Koniec umowy OC
Ubezpieczenie komunikacyjne

Koniec umowy OC – kiedy można kupić nową polisę?

Zazwyczaj szczegółowe zasady zakupu i odnawiania ubezpieczeń zostają określone przez danego asekuratora. Jednak ta reguła nie odnosi się do świadczeń obowiązkowych, takich jak np. polisa OC dla posiadaczy pojazdów mechanicznych. W ich przypadku wszystkie najważniejsze kwestie są uregulowane odgórnie za sprawą zapisów zawartych w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych. Asekuratorzy mogą więc samodzielnie decydować jedynie o pobocznych kwestiach dotyczących takich świadczeń. Jak więc aktualne regulacje odnoszą się do zakupu nowej polisy OC? Czy sam koniec umowy OC pozwala kierowcy na natychmiastowe zawarcie nowego ubezpieczenia OC?

Koniec umowy OC wcale nie musi oznaczać końca ochrony!

Przy zakupie większości ubezpieczeń nabywca zawiera z asekuratorem umowę na ściśle określony czas. To oznacza, że po upływie wyznaczonego okresu polisa automatycznie wygaśnie. Taka zasada obowiązuje w przypadku wszystkich ubezpieczeń dobrowolnych. Jednak kierowcy dobrze wiedzą o tym, że komunikacyjna polisa OC jest świadczeniem obowiązkowym. Dlatego w jej przypadku pojawiają się zupełnie inne regulacje prawne.

Co prawda, sama umowa ubezpieczenia OC również ma charakter terminowy. Zazwyczaj jest ona zawierana na 365 dni, czyli kalendarzowy rok. Różnica polega jednak na tym, że po zakończeniu umowy OC asekurator ma obowiązek automatycznie przedłużyć ją na kolejny rok. Wszystko z powodu aktualnych przepisów dotyczących obowiązkowych ubezpieczeń.

Tym samym koniec umowy OC wcale nie jest równoznaczny z zakończeniem okresu ochrony. Umowa musi bowiem zostać automatycznie przedłużona. Aby zapobiec takiej sytuacji, właściciel ubezpieczenia powinien jeszcze przed końcem umowy wysłać asekuratorowi wypowiedzenie OC. Ten dokument stanowi potwierdzenie tego, iż kierowca rezygnuje z posiadanej polisy OC. Dopiero po otrzymaniu takiego wypowiedzenia ubezpieczyciel ma prawo do wygaszenia umowy.

Dlaczego wypowiedzenie warto złożyć przed końcem umowy OC?

Kierowca nie może zrezygnować z posiadanej polisy OC w dowolnym momencie. Taka możliwość pojawia się dopiero wraz z wygaśnięciem dotychczasowego ubezpieczenia. Kiedy umowa będzie powoli wygasać, kierowca powinien wysłać swojemu asekuratorowi wspomniane wypowiedzenie. Dlaczego nie należy czekać z tym do ostatniej chwili?

Teoretycznie kierowca wciąż może wypowiedzieć OC w sytuacji, gdy ubezpieczyciel zdążył już je odnowić. Toteż lekkie opóźnienie w złożeniu rezygnacji nie musi wiązać się z koniecznością odnawiania umowy. Mimo to warto złożyć rezygnację ze stosownym wyprzedzeniem. Wynika to z faktu, że ubezpieczyciel będzie mógł obciążyć kierowcę dodatkową opłatą, jeśli wypowiedzenie zostanie złożone już po odnowieniu polisy.

Taka opłata będzie zasadna, ponieważ od momentu przedłużenia polisy OC ubezpieczyciel musi zapewnić kierowcy wymaganą ochronę. Nie ma więc znaczenia to, czy kierowca w międzyczasie zawarł inne ubezpieczenie OC. Sam fakt udzielenia wspomnianej ochrony sprawia, że asekurator może nałożyć dodatkową opłatę.

Co prawda, naliczane opłaty z reguły nie są wysokie, albowiem stanowią one równowartość kilkudniowego okresu ochrony. Jednakże dodatkowe płacenie nawet symbolicznych opłat nie ma większego sensu. Z tego względu lepiej jest po prostu pamiętać o wcześniejszym przesłaniu asekuratorowi wypowiedzenia OC.

Koniec umowy OC, czyli kiedy można kupić nową polisę OC?

Wypowiedzenie dotychczasowej polisy OC jest bardzo istotne i należy o nim pamiętać. Dopiero po przypomnieniu o tej ważnej kwestii można przejść do głównego pytania. Kiedy można kupić nowe OC? Ile przed końcem umowy powinno się kontaktować z innym ubezpieczycielem?

Odpowiedź na to pytanie wcale nie jest jednoznaczna. Dlaczego? Ponieważ każdy ubezpieczyciel ma swoje własne zasady dotyczące sprzedaży ubezpieczeń OC. Jedną z takich reguł może być wyznaczenie okna czasowego w zakresie zamawiania polis OC. W tym miejscu warto zaznaczyć, iż wspomniane okno potrafi być bardzo zróżnicowane.

Niektórzy ubezpieczyciele pozwalają na zakup OC tylko pod warunkiem, że dotychczasowa polisa kierowcy kończy się maksymalnie za 30 dni. Jest to dość rygorystyczna zasada, ponieważ większość asekuratorów stosuje pod tym względem dłuższe okno czasowe. Obecnie standardem stał się maksymalny okres 60 dni pomiędzy zakupem nowej polisy OC oraz końcem trwającej umowy. Najdłuższym oferowanym okresem przy wymianie polisy OC jest 90 dni.

Długość wspomnianego okresu może być bardzo zróżnicowana. Dlatego najlepszym sposobem na sprawdzenie tego terminu jest kontakt z wybranym asekuratorem. W trakcie rozmowy można zapytać o to, ile przed końcem obecnej umowy OC można zakupić nową polisę.

Czy wcześniejszy zakup OC ma sens?

Pozostaje jeszcze jedna ważna kwestia. Co sprawia, że niektórym kierowcom tak bardzo zależy na wcześniejszym zakupie polisy OC? Jakie zalety niesie ze sobą zakup kolejnej polisy jeszcze przed końcem trwającej umowy?

Przede wszystkim jest to zalecany sposób zakupu polisy OC w momencie, gdy średnie ceny tych ubezpieczeń zaczynają rosnąć. Wzrost cen ubezpieczeń może być podyktowany wieloma różnymi czynnikami. Jednak niezależnie od przyczyny – zawsze odbija się on na kieszeni kierowców. Toteż uważne śledzenie zmian zachodzących na rynku ubezpieczeń pozwala na wczesne dostrzeżenie wzrostu cen. Dzięki temu kierowcy mogą szybko kupić polisę i zaoszczędzić trochę pieniędzy.

Kierowcy mogą również wychodzić z założenia, iż wcześniejszy zakup polisy OC umożliwi im skorzystanie z już wypracowanych zniżek. Jednak nie jest to do końca prawda. Rzecz jasna każdy asekurator weźmie pod uwagę zniżki, które kierowca będzie posiadać w momencie zgłoszenia chęci zakupu polisy. Jednakże większość asekuratorów weryfikuje później to, czy dany kierowca w międzyczasie nie spowodował wypadku lub kolizji drogowej. Jeśli tak się stało, ubezpieczyciel zyska prawo do wykonania rekalkulacji składki i złożenia kierowcy nowej oferty. Warto więc zapamiętać, że wcześniejszy zakup polisy OC nie chroni przed wzrostem ceny wynikającym ze spowodowania wypadku!

Podsumowanie

Znalezienie korzystniejszej oferty skłania wielu kierowców do zmiany asekuratora i zakupu polisy OC w innej firmie. Jednak przy podejmowaniu takiej decyzji należy wiedzieć, kiedy można będzie zakupić nowe ubezpieczenie. Większość asekuratorów zapewnia taką możliwość dopiero w chwili, gdy ważność posiadanego ubezpieczenia OC wynosi już tylko 30-60 dni. Co więcej, kierowca musi także pamiętać o natychmiastowym wypowiedzeniu dotychczasowej polisy OC, żeby asekurator nie zdążył jej przedłużyć. Sam zakup OC z wyprzedzeniem jest dobrą metodą na uniknięcie rynkowych wzrostów cen takich ubezpieczeń. Warto jednak pamiętać, że asekurator może ponownie sprawdzić zniżki posiadane przez kierowcę w momencie rozpoczęcia ochrony. Z tego względu spowodowanie wypadku drogowego po zakupie OC może doprowadzić do rekalkulacji składki, a także wzrostu ostatecznej ceny ubezpieczenia.