Kolizja drogowa z obcokrajowcem – co zrobić?

Jedną z pierwszych lekcji udzielanych podczas kursu na prawo jazdy jest sposób zachowania się przy kolizji drogowej. Każdy kierowca powinien bowiem wiedzieć, co należy zrobić w takiej sytuacji. Niestety, czasami kolizji towarzyszą różne nietypowe okoliczności, które nieco komplikują całą procedurę. Przykładem takiego zdarzenia może być choćby kolizja drogowa z obcokrajowcem. Największym problemem w takiej sytuacji okazuje się kwestia wypłaty odszkodowania za wypadek. Co więc należy wówczas zrobić? Czy kolizja drogowa z obcokrajowcem może zmienić przebieg procedur związanych z wypłatą należnego odszkodowania?

Kolizja drogowa z obcokrajowcem a przebieg formalności

Zasadniczo przebieg formalności przy kolizji drogowej z obcokrajowcem nie różni się zbytnio od standardowych procedur. Jednak wspomniana bariera językowa i wynikające z niej problemy komunikacyjne mogą znacząco utrudnić rozwiązanie sprawy.

Dlatego przy kolizji drogowej z obcokrajowcem zawsze warto wezwać policję. Co prawda, nie jest to obowiązkowe, ale obecność funkcjonariuszy może okazać się pomocna. Policjanci muszą bowiem sporządzić służbową notatkę na miejscu zdarzenia, która wskaże kierowcę winnego spowodowania kolizji. Jest to zdecydowanie najlepsze rozwiązanie w momencie, gdy zagraniczny kierowca nie mówi po polsku.

Co jednak w sytuacji, gdy obcokrajowiec zna język polski? Wówczas kierowcy mogą porozumieć się samodzielnie. Kluczową kwestią będzie wtedy spisanie oświadczenia o winie. Aby jednak było to możliwe, kierowcy muszą być zgodni co do tego, kto spowodował kolizję. Jeżeli winowajca się do tego nie przyzna, należy od razu wezwać policję. Zarówno notatka policyjna, jak i odręcznie napisanie oświadczenie o winie stanowi podstawę do ubiegania się o odszkodowanie z OC sprawcy wypadku.

Przy spisywaniu oświadczenia o winie należy uważnie spisać dane zagranicznego kierowcy. Tutaj największe znaczenie mają:

  • data i godzina kolizji;
  • miejsce kolizji;
  • dane osobowe kierowców;
  • informacje na temat uszkodzonych pojazdów (marki, modele, numery rejestracyjne);
  • numery polis ubezpieczeniowych posiadanych przez kierowców (opcjonalnie numer Zielonej Karty należącej do obcokrajowca);
  • szczegółowy opis kolizji i wynikających z niej skutków;
  • odręczne podpisy kierowców.

Jak wygląda wypłata odszkodowania z OC zagranicznego kierowcy?

Poszkodowany kierowca zawsze musi zadbać o dopełnienie wszystkich formalności związanych z wypłatą odszkodowania z OC sprawcy wypadku. Zatem jak wyglądają takie procedury w razie zderzenia z zagranicznym kierowcą?

Przede wszystkim należy ustalić, jakie towarzystwo ubezpieczeniowe obsługuje polisę OC danego kierowcy. To właśnie do zagranicznego asekuratora należy kierować wszelkie roszczenia finansowe. Dobra wiadomość jest taka, że niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe mają swoje oddziały w Polsce. Dzięki temu można znacznie łatwiej wypełnić wszelkie formalności związane z uzyskaniem odszkodowania.

Zapewnij sobie spokojny urlop
Nawet 50% taniej za pełen pakiet ochrony

Jeżeli jednak dana firma nie działa na polskim rynku, poszkodowany kierowca musi skorzystać z innego rozwiązania. Zaistniały problem warto zgłosić wówczas do Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK). Jest to instytucja odpowiedzialna za funkcjonowanie całego sektora obowiązkowych ubezpieczeń drogowych. Co więcej, PBUK może pełnić rolę korespondenta w sprawach pomiędzy polskimi kierowcami i zagranicznymi ubezpieczycielami. Oprócz PBUK takie uprawnienie posiada również PZU S.A.

Po zgłoszeniu sprawy korespondent powinien skontaktować się z zagranicznym towarzystwem ubezpieczeniowym i wyegzekwować wypłatę odszkodowania. Jeżeli w toku sprawy okaże się, że obcokrajowiec nie miał ważnego OC, odszkodowanie w jego imieniu wypłaci Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG). Organ ten później wysunie swoje własne roszczenia finansowe względem zagranicznego kierowcy.

Kolizja poza granicami Polski – co z odszkodowaniem?

Jeśli kolizja miała miejsce na terytorium innego kraju, procedury wyglądają bardzo podobnie. Tutaj również ważnym czynnikiem będzie wezwanie policji, która zajmie się udokumentowaniem całego zdarzenia. Na podstawie sporządzonej notatki poszkodowany kierowca będzie mógł ubiegać się o wypłatę odszkodowania z OC sprawcy.

Polscy kierowcy mają wtedy do wyboru dwa rozwiązania. Pierwszym będzie złożenie wniosku o wypłatę odszkodowania bezpośrednio w danym kraju. Jednak stosunkowo niewielu kierowców decyduje się na takie działanie, gdyż wymaga ono dobrej znajomości języka oraz obowiązujących procedur. Na szczęście roszczenia można także wysunąć już po powrocie do Polski. Wystarczy tylko skorzystać z pomocy jednej ze wspomnianych wyżej instytucji.

Uwaga!

Na terytorium Unii Europejskiej kierowcy mogą korzystać z posiadanych krajowych ubezpieczeń OC. Natomiast w momencie wyjazdu poza UE każdy kierowca musi zaopatrzyć się w Zieloną Kartę. Jest ona międzynarodową formą ubezpieczenia, które obowiązuje zarówno w europejskich, jak i azjatyckich oraz afrykańskich krajach. Zielona Karta będzie potrzebna między innymi w: Albanii, Białorusi, Czarnogórze, Iranie, Maroko, Mołdawii, Rosji, Turcji oraz Ukrainie.

Podsumowanie

Kolizja drogowa z obcokrajowcem może nieco skomplikować procedury związane z uzyskaniem odszkodowania. Jednak przy dobrej organizacji nie będzie to aż tak odczuwalne. Polscy kierowcy mogą skutecznie wyegzekwować swoje prawa poprzez kontakt z Polskim Biurem Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. PBUK to organ pełniący funkcję korespondenta, dzięki czemu może zwrócić się do zagranicznego ubezpieczyciela z wnioskiem o wypłatę odszkodowania. Dzięki temu kierowca nie musi samodzielnie wypełniać niektórych procedur. Jeżeli chodzi o sam moment kolizji, warto od razu wezwać na miejsce funkcjonariuszy. Wówczas policjanci będą musieli sporządzić notatkę, która stanie się kluczowym dowodem w czasie procedury odszkodowawczej. Interwencja policji stanowi również dobrą formę zabezpieczenia przed sytuacjami, w których zagraniczny kierowca próbowałby uciec od odpowiedzialności. Warto więc o tym pamiętać, żeby oszczędzić sobie potencjalnych problemów.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia

Warto Wiedzieć