Rekalkulacja składki w OC, czyli wzrost lub spadek wysokości składki

Cena ubezpieczenia OC to najważniejszy wyznacznik dla osób zamierzających kupić taką polisę. Zakres ochrony nie ma w tym przypadku znaczenia, ponieważ jest on odgórnie narzucony. Dlatego kierowcy szukają różnych sposobów na to, aby uzyskać wymaganą ochronę możliwie najniższym kosztem. Przy zakupie nowego samochodu wszyscy sprawdzają więc to, czy auto ma ważną polisę OC. Warto bowiem wiedzieć, że takie ubezpieczenie w momencie sprzedaży pojazdu przechodzi na nowego właściciela. Niestety, istnieje tutaj pewien haczyk, ponieważ ubezpieczyciel może wówczas zmienić wysokość składki polisy OC. Jest to tzw. rekalkulacja składki. Na czym ona polega i jak wpływa na cenę ubezpieczenia?

Rekalkulacja składki w OC – co to jest i na czym dokładnie polega?

Wysokość składki w ubezpieczeniach OC oraz wszystkich innych polisach nie jest losowa. Każdy asekurator oblicza ją przy uwzględnieniu tzw. ryzyka ubezpieczeniowego. Takie ryzyko służy do określenia prawdopodobieństwa wystąpienia szkody objętej polisą. Innymi słowy, asekurator w ten sposób ocenia, czy będzie musiał wypłacać odszkodowanie z tytułu zawartej umowy. Jeśli jest to prawdopodobne, ryzyko ubezpieczeniowe będzie wysokie, co spowoduje wzrost wysokości składki. Jeżeli zaś będzie niskie, składka polisy powinna utrzymać się na średnim poziomie.

Zrozumienie tej zasady jest bardzo ważne, albowiem na niej opiera się rekalkulacja składki OC. Jest to sytuacja, w której asekurator dokonuje ponownej oceny ryzyka ubezpieczeniowego. W wyniki tej procedury ubezpieczyciel może stwierdzić, że wspomniane ryzyko spadło, wzrosło albo utrzymało się na dotychczasowym poziomie. Tutaj pojawia się więc prosta zależność:

  • jeśli w ocenie danego asekuratora ryzyko ubezpieczeniowe wzrosło, składka polisy ulegnie podwyższeniu;
  • jeżeli takie ryzyko zmalało, składka zostanie odpowiednio zredukowana;
  • brak zmiany statusu ryzyka ubezpieczeniowego nie wpływa w żaden sposób na wysokość składki.

Kiedy rekalkulacja składki w OC może być konieczna?

Z założenia rekalkulacja składki jest dokonywana wówczas, gdy asekurator uznaje, że ryzyko ubezpieczeniowe uległo zmianie. Zazwyczaj ma to miejsce przy sprzedaży samochodu. Nowy nabywca może być przecież zupełnie innym kierowcą niż wcześniejszy właściciel pojazdu. Wobec tego asekuratorzy często weryfikują tożsamość nowego nabywcy samochodu. Co jasne, wówczas największe znaczenie ma wysokość zniżek na OC posiadanych przez takiego kierowcę.

Zapewnij sobie spokojny urlop
Nawet 50% taniej za pełen pakiet ochrony

Rekalkulacja składki może więc być korzystna lub niekorzystna dla nowego właściciela pojazdu. Jeżeli asekurator uzna, że ryzyko ubezpieczeniowe wzrosło, nabywca auta zostanie wezwany do uiszczenia dodatkowej opłaty. Na szczęście nowy właściciel wcale nie musi się na to godzić, gdyż przysługuje mu prawo do wypowiedzenia OC. Po dokonaniu rezygnacji z ubezpieczenia kierowca będzie mógł poszukać ubezpieczyciela, który zaproponuje mu lepsze warunki.

W nielicznych przypadkach rekalkulacja składki może przynieść zgoła odmienny rezultat. Jeżeli jej wynikiem będzie spadek ryzyka ubezpieczeniowego, kierowcy zacznie przysługiwać prawo do uzyskania częściowego zwrotu składki. Dotyczy to także polisy kupionej przez poprzedniego właściciela samochodu!

Czy rekalkulacja składki ma miejsce zawsze po sprzedaży pojazdu?

Wbrew pozorom rekalkulacja składki jest opcjonalna i ubezpieczyciel sam podejmuje decyzję o jej przeprowadzeniu. Oznacza to, że asekurator może zrezygnować z tej procedury i obsługiwać polisę na dotychczasowych zasadach. Jeżeli jednak rekalkulacja składki zostanie dokonana, nowy właściciel samochodu z pewnością uzyska od ubezpieczyciela stosowną informację.

Tutaj warto poruszyć jeszcze jeden aspekt. Mianowicie nowy właściciel samochodu sam może wyjść z inicjatywą i poprosić ubezpieczyciela o dokonanie rekalkulacji. Jest to zdecydowanie opłacalne rozwiązanie dla kierowców, którzy przez lata wypracowali wysokie zniżki na OC. Taki wniosek może skłonić asekuratora do ponownego wyliczenia ryzyka. Jeżeli będzie ono mniejsze, ubezpieczyciel powinien zwrócić kierowcy część nadpłaty.

Podsumowanie

Rekalkulacja składki to procedura stosowana w celu ponownej oceny ryzyka ubezpieczeniowego. Asekuratorzy najczęściej wykonują takie obliczenia w momencie, gdy samochód objęty polisą OC znalazł nowego właściciela. Wówczas rekalkulacja pozwala ubezpieczycielowi na sprawdzenie, czy nowy kierowca powinien zachować dotychczasowe warunki polisy. Jeżeli asekurator stwierdzi, że sprzedaż pojazdu wpłynęła na zwiększenie ryzyka ubezpieczeniowego, nabywca otrzyma wezwanie do uiszczenia dodatkowej opłaty. Co jasne, taki kierowca nie jest zobowiązany do zapłaty, gdyż w momencie zakupu pojazdu może od razu wypowiedzieć OC. Warto jednak zaznaczyć, że czasami rekalkulacja składki jest opłacalna dla kierowcy. Dlatego też niektórzy mogą samodzielnie wystąpić z wnioskiem o ponowną ocenę ryzyka ubezpieczeniowego. Przy pozytywnej opinii ubezpieczyciela tacy kierowcy będą mogli uzyskać częściowy zwrot nadpłaconej stawki.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia

Warto Wiedzieć