Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej

Zostałeś uczestnikiem kolizji drogowej? Czy wiesz, że w przypadku zgodności, co do jej przebiegu wszystkich członków, nie jest konieczne wzywanie policji na miejsce zdarzenia? Oświadczenie sprawcy kolizji warto jednak sporządzić z dokładnym przekazaniem zaistniałej sytuacji.

Warto wiedzieć również, czym różni się wypadek od kolizji. Sformułowania tego typu nie powinny być bowiem stosowane zamiennie. Kolizja jest zdarzeniem drogowym. Uszkodzeniu wówczas ulegają samochód, element nawierzchni, latarni i tym podobnych elementów. Co ważne, w tej sytuacji zarówno pasażerowie, jak i kierujący pojazdami nie ponoszą obrażeń. Z kolei wypadek to określenie na sytuacje, gdzie oprócz zaistnienia zniszczenia mienia, doszło do tego, że poszkodowani zostali ludzie – pasażerowie, kierowcy lub inni uczestnicy ruchu drogowego.

Na samym początku jednak, warto pamiętać, co zrobić w przypadku kolizji. Należy zacząć w pierwszej kolejności od włączenia świateł awaryjnych lub pozycyjnych. Warto przedstawić pojazd w takich sposób, aby nie przeszkadzały one innym uczestnikom ruchu drogowego. Konieczne jest, aby wysiąść z auta i sprawdzić, czy pasażerowie w drugim pojeździe nie doznali obrażeń. W momencie, kiedy nikt nie doznał uszczerbku na zdrowiu, nie musimy decydować się na to, aby wezwać policję lub pogotowie. Powinniśmy również zadbać o to, aby ustawić na drodze lub poboczu trójkąt ostrzegawczy. Informuje on innych uczestników ruchu o awaryjnej sytuacji na drodze.

Co powinno zawierać oświadczenie sprawcy kolizji drogowej?

Podstawową do tego, aby móc spisać oświadczenie o kolizji drogowej, jest uzyskanie porozumienia pomiędzy sprawcą i poszkodowanymi. W momencie, kiedy obie strony zgadzają się odnośnie tego, jak przebiegało zdarzenie, możliwe jest polubowne rozwiązanie sprawy nawet bez konieczności wzywania policji. Aby spisać oświadczenie niezbędne jest posiadanie zwykłej kartki. Niemniej, zdecydowanie szybciej i wygodniej będzie wówczas, gdy posiadamy pusty druk i jesteśmy w stanie go wypełnić w momencie zaistnienia ewentualnego zdarzenia drogowego. W jaki sposób zgłosić szkodę pojazdu i co powinien zrobić sprawca kolizji?

Oświadczenie sprawcy kolizji na parkingu

Spisanie oświadczenia sprawcy kolizji drogowej może być wykonane na dowolnej kartce lub druku. Oświadczenie sprawcy kolizji musi zawierać podstawowe dane osobowe i teleadresowe uczestników kolizji. Niezbędne jest również, aby podać numery telefonów, dokładny opis miejsca zdarzenia (najlepiej z dodatkowym jego szkicem), dane pojazdów, dane towarzystwa ubezpieczeniowego, gdzie zostało wykupione ubezpieczenie komunikacyjne pojazdu, a także okoliczności kolizji i uszkodzenia pojazdów. Dobrze, jeśli znajdziemy świadków zdarzenia i spiszemy również ich oświadczenie.

Przykładowe oświadczenie sprawcy kolizji drogowej – wypełniony wzór

Odpowiednio napisane oświadczenie o kolizji drogowej pozwala na zwiększenie szansy na szybszą wypłatę odszkodowania z tytułu ubezpieczenia samochodowego. Jak powinna wyglądać treść oświadczenia sprawcy kolizji drogowej?

Zapewnij sobie spokojny urlop
Nawet 50% taniej za pełen pakiet ochrony

“Ja, niżej podpisany (wpisać imię i nazwisko sprawcy kolizji), zamieszkały (podać dokładny adres zamieszkania sprawcy kolizji), dostępny pod numerem telefonu (podać numer telefonu), posiadający prawo jazdy kategorii (podać kategorię prawa jazdy sprawcy), legitymujący się dowodem osobistym (podać serię i numer dowodu osobistego), wydany przez (podać organ, który wydał dokument tożsamości), oświadczam, że dnia (podać datę) o godzinie (umieścić dokładną godzinę), w miejscowości …., przy ulicy, kierując pojazdem marki ….. o numerze rejestracyjnym …………, którego prawnym właścicielem jest (podać dane właściciela pojazdu), posiadający ubezpieczenie OC w zakładzie ubezpieczeń ………….., numer polisy ………………….., okres ubezpieczenia, spowodowałem kolizję drogową, w której został poszkodowany (podać dane osobowe właściciela poszkodowanego pojazdu), posiadający pojazd marki ………., o numerze rejestracyjnym ………………, pojazd ten był kierowany przez (podać poszkodowanego).

Wzór oświadczenia sprawcy kolizji drogowej do pobrania

Potrzebujesz wzoru oświadczenia sprawcy kolizji drogowej do pobrania? Możesz je w prosty sposób uzyskać na stronie internetowej wybranego towarzystwa ubezpieczeniowego.

Sprawca powinien w porozumieniu z poszkodowanym, w szczegółowy sposób opisać przebieg kolizji. Z tego też względu w treści należy umieścić takie elementy, jak:

  • szczegółowe okoliczności kolizji drogowej – w tym miejsce, godzinę, przebieg zaistniałej sytuacji, to w jaki sposób doszło do zdarzenia, w tym z uwzględnieniem znaków drogowych, do których nie zastosował się sprawca. Oprócz tego zwróćmy uwagę na to, jakie zauważalne skutki powstały w związku z kolizją. Nieocenionym rozwiązaniem będzie także sporządzeniem szkicu wraz z mapką.
  • oświadczenie powinno zawierać także opis uszkodzeń pojazdu poszkodowanego, dokładny opis pojazdu sprawy, a także informacje o tym, czy uszkodzeniu uległy inne przedmioty, które znajdowały się w trakcie stłuczki w pojazdach.
  • warto zadbać również o przekazanie danych świadków kolizji drogowej wraz z ich podpisami. To bardzo ważne, jeśli chcemy mieć pewność szybkiej wypłaty odszkodowania nawet, jeśli sprawca podczas likwidacji szkody zmieni zdanie i nie będzie chciał przyznać się do kolizji.

Oświadczenie sprawcy kolizji po angielsku

Ciekawym rozwiązaniem, podobnym do oświadczenia sprawcy kolizji drogowej, jest formularz oświadczenia o zdarzeniu drogowym. Wzór można pobrać ze strony Rzecznika Finansowego. Obecnie nie jest to jednak możliwe. W odróżnieniu od oświadczenia sprawcy kolizji drogowej, przygotowane przez Rzecznika Finansowego oświadczenie o zdarzeniu drogowym, nie stanowi przyznania się do odpowiedzialności przez sprawcę stłuczki.

Potrzebujesz oświadczenia sprawcy kolizji po angielsku? W takiej sytuacji sprawdź odpowiednie rozwiązania w tym zakresie i skorzystaj z dostępnych wzorów. Dostępne rozwiązania pozwolą Ci pobrać oświadczenie sprawcy kolizji również w języku angielskim. To jedno z lepszych rozwiązań w sytuacji, kiedy do kolizji dojdzie z winy obcokrajowca.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia

Warto Wiedzieć