sprawdzić ubezpieczenie OC
Ubezpieczenie komunikacyjne

Kto może sprawdzić ubezpieczenie OC?

Komunikacyjne ubezpieczenie OC dla posiadaczy pojazdów mechanicznych to jedno z niewielu obowiązkowych świadczeń. W związku z tym każdy właściciel samochodu lub innego pojazdu musi mieć ważną polisę OC. Funkcjonariusze policji bardzo skrupulatnie kontrolują, czy kierowcy zatrzymywani do rutynowej kontroli mogą okazać ważne ubezpieczenie. Jednak wbrew pozorom nie tylko policjanci dysponują prawem do sprawdzania takich dokumentów. Inne organy również mają taką możliwość. Zatem kto może sprawdzić ubezpieczenie OC? Dlaczego kierowcy powinni dbać o stałe posiadanie ważnej polisy tego typu?

Kto może sprawdzić ubezpieczenie OC? – policja

Zdecydowanie najczęstsze kontrole ubezpieczeń OC są wynikiem działań ze strony policjantów. Funkcjonariusze przeprowadzają takie czynności w dwóch przypadkach. Pierwszym są rutynowe kontrole drogowe. W ich trakcie policjanci zazwyczaj sprawdzają trzeźwość kierowcy oraz to, czy ma on komplet dokumentów. Identyczne czynności dotyczą także drugiego przypadku, czyli interwencji w razie wypadku lub kolizji drogowej. Aktualnie kontrola dokumentów ma charakter zdalny, ponieważ policjanci zyskali dostęp do elektronicznej bazy CEPiK. Tym samym kierowca nie musi już okazywać kopii wszystkich dokumentów, albowiem funkcjonariusze mogą je sprawdzić w systemie.

Kontrolowanymi dokumentami są przede wszystkim: prawo jazdy, dowód rejestracyjny i właśnie ubezpieczenie OC. Jeżeli w czasie kontroli funkcjonariusze stwierdzą, że zatrzymany kierowca nie wykupił obowiązkowego OC, mogą nałożyć na niego wysoki mandat. Jego dokładna wysokość będzie zależeć od tego, jak długo dany samochód pozostawał bez ważnego ubezpieczenia.

W 2021 roku obowiązują trzy progi wysokości takich mandatów. Pierwszy z nich wynosi 1120 złotych. Taką grzywnę otrzymają właściciele samochodów, którzy spóźnią się o maksymalnie 3 dni z zakupem ubezpieczenia. Drugi próg wynosi już 2800 złotych i dotyczy on braku ubezpieczenia przez okres 4-14 dni. Natomiast najwyższą przewidzianą karą za brak OC jest mandat karny na kwotę 5600 złotych. Policjanci mogą wystawić go za brak ciągłości ubezpieczenia OC trwający dłużej niż 14 dni.

Kto może sprawdzić ubezpieczenie OC? – Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

W Polsce od 1990 roku działa Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Podstawowym zadaniem tego organu jest nadzór nad rynkiem obowiązkowych ubezpieczeń. Co istotne, UFG odpowiada także za wypłatę odszkodowań w sytuacjach, gdy poszkodowani nie mogą uzyskać rekompensaty bezpośrednio od winowajcy.

Tym samym w interesie UFG jest dbanie o to, aby wszyscy posiadacze pojazdów mechanicznych dysponowali ważnym ubezpieczeniem OC. Warto zatem podkreślić, że UFG ma prawo do kontrolowania tego, czy dany kierowca wykupił polisę OC. Takie kontrole odbywają się poprzez elektroniczną bazę danych, która zawiera informacje o wszystkich zarejestrowanych pojazdach i ich właścicielach. Toteż UFG w praktyce ma dostęp do danych każdego kierowcy.

Jeśli pracownik tej instytucji wykryje, że jeden z zarejestrowanych pojazdów nie ma ważnego OC, właściciel samochodu zostanie ukarany mandatem. Takie sytuacje zdarzają się coraz częściej, gdyż baza UFG automatycznie wykrywa przerwy w ciągłości ubezpieczenia. Tym samym właściciel samochodu wcale nie musi zostać złapany przez policję, aby otrzymać mandat.

Co ciekawe, wspomniana baza UFG jest ogólnodostępna, dzięki czemu każda zainteresowana osoba może sprawdzić OC danego samochodu. Taką możliwość mają więc także sami kierowcy. Jest to bardzo istotne w sytuacji, gdy komuś zależy na sprawdzeniu ubezpieczenia OC należącego do sprawcy wypadku lub kolizji.

Kto może sprawdzić ubezpieczenie OC? – pozostałe organy

Wystawienie mandatu za brak OC stanowi z reguły wynik działań policji lub UFG. Warto jednak wiedzieć, że prawo wglądu do takich informacji mają także inne instytucje. Zatem kto jeszcze może sprawdzić ubezpieczenie OC?

Dostęp do takich danych przysługuje między innymi: organom celno-skarbowym, Inspekcji Transportu Drogowego, straży granicznej oraz urzędnikom Wydziału Komunikacji. Dlatego każda z wymienionych instytucji może w razie potrzeby uzyskać informacje o tym, czy kierowca posiada ważne OC.

Podsumowanie

Uruchomienie elektronicznego systemu CEPiK oraz udostępnienie bazy danych UFG sprawiło, że sprawdzenie OC przestało być problemem. Obecnie praktycznie każda zainteresowana osoba może uzyskać dostęp do takich informacji. Wystarczy tylko skorzystać z wyszukiwarki UFG i sprawdzić, czy dany samochód jest objęty obowiązkową ochroną. Dodatkowo różne instytucje posiadają wgląd do takich informacji. Kto dokładnie może sprawdzić ubezpieczenie OC? Przede wszystkim takie kontrole przeprowadzają policjanci oraz urzędnicy UFG. Jednak w praktyce mogą to zrobić także: pracownicy Inspekcji Transportu Drogowego, strażnicy graniczni oraz uprawieni urzędnicy.