Jak zgłosić szkodę z polisy OC lub AC? Ile jest na to czasu i co należy zrobić?

Mnóstwo kierowców może pochwalić się tym, że nigdy w życiu nie uczestniczyli w wypadku ani kolizji drogowej. Rzeczywiście jest to dobra wiadomość, ale nawet ona nie powinna usypiać naszej czujności. Statystyki dotyczące wypadków na polskich drogach wyglądają bowiem naprawdę źle. Dlatego uczestnicy ruchu drogowego powinni znać zarówno zasady postępowania w razie kolizji, jak i reguły dotyczące zgłaszania szkód ubezpieczeniowych. Takie prawo przysługuje każdej osobie poszkodowanej na skutek wypadku drogowego. Zatem jak zgłosić szkodę z polisy OC lub AC? Ile czasu ma poszkodowany na zgłoszenie swoich roszczeń?

Kto może zgłosić szkodę z polisy OC lub AC?

Przed omówieniem szczegółowych zasad postępowania przy zgłaszaniu szkód ubezpieczeniowych warto wspomnieć o jednej ważnej kwestii. Zasadniczo każda osoba poszkodowana w wypadku drogowym może zgłosić swoje roszczenia z tytułu OC sprawcy wypadku. Taka możliwość jest wynikiem istniejących regulacji prawnych. Zgodnie z przyjętymi przepisami sprawca wypadku ponosi odpowiedzialność za swój czyn i tym samym musi naprawić powstałe szkody. Nie robi tego jednak osobiście, gdyż jest to rola ubezpieczyciela obsługującego polisę OC.

Obecnie każdy właściciel samochodu musi mieć ważne ubezpieczenie OC przypisane do danego auta. W chwili zawarcia polisy asekurator zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawienia szkód wyrządzonych przez kierującego pojazdem. Tym samym wszyscy poszkodowani powinni kierować swoje roszczenia bezpośrednio do konkretnego ubezpieczyciela.

Ubezpieczenie AC pełni natomiast kompletnie inną funkcję. Przede wszystkim jest to świadczenie dobrowolne, które ma chronić dany samochód. Jednak AC pozwala także na uzyskanie pomocy, gdy to posiadacz takiej polisy odpowiada za spowodowanie wypadku lub kolizji. Dodatkowo AC chroni samochód przed tzw. zdarzeniami losowymi. Do tej kategorii można zaliczyć choćby kradzież pojazdu lub uszkodzenie go przez warunki atmosferyczne. Najbardziej zaawansowane polisy tego typu obejmują również ochronę przed zniszczeniami spowodowanymi wandalizmem.

Jak zgłosić szkodę z polisy OC?

Tylko osoby poszkodowane przez danego kierowcę mogą zgłosić szkodę z tytułu OC. Dotyczy to zarówno innych kierowców, jak i rowerzystów, pieszych oraz innych uczestników ruchu. Szkoda zgłaszana z tytułu polisy OC może mieć charakter osobowy (doznane szkody na zdrowiu) lub majątkowy (uszkodzenie mienia). W obydwu przypadkach asekurator obsługujący OC sprawcy wypadku powinien wypłacić poszkodowanym stosowną rekompensatę pieniężną.

Sam proces zgłaszania szkody jest regulowany prawnie, a poszkodowani mają całe 3 lata na przedstawienie swoich roszczeń. Co jasne, większość osób zgłasza szkodę zdecydowanie szybciej, aby móc uzyskać odszkodowanie. Jednak w niektórych przypadkach rzeczywiście lepiej jest trochę poczekać. Dotyczy to zwłaszcza szkód na zdrowiu, czyli sytuacji, kiedy poszkodowany ucierpiał w wyniku wypadku. Wtedy ustalenie całego kosztorysu leczenia jest z reguły możliwe dopiero na przestrzeni miesięcy lub lat. Natomiast przy mniej poważnych szkodach można od razu zgłosić asekuratorowi swoje roszczenia.

Jak można to zrobić? Przede wszystkim należy ustalić, który asekurator obsługuje polisę OC danego kierowcy. Następnie trzeba skontaktować się z ubezpieczycielem i przedstawić mu dowód zaistnienia szkody, a także swoje żądania. Jeśli chodzi o dowód, mogą być nim dwa dokumenty. Przy kolizji drogowej kierowcy powinni spisać wspólne oświadczenie o kolizji drogowej. W jego treści sprawca zderzenia przyznaje się do winy i deklaruje chęć naprawienia powstałych szkód. Natomiast drugim respektowanym dokumentem jest notatka spisana przez policjantów wezwanych na miejsce wypadku. Warto pamiętać o tym, iż interwencja policji jest niezbędna, jeżeli w takim wypadku ktokolwiek ucierpiał.

Po przetworzeniu zgłoszenia asekurator musi w ciągu 30 dni podjąć decyzję dotyczącą wypłaty odszkodowania. Jeżeli okoliczności sprawy będą wyjątkowo zawiłe, termin może się wydłużyć. Niemniej w takim przypadku asekurator powinien poinformować poszkodowanego o przyczynach opóźnienia i podać przybliżony termin wydania decyzji.

Zapewnij sobie spokojny urlop
Nawet 50% taniej za pełen pakiet ochrony

Jak zgłosić szkodę z ubezpieczenia AC?

W przeciwieństwie do opisanych wyżej ubezpieczeń OC procedura zgłaszania szkód z AC nie jest regulowana prawnie. Dlatego też wszyscy asekuratorzy mają możliwość samodzielnego określania przebiegu takiej procedury. Na szczęście większość towarzystw korzysta z podobnych schematów.

Podstawową różnicą jest jednak fakt, że szkodę może zgłosić tylko właściciel ubezpieczonego samochodu. Niestety, ma on na to znacznie mniej czasu. Większość asekuratorów wymaga zgłoszenia szkody z AC w ciągu 1-2 lub 2-5 dni. Od czego to zależy?

Aby to wyjaśnić, należy przytoczyć dwa kluczowe pojęcia stosowane w ubezpieczeniach AC. Są to odpowiednio szkoda częściowa i szkoda całkowita. Szkoda częściowa dotyczy mniejszych albo większych uszkodzeń auta. Z kolei szkoda całkowita odnosi się do zniszczeń uniemożliwiających lub podważających opłacalność naprawy pojazdu. Co jasne, za szkodę całkowitą należy również uznać kradzież samochodu.

Dlaczego znajomość tych zapisów jest tak istotna? Ponieważ to od charakteru szkody zależy czas na jej zgłoszenia. W przypadku szkody całkowitej jest on najkrótszy i wynosi z reguły tylko 1-2 dni. Jeżeli więc pojazd zostanie bardzo poważnie uszkodzony lub skradziony, należy od razu poinformować asekuratora. Nieco więcej czasu na zgłoszenie szkody mają ci kierowcy, których auto zostało jedynie lekko uszkodzone. Wtedy wspomniany termin wynosi właśnie około 2-5 dni.

Samo zgłoszenie szkody wygląda podobnie, gdyż kierowca musi skontaktować się ze swoim ubezpieczycielem i udowodnić powstałą szkodę. W toku prowadzonej sprawy asekurator może dodatkowo zażądać przekazania określonych dokumentów. Niemniej ich dokładny wykaz zależy od charakteru szkody.

Większość ubezpieczycieli prowadzi specjalną infolinię alarmową, dzięki której można szybko zgłosić powstałe zdarzenie. Alternatywną metodą zgłaszania szkód może być np.: serwis online, poczta elektroniczna lub osobista wizyta w placówce. Podobnie jak w przypadku OC, asekurator ma 30 dni na wydanie decyzji dotyczącej wypłaty odszkodowania.

Podsumowanie

Znajomość zasad dotyczących zgłaszania szkód ubezpieczeniowych jest niezwykle ważna. Dzięki temu osoby poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych będą mogły szybciej uzyskać pomoc. Co istotne, procedury dotyczące zgłaszania szkód z tytułu OC i AC są zupełnie inne. W przypadku OC szkodę mogą zgłosić tylko osoby poszkodowane przez posiadacza polisy. Mogą to być piesi, kierowcy, a także inni uczestnicy ruchu. Takie osoby powinny zgłosić się do ubezpieczyciela obsługującego polisę OC sprawcy wypadku i zażądać przyznania rekompensaty finansowej. Przy szkodach tego typu termin składania roszczeń wynosi aż 3 lata. Znacznie mniej czasu na zgłoszenie szkody mają natomiast posiadacze polis AC. Oni muszą zrobić to w ciągu 1-2 lub 2-5 dni od chwili powstania szkody. Jeżeli chodzi o metody kontaktu z asekuratorem, najprościej zrobić to poprzez infolinię lub formularz kontaktowy. Później konsultant powinien już udzielić dalszych informacji dotyczących przebiegu procedury.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia

Warto Wiedzieć