Kiedy ubezpieczenie OC nie pokryje szkody? W jakich przypadkach?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pozwala na pokrycie szkód w wielu sytuacjach. Warto jednak pamiętać o tym, że nie w każdej może ono zapewnić oczekiwaną ochronę. Kiedy ubezpieczenie OC nie pokryje szkody?

Czym jest ubezpieczenie OC?

OC, czyli ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ma na celu ochronę osoby ubezpieczonej w sytuacjach, gdy ona sama doprowadzi do powstania szkód.

Ubezpieczenia OC oferowane są w różnych wariantach jak:

  • Ubezpieczenia komunikacyjne OC – są to obowiązkowe ubezpieczenia pojazdów w Polsce, które musi posiadać każdy właściciel samochodu,
  • Polisy OC zawodowe – przeznaczone są one dla przedstawicieli konkretnych zawodów i zapewniają ochronę w związku z wykonywanymi obowiązkami zawodowymi.
  • Ubezpieczenia OC w życiu prywatnym – zapewniają one ochronę w przypadku szkód wyrządzonych osobom trzecim. Są one oferowane jako dodatek go ubezpieczenia nieruchomości, ubezpieczenia turystycznego.

Ponadto ubezpieczyciele oferują polisy OC jako dodatkowe rozszerzenia, na przykład jako OC na dziecko, OC na mienie powierzone, OC dla najemcy nieruchomości.

Kiedy ubezpieczenie OC nie pokryje szkody?

Ubezpieczenie OC nie zawsze jest w stanie zapewnić ochronę w razie pojawienia się szkody. Dokładne warunki zależne są przede wszystkim od rodzaju oraz warunków polisy.

Zapewnij sobie spokojny urlop
Nawet 50% taniej za pełen pakiet ochrony

Towarzystwo ubezpieczeniowe nie pokryje szkód w poniższych przypadkach:

  • Umyślne działanie albo rażące niedbalstwo,
  • Wywołanie zdarzenia pod wpływem alkoholu, narkotyków albo substancji odurzających,
  • Zatrucia używkami, na przykład narkotykami, alkoholem,
  • Próba popełnienia samobójstwa albo samobójstwo osoby ubezpieczonej,
  • Działania wojenne oraz akty terrorystyczne,
  • Popełnienie przestępstwa albo próba jego popełnienia,
  • Zarekwirowanie lub zniszczenie mienia przez reprezentantów władzy.

Aby dowiedzieć się, w jakich przypadkach dokładnie nie zadziała ubezpieczenie OC, warto zapoznać się z informacjami znajdującymi się w OWU – Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Należy wtedy zwrócić uwagę na wyłączenia z odpowiedzialności, czyli sytuacje, gdy polisa nie będzie obowiązywać.

W jakich przypadkach pokrycie szkody z OC może nie być możliwe?

Warto również pamiętać o tym, że ubezpieczenie OC nie zawsze pokryje wszystkie szkody wynikające ze zdarzenia wywołanego przez ubezpieczonego.

Polisy OC mają maksymalne sumy ubezpieczenia, dlatego też wtedy, gdy szkoda będzie przewyższała sumę, wtedy nadwyżkę będzie musiał dopłacić ubezpieczony.

Ubezpieczyciel może również zastrzec w umowie, że nie będzie odpowiadać za szkody o wartości niższej niż podana.

By uzyskać odszkodowanie z OC, trzeba też pamiętać o tym, by poinformować ubezpieczyciela o zdarzeniu jak najszybciej, ponieważ zwłoka również może być powodem do odrzucenia żądania.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia

Warto Wiedzieć