Kiedy ubezpieczenie OC jest obowiązkowe
Ubezpieczenie komunikacyjne

Kiedy ubezpieczenie OC jest obowiązkowe?

Wszyscy właściciele pojazdów mechanicznych mają prawny obowiązek zakupu oraz corocznego odnawiania polisy OC. Dlatego w tym przypadku zasady wydają się zupełnie jasne. Jeśli kierowca porusza się swoim samochodem lub innym pojazdem po drogach publicznych, musi mieć ważne ubezpieczenie OC. Rzeczywiście jest to prawda, ale wbrew pozorom obowiązek posiadania OC nie ogranicza się tylko do tej sytuacji. W istocie przepisy obowiązującego prawa dokładnie precyzują, kiedy ubezpieczenie OC jest obowiązkowe. Właściciele samochodów powinni poznać te reguły, aby uniknąć ryzyka otrzymania mandatu za brak ważnego OC.

Nie jeżdżę swoim samochodem – czy OC jest obowiązkowe?

Wymóg zakupu OC przez kierowców, którzy poruszają się samochodami po drogach publicznych, nie budzi wątpliwości. Jednak niektórzy wychodzą z założenia, że skoro ich samochód od miesięcy pozostaje wyłączony z użytku, OC przestaje być obowiązkowe. Czy takie podejście jest zgodne z obowiązującymi przepisami? Niestety nie!

Prawo o ruchu drogowym jasno wskazuje, że obowiązek zakupu i odnawiania ubezpieczenia OC nie zależy od eksploatacji samochodu. Innymi słowy, jeżeli nawet kierowca nie korzysta ze swojego auta, dany pojazd wciąż musi mieć ważną polisę OC. Jej brak może więc skutkować nałożeniem mandatu karnego i wysoką grzywną.

W tym miejscu należy wyjaśnić jeszcze jedną kwestię. Otóż wbrew pozorom mandat za brak OC nie musi zostać nałożony przez funkcjonariuszy policji. Kierowca może również otrzymać wezwanie do zapłaty grzywny wystawione przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG). Organ ten prowadzi i nadzoruje bazę aktualnych ubezpieczeń OC. Dlatego urzędnicy UFG łatwo mogą sprawdzić, czy dany pojazd ma ważną polisę. W razie stwierdzenia braku wymaganej ochrony urzędnicy wystawiają mandat.

Tym samym zupełnie mylne jest założenie, że tylko rutynowa kontrola drogowa może skończyć się mandatem za brak OC. Niestety, wyłączenie samochodu z eksploatacji nie tłumaczy przerwania ciągłości ubezpieczenia. Właściciele takich pojazdów muszą więc pamiętać o odnawianiu OC nawet wtedy, gdy ich samochód ciągle stoi w garażu.

Samochód jest uszkodzony i zniszczony – czy OC jest obowiązkowe?

Podobna zasada dotyczy także sytuacji, kiedy dany samochód został poważnie uszkodzony i przez to nie nadaje się do jazdy. Awaria nie zmienia jednak faktu, że takie auta wciąż są objęte obowiązkiem ubezpieczeniowym. Tym samym kierowca nie może powoływać się na uszkodzenie pojazdu w kontekście braku odnowienia polisy OC.

Co więc powinni zrobić posiadacze uszkodzonych pojazdów? Jeżeli nie mają zamiaru naprawić swojego auta, najlepszym rozwiązaniem będzie jego sprzedaż lub oddanie do zezłomowania. Wtedy zarówno umowa sprzedaży, jak i dokument wystawiony przez podmiot upoważniony do złomowania pojazdów, uprawnia do unieważnienia OC.

Samochód nie jest jeszcze zarejestrowany w kraju – co z OC?

Osoby zajmujące się sprowadzaniem samochodów z zagranicy na pewno wiedzą, że pojazd musi mieć ważne OC. Jednakże w tym miejscu pojawia się istotny wyjątek. Handlarze mogą bowiem skorzystać z opcji zakupu krótkoterminowego OC, które będzie ważne przez 30 dni. Taka polisa jest dobrą alternatywą dla osób, które zamierzają od razu sprzedać sprowadzony samochód.

Z krótkoterminowego OC nie może jednak skorzystać nabywca sprowadzonego samochodu. Co prawda, taka polisa nawet po sprzedaży auta zachowuje swoją ważność. Dzięki temu nowy właściciel pojazdu może z niej korzystać jeszcze przez kilka lub kilkanaście dni. Natomiast później trzeba już dokonać zakupu standardowej polisy OC, która będzie ważna przez rok kalendarzowy.

Podsumowanie

Wbrew pozorom obowiązek zakupu oraz odnawiania OC nie dotyczy tylko tych kierowców, którzy regularnie korzystają ze swoich samochodów. Jeśli nawet ich pojazd jest uszkodzony lub od dawna nie był używany, obowiązek ubezpieczeniowy nie zanika. Dlatego posiadacze samochodów muszą odnawiać polisę aż do momentu, gdy ich auto zostanie zezłomowane lub sprzedane. Dopiero wtedy kierowca może skontaktować się z asekuratorem w celu unieważnienia polisy OC. Prawny wymóg zakupu OC dotyczy również handlarzy, którzy sprowadzają samochody z zagranicy. Niemniej w ich przypadku dobrą alternatywą może być zakup krótkoterminowego ubezpieczenia OC na okres 30 dni. Jeżeli dany samochód w tym czasie zostanie sprzedany, obowiązek zakupu standardowej polisy spadnie już na barki nabywcy auta.