprawy. Oznacza to, iż jego właściciel traci możliwość korzystania z pojazdu na okres kilku dni, a nieraz nawet tygodni. To z kolei skłania wielu kierowców do ubiegania się o samochód zastępczy z AC lub OC. Kiedy takie auto faktycznie może zostać przyznane? Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać samochód zastępczy?

Kto i kiedy może uzyskać samochód zastępczy?

Udostępnienie samochodu zastępczego na czas naprawy posiadanego auta to usługa, która wchodzi w zakres kilku ubezpieczeń. Najczęściej możną ją odnaleźć w polisach autocasco (AC) oraz assistance. Dodatkowo w niektórych sytuacjach auto zastępcze może przyznać również asekurator obsługujący polisę OC. Od czego dokładnie to zależy?

Jeżeli chodzi o ubezpieczenie OC, samochód zastępczy może zostać przyznany osobom, które zostały poszkodowane przez posiadacza takiej polisy. Ta zasada odnosi się więc do wypadków i kolizji drogowych spowodowanych przez danego kierowcę. Jeśli powstały wypadek spowodował, że samochód innego kierowcy uległ poważnym uszkodzeniom, poszkodowany ma prawo żądać udostępnienia mu samochodu zastępczego. Za realizację takiego żądania odpowiada wówczas asekurator obsługujący polisę OC sprawcy wypadku.

Samochód zastępczy można uzyskać także poprzez dobrowolne ubezpieczenia AC lub assistance. Natomiast w przypadku tych świadczeń proces przyznawania pojazdu zastępczego wygląda inaczej. O możliwości uzyskania takiego auta decydują zapisy zawarte w OWU (Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia). Tym samym to od danego asekuratora zależy, kiedy i na jakich warunkach posiadacz polisy może uzyskać samochód zastępczy.

Samochód zastępczy z OC sprawcy wypadku lub kolizji

Ubezpieczenia OC pod wieloma względami wyróżniają się na tle innych polis. Nie wynika to tylko z faktu, że ich zakup często jest obowiązkowy. Sam zakres i warunki tych ubezpieczeń są również bardzo nietypowe. W przypadku zwykłej polisy cała idea sprowadza się do wypłaty odszkodowania w razie wystąpienia szkody. Natomiast przy zawarciu umowy OC dany ubezpieczyciel zaczyna odpowiadać finansowo za szkody wyrządzone przez konkretnego kierowcę. Toteż obowiązkiem ubezpieczyciela jest wtedy realizacja roszczeń składanych przez osoby poszkodowane. Dotyczy to między innymi sfinansowania naprawy pojazdu, a także opłacenia kosztów wynajęcia samochodu zastępczego.

Obecnie uzyskanie auta zastępczego z OC sprawcy wypadku jest naprawdę proste. Poszkodowany musi jedynie wykazać, że auto zastępcze jest mu potrzebne do codziennego funkcjonowania. Kiedyś ubezpieczyciele masowo odrzucali taką argumentację i jednocześnie powoływali się np. na dostępność komunikacji miejskiej. Jednak poszkodowani zaczęli zaskarżać takie decyzje, a sądy stanęły po ich stronie. To z kolei doprowadziło do zmian pod względem interpretacji przepisów. Dzięki temu wnioski o przyznanie pojazdu zastępczego są zazwyczaj rozpatrywane pozytywnie.

Co jasne, ubezpieczyciele wciąż starają się dbać o własne interesy. Dlatego każda firma sprawdza, czy wynajęcie takiego pojazdu przebiega zgodnie z określonymi regulacjami. O jakich zasadach powinien więc pamiętać poszkodowany? Ważne jest między innymi to, aby korzystać z pojazdu zastępczego jedynie do czasu naprawy uszkodzonego samochodu. Dłuższy okres wynajmu może bowiem zostać zakwestionowany przez ubezpieczyciela. Ponadto klasa wynajętego samochodu powinna być zbliżona do klasy posiadanego auta. Tym samym naprawa np. Fiata Pandy nie jest uzasadnieniem do wynajęcia np. Mercedesa GLC. Jeśli poszkodowany złamie tę regułę, asekurator może zwrócić mu tylko część środków za wynajęcie samochodu zastępczego!

Samochód zastępczy z AC – kiedy można go uzyskać?

Podstawową zasadą polis OC jest to, że mają one zapewniać pomoc tylko osobom poszkodowanym w wyniku wypadków drogowych. Niestety, ubezpieczenie OC nie gwarantuje już żadnego wsparcia samemu sprawcy wypadku. Taki kierowca może uzyskać pomoc jedynie pod warunkiem posiadania ważnego ubezpieczenia AC.

Polisa AC z jednej strony gwarantuje wsparcie finansowe podczas naprawy uszkodzonego pojazdu. Natomiast z drugiej strony posiadacze takich świadczeń często mogą liczyć także na uzyskanie auta zastępczego. Niemniej w przypadku AC wszystko zależy od zasad wyznaczonych przez danego ubezpieczyciela. Informacje na temat procedury przyznawania samochodu zastępczego muszą widnieć w treści OWU. Dlatego należy koniecznie zapoznać się z treścią tego dokumentu przed zakupem ubezpieczenia.

W polisach AC często widnieje określony limit dotyczący dostępności samochodu zastępczego. Długość tego limitu z reguły zależy od wybranego wariantu ubezpieczenia. Standardowe polisy AC najczęściej zapewniają samochód zastępczy jedynie na kilka dni. Tymczasem w bardziej rozbudowanych ubezpieczeniach okres ten jest zazwyczaj wydłużony do około 1-2 tygodni.

Warunki AC mogą również precyzować szczegółowe zasady dotyczące wynajęcia samochodu zastępczego. Z tego względu w razie jakichkolwiek wątpliwości warto zajrzeć do treści OWU lub skontaktować się z ubezpieczycielem.

Podsumowanie

W dzisiejszych czasach brak dostępu do samochodu może stanowić bardzo poważny problem. Na szczęście wielu kierowców może w takiej sytuacji skorzystać z opcji wynajęcia auta zastępczego. Jeżeli ich samochód został uszkodzony na skutek kolizji spowodowanej przez innego kierowcę, taki wynajem można sfinansować z OC sprawcy. Wówczas ubezpieczyciel obsługujący polisę OC musi uregulować należność związaną z wynajęciem samochodu. Co ważne, prawo do uzyskania pojazdu zastępczego może przysługiwać także posiadaczom polis AC. Jednak w przypadku tych świadczeń to ubezpieczyciel decyduje o szczegółowych zasadach dotyczących przyznawania auta zastępczego. Informacje na ten temat powinny widnieć w treści OWU (Ogólnych Warunków Ubezpieczenia).