Odstąpienie od umowy ubezpieczenia AC – jak to zrobić?

W mowie potocznej często można usłyszeć o zakupie ubezpieczenia. Taki zwrot nie jest jednak zbyt precyzyjny, ponieważ od strony formalnej czynność ta bardziej przypomina zawarcie wzajemnej umowy. Z tego względu posiadaczowi polisy przysługuje kilka ważnych praw. Jedno z nich dotyczy możliwości odstąpienia od zawartej umowy ubezpieczenia AC. Niemniej jest to dopuszczalne tylko pod pewnymi warunkami. Kiedy więc posiadacz polisy może to zrobić? Jak powinno wyglądać odstąpienie od umowy ubezpieczenia AC?

Odstąpienie od umowy ubezpieczenia AC – kiedy jest to możliwe?

Wszyscy asekuratorzy prowadzący sprzedaż ubezpieczeń na terytorium Polski muszą respektować regulacje zawarte w Kodeksie Cywilnym. Te z kolei gwarantują klientowi możliwość odstąpienia od zawartej umowy ubezpieczenia. Należy to zrobić w ciągu 30 dni od momentu podpisania dokumentów.

Co więcej, obecnie bardzo popularną praktyką jest zamawianie ubezpieczeń na odległość. Przy zakupie dowolnego towaru albo usługi na odległość kupującemu przysługuje prawo do zwrotu przedmiotu lub rezygnacji z usługi. Tym samym osoba zamierzająca odstąpić od zawartej umowy AC może dodatkowo powołać się na ten zapis. Nie jest to jednak konieczne, ponieważ wspomniany wyżej 30-dniowy okres dotyczy wszystkich osób prywatnych.

Jedyny wyjątek dotyczy ubezpieczeń kupowanych przez przedsiębiorców. Oni mają tylko 7 dni na odstąpienie od zawartej umowy. Dlatego też przed zakupem ubezpieczenia dla firmowej floty pojazdów należy dokładnie przemyśleć swoją decyzję.

Ponadto obowiązkiem sprzedającego (w tym przypadku ubezpieczyciela) jest poinformowanie kupującego o przysługującym mu prawie odstąpienia od umowy. Jeśli asekurator nie zrobi tego od razu, wspomniany okres 30 dni należy liczyć dopiero od momentu uzyskania tej informacji.

Uwaga!

30-dniowy termin wypowiedzenia dotyczy tylko świadczeń zawartych na okres przynajmniej 6 miesięcy. Jeżeli umowa ma charakter krótkoterminowy, asekurator nie musi przyjąć złożonego odstąpienia.

Zapewnij sobie spokojny urlop
Nawet 50% taniej za pełen pakiet ochrony

Odstąpienie od umowy ubezpieczenia AC – jak należy to zrobić?

Niezależnie od metody zawarcia ubezpieczenia AC, odstąpienie od umowy zawsze musi mieć charakter pisemny. Posiadacz polisy powinien zatem najpierw przygotować stosowne pismo, a następnie przekazać je ubezpieczycielowi. W internecie można bez problemu znaleźć gotowe wzory takich pism. Ponadto warto także zapoznać się z treścią Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. W OWU powinny widnieć wszystkie najważniejsze informacje dotyczące procedury odstąpienia od zawartej umowy.

Większość asekuratorów korzysta jednak z podobnych metod. Klient musi tylko przekazać swoje pisemne odstąpienie od umowy poprzez wysyłkę skanu dokumentu albo dostarczenie jego fizycznej kopii. Niektóre firmy umożliwiają również przesłanie odstąpienia poprzez indywidualne konto klienta online. Warto zatem sprawdzić, czy wybrany asekurator zapewnia swoim klientom taką możliwość.

Po wysłaniu odstąpienia należy także upewnić się, że dotarło ono do ubezpieczyciela. W tym celu można np. zadzwonić na infolinię lub skorzystać z formularza kontaktowego.

Trzeba jednak pamiętać, iż w razie odstąpienia od umowy kwota zwrócona przez asekuratora będzie nieco mniejsza. Każdy ubezpieczyciel ma bowiem w takiej sytuacji prawo do potrącenia określonej należności za okres już udzielonej ochrony.

Podsumowanie

Odstąpienie od umowy ubezpieczenia AC jest możliwe tylko pod warunkiem, że polisa została zawarta na okres przynajmniej 6 miesięcy. W przypadku krótszych umów rezygnacja nie wchodzi w grę. Zasadniczo każda osoba fizyczna ma 30 dni na odstąpienie od zawartej umowy. Jedynie dla przedsiębiorców okres ten jest krótszy i wynosi tylko 7 dni. Co istotne, odstąpienie od umowy musi zostać sporządzone na piśmie, a następnie przekazane ubezpieczycielowi. Większość asekuratorów zapewnia możliwość wysyłki takich dokumentów drogą elektroniczną (np. poprzez e-mail albo konto klienta online). Po wysyłce odstąpienia warto także poprosić ubezpieczyciela o potwierdzenie faktu otrzymania tego dokumentu. Jeżeli wszystko będzie w porządku, asekurator zwróci wpłacone pieniądze. Kwota ta będzie nieznacznie pomniejszona o należność za kilka dni udzielonej ochrony.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia

Warto Wiedzieć