Policjant kierujący ruchem
Ubezpieczenie komunikacyjne

Policjant kierujący ruchem – zasady. Jak odczytać gesty funkcjonariusza?

Czasami standardowa organizacja ruchu na danym odcinku drogi nagle ulega zmianie. Może to wynikać z wielu różnych czynników. Do zmiany organizacji ruchu dochodzi np. w razie wypadku, przebudowy drogi lub czasowego wyłączenia sygnalizacji świetlnej. We wszystkich tych sytuacjach może dojść do tego, że na drodze pojawi się policjant i zacznie kierować ruchem. Wówczas to jego gesty stają się dla kierowców najważniejszym wyznacznikiem w zakresie poruszania się po jezdni. Jak więc należy interpretować poszczególne gesty? Jakie zasady obowiązują w sytuacji, kiedy policjant kierujący ruchem znajduje się na drodze? Oto krótkie przypomnienie najważniejszych informacji dla kierowców.

Kiedy policjant może kierować ruchem?

Tak naprawdę dowolne wydarzenie skutkujące zmianą standardowej organizacji ruchu może spowodować, że na miejscu pojawi się policjant. Może być np. remont drogi, zmiana organizacji ruchu na skutek wypadku lub organizowanego wydarzenia.

Jednak powód nie jest aż tak istotny. Najważniejsze jest to, że kierowcy mają obowiązek stosować się do gestów policjanta, który kieruje ruchem. Choćby z tego względu warto znać ich znaczenie!

W jaki sposób policjant kieruje ruchem?

Na pewno niektórzy kierowcy nigdy nie spotkali się z sytuacją, w której ktoś kieruje ruchem. Toteż z myślą o takich osobach warto pokrótce opisać podstawowe zasady obowiązujące w takich przypadkach.

Najpierw policjant ustawia się na samym środku drogi w taki sposób, aby być widoczny dla wszystkich kierowców. Następnie wykonuje on określone gesty, które nakazują kierowcom konkretne zachowanie. Policjanci mogą w tym celu używać różnych akcesoriów (np. znacznika świetlnego podczas nocy), ale nie zdarza się to często. Zazwyczaj policjant kieruje ruchem tylko za pomocą swoich gestów. Dlatego znajomość ich znaczenia staje się ważna dla wszystkich kierowców!

Jak odczytywać gesty i sygnały policjanta kierującego ruchem?

Po wyjaśnieniu najważniejszych informacji dotyczących opisywanego zagadnienia można przejść do kluczowej kwestii. Jest nią interpretacja poszczególnych sygnałów oraz gestów wykonywanych przez policjanta.

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na ustawienie ciała funkcjonariusza. Jeżeli policjant stoi zwrócony twarzą do kierowcy, ta pozycja oznacza wymóg zatrzymania pojazdu i czekania. Jeśli jednak policjant jest odwrócony bokiem do samochodu, kierowca może jechać na wprost.

Warto więc zapamiętać następującą regułę:

  • policjant stoi przodem do kierowcy – STÓJ;
  • funkcjonariusz stoi bokiem do kierowcy – JEDŹ.

Co jasne, policjanci mogą również wykonywać dodatkowe gesty. Przykładowo, jeżeli policjant stoi przodem do kierowcy i podniesie dłoń do góry, oznacza to nadchodzącą zmianę kierunku. Jest więc to odpowiednik żółtego światła. Innym przykładem jest sytuacja, kiedy policjant stoi bokiem i jednocześnie wyciąga przed siebie jedną rękę, a drugą wykonuje gest przywołujący. W takiej sytuacji kierowcy mogą jechać na wprost lub skręcić w kierunku wskazanym przez policjanta.

Tutaj do zapamiętania są więc dwa kolejne sygnały:

  • policjant podnosi dłoń do góry – ZA CHWILĘ NASTĄPI ZMIANA KIERUNKU JAZDY;
  • funkcjonariusz stoi bokiem i wyciąga dłoń przed siebie – JEDŹ PROSTO LUB SKRĘĆ W DANYM KIERUNKU.

Policjant kierujący ruchem – podsumowanie

Powyższe przykłady pokazują, że zrozumienie gestów które wykonuje policjant kierujący ruchem nie jest trudne. Czasami jednak kierowcy po prostu zapominają, co oznaczają poszczególne sygnały. Toteż najważniejsze będzie pamiętanie o tym, że można jechać tylko wtedy, gdy policjant stoi bokiem do samochodu. Jeżeli zaś stoi zwrócony twarzą do kierowcy, należy czekać na zmianę kierunku. Taka zmiana jest zresztą sygnalizowana poprzez podniesienie ręki. Ponadto warto mieć na uwadze to, że ruchem wcale nie musi kierować policjant. Może to być inny funkcjonariusz lub upoważniona osoba. Jeśli jednak będzie ona wykonywać wspomniane gesty, ich znacznie pozostaje niezmienne.