Podwójne odszkodowanie
Ubezpieczenie komunikacyjne

Podwójne odszkodowanie – kiedy można je uzyskać?

Podstawowe zasady dotyczące wypłaty odszkodowań wydają się całkowicie jasne. W momencie powstania określonej szkody na zdrowiu tudzież mieniu ubezpieczyciel musi wypłacić osobie poszkodowanej odpowiednio wysoką rekompensatę finansową. Jednakże wbrew pozorom samo przekazanie należnych środków nie musi oznaczać końca takiej procedury. Prawo ubezpieczeniowe przewiduje bowiem możliwość uzyskania nawet dwóch różnych rekompensat finansowych za doznaną szkodę. W jakich sytuacjach dochodzi do aktywowania tej klauzuli? Kiedy można uzyskać podwójne odszkodowanie?

Podwójne odszkodowanie – co należy przez to rozumieć?

Na początku warto odpowiedzieć na jedno kluczowe pytanie. Czym tak naprawdę jest podwójne odszkodowanie? Co ważne, termin ten nie dotyczy sytuacji, w której jeden ubezpieczyciel wypłaca poszkodowanemu podwójne świadczenie. W rzeczywistości wygląda to zupełnie inaczej.

Podwójne odszkodowanie co do zasady powinno zostać wypłacone przez dwóch różnych ubezpieczycieli. Taka sytuacja ma miejsce wtedy, gdy poszkodowanemu przysługuje prawo do uzyskania rekompensaty z więcej niż jednego świadczenia. Innymi słowy, poszkodowany może otrzymać dwie różne rekompensaty pieniężne od dwóch różnych ubezpieczycieli.

Co prawda, czasami rzeczywiście zdarza się, że asekurator dwukrotnie wypłaca odszkodowanie w ramach jednej polisy. Najczęściej dotyczy to rekompensat wypłacanych z ubezpieczeń OC. Jednak wówczas nie można mówić o podwójnym odszkodowaniu. Dlaczego? Ponieważ wtedy druga wypłata ma najczęściej charakter uzupełniający. Jeżeli bowiem przekazane środki nie wystarczyły do pokrycia wszystkich szkód, poszkodowany uzyska prawo do dodatkowego odszkodowania. Natomiast nie jest to wtedy podwójna rekompensata.

Kiedy można uzyskać podwójne odszkodowanie?

O podwójnym odszkodowaniu można więc mówić tylko wtedy, gdy poszkodowany uzyska dwa różne świadczenia od dwóch różnych asekuratorów. Kiedy i w jakich warunkach jest to w ogóle możliwe?

Aby wyjaśnić ten problem, należy najpierw wspomnieć o bardzo ważnej zasadzie. Nielimitowane odszkodowania mogą dotyczyć jedynie szkód osobowych, czyli wszelkich: uszczerbków na zdrowiu, chorób, urazów itd. Natomiast w przypadku szkód materialnych obowiązuje ściśle określony limit odszkodowania. Jego obecność sprawia, że uzyskanie podwójnej rekompensaty finansowej w praktyce jest po prostu niemożliwe.

Skąd bierze się taka zależność? Stanowi ona efekt pewnej odgórnie narzuconej reguły prawa, która głosi, że poszkodowany nie może wzbogacić się dzięki odszkodowaniu. Toteż wysokość wypłacanej rekompensaty nie może przekroczyć wartości materialnej zniszczonego dobra. Jeżeli więc np. szacunkowa wartość samochodu wynosi 100 tysięcy złotych, jego posiadacz może maksymalnie otrzymać tylko taką kwotę. Identyczna zasada dotyczy również ubezpieczeń nieruchomości oraz wszelkich innych polis majątkowych.

Dlaczego zatem takiego limitu nie ma w przypadku szkód osobowych? Przede wszystkim dlatego, że nie można ich bezpośrednio „przełożyć” na określoną kwotę. Ponadto szkody osobowe mogą mieć bardzo rozległy charakter. W wielu przypadkach doznany uraz powoduje także inne problemy zdrowotne, a nieraz skutkuje nawet inwalidztwem. To z kolei sprawia, że powstały uraz rzutuje także na przyszłość poszkodowanego. Dlatego w takich momentach wypłacone odszkodowanie po prostu musi być odpowiednio wysokie.

Jakie ubezpieczenia mogą zapewniać podwójne odszkodowanie?

Uzyskanie podwójnego odszkodowania będzie możliwe wyłącznie dzięki polisom zapewniającym rekompensatę w przypadku szkód osobowych. Jakie świadczenia pod tym względem sprawdzą się najlepiej?

Podstawową formę ochrony mogą zapewnić prywatne ubezpieczenia na życie i zdrowie. Takie polisy mają bardzo szeroki zakres, gdyż gwarantują wysokie odszkodowanie w przypadku: zgonu, ciężkiej choroby, wypadku lub innych okoliczności. Co jasne, wysokość takiej rekompensaty zależy przede wszystkim od stopnia doznanych obrażeń. W przypadku ciężkich uszczerbków na zdrowiu poszkodowani będą mogli uzyskać zdecydowanie wyższe odszkodowanie.

Jednakże ubezpieczenia na życie i zdrowie można także łączyć z innymi świadczeniami o dość podobnym charakterze. Przykładowo, bardzo popularnym połączeniem jest zakup wspomnianej polisy oraz ubezpieczenia NNW (od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków). Jeżeli posiadacz tych świadczeń dozna szkody na skutek nieszczęśliwego wypadku, będzie mógł uzyskać podwójne odszkodowanie. Jest więc to naprawdę dobra forma zabezpieczenia się przed wieloma życiowymi sytuacjami.

Podobne korzyści zapewnia łączenie prywatnych ubezpieczeń ze świadczeniami grupowymi. W dzisiejszych czasach spora część pracodawców umożliwia swoim pracownikom zakup grupowego ubezpieczenia na życie. Dużym atutem takich polis jest między innymi to, iż gwarantują one bardzo wysokie odszkodowanie za wypadek w miejscu pracy. Toteż połączenie firmowego ubezpieczenia z prywatną polisą zapewnia równie szeroką ochronę oraz podwójne odszkodowanie.

Podsumowanie

W niektórych przypadkach osoba pokrzywdzona na skutek wypadku może otrzymać podwójne odszkodowanie. Najczęściej dotyczy to sytuacji, kiedy poszkodowany dysponuje dwiema polisami obejmującymi ochronę życia oraz zdrowia. Wtedy środki zostaną przekazane przez dwóch różnych ubezpieczycieli. Gwarancję podwójnego odszkodowania można uzyskać na kilka sposobów. Jeden z nich zakłada połączenie prywatnej polisy z grupowym (np. firmowym) świadczeniem. Innym rozwiązaniem będzie zakup ubezpieczenia na życie i zdrowie oraz polisy NNW. Warto przy tym pamiętać, że podwójne odszkodowanie można uzyskać tylko dzięki ubezpieczeniom osobowym. Przy polisach materialnych obowiązuje bowiem limit dotyczący wysokości wypłacanych środków.