Jak wypowiedzieć polisę OC
Ubezpieczenie komunikacyjne

Jak wypowiedzieć polisę OC?

Wszystkie ubezpieczenia dobrowolne wygasają automatycznie po upływie wyznaczonego okresu. Tym samym koniec ważności ubezpieczenia oznacza także koniec zawartej umowy. Jednakże taka reguła nie dotyczy niektórych polis o charakterze obowiązkowym. W ich przypadku asekuratorzy muszą stosować się do odgórnego wymogu, który zakłada automatyczne przedłużanie ważności takich świadczeń. Wspomniany wymóg odnosi się między innymi do obowiązkowych ubezpieczeń OC dla kierowców. To zaś sprawia, że właściciele samochodów muszą złożyć określone pisemne wypowiedzenie, aby móc zrezygnować z przedłużenia polisy. Jak więc wygląda taka procedura? Jak wypowiedzieć polisę OC?

Kiedy można wypowiedzieć polisę OC?

Zasada automatycznego przedłużania ważności ubezpieczenia nie jest jedyną unikalną regułą, która obowiązuje w przypadku polis OC. Kolejna zasada głosi bowiem, że posiadacze obowiązkowych ubezpieczeń nie mogą ot tak zrezygnować z posiadanego świadczenia. Taka możliwość pojawia się tylko w określonych momentach. Zatem kiedy można wypowiedzieć polisę OC?

Zdecydowana większość kierowców wypowiada posiadane OC w chwili, gdy ważność polisy dobiega końca. Jest to w pełni zrozumiałe działanie, ponieważ wtedy asekurator po prostu nie odnowi takiej polisy. Co prawda, kierowca wciąż może wypowiedzieć OC po automatycznym przedłużeniu świadczenia, ale to będzie się wiązać z dodatkowymi kosztami. Toteż najlepszym rozwiązaniem będzie sprawdzenie ważności polisy OC oraz złożenie pisemnego wypowiedzenia tuż przed jej końcem.

Z zawartej polisy OC nie można jednak zrezygnować w samym środku obowiązywania umowy. Taki zakaz ma na celu wyeliminowanie ryzyka w postaci przerwania ciągłości ubezpieczenia. Co ciekawe, sam ubezpieczyciel również nie może unieważnić takiej polisy. Dotyczy to nawet sytuacji, w której właściciel samochodu zwleka z opłaceniem kolejnej raty za OC. Wówczas ubezpieczyciel może windykować taką należność, ale nie ma prawa anulować zawartego ubezpieczenia!

Specjalne zasady obowiązują także przy zakupie polisy OC na odległość (np. przez internet lub telefon). Wówczas kupującemu przysługuje prawo do rezygnacji z usługi w ciągu 30 dni od momentu jej zawarcia. Nie jest to prawo poświęcone stricte ubezpieczeniom, gdyż wspomniana reguła obejmuje wszystkie umowy zawierane na odległość. Niemniej jednak nabywcy ubezpieczeń OC również mogą skorzystać z tej możliwości.

Jak wypowiedzieć polisę OC? – przygotowanie pisemnej rezygnacji

Wypowiedzenie OC to procedura, która musi przebiegać w ściśle określony sposób. Jednym z jej wymogów jest złożenie pisemnej rezygnacji z posiadanego ubezpieczenia OC. Ubezpieczyciel musi przyjąć taką rezygnację i dopiero na jej podstawie może anulować zaplanowane odnowienie polisy OC. Pisemna rezygnacja pełni więc rolę potwierdzenia tego, że właściciel samochodu chciał zrezygnować z posiadanej ochrony.

Niektórzy ubezpieczyciele udostępniają swoim klientom gotowe wzory takiego wypowiedzenia. Dzięki temu cała procedura staje się dużo prostsza. Właściciel samochodu musi tylko wypełnić taki wzór i przekazać go ubezpieczycielowi. Jeżeli jednak asekurator nie udostępnił gotowego wzoru, nie ma powodu do obaw. Przy składaniu rezygnacji można równie dobrze skorzystać z innego gotowego wzoru wypowiedzenia OC. Jeśli taki dokument będzie zawierać wszystkie wymagane informacje, asekurator powinien przyjąć go bez żadnego problemu.

Co więc musi znaleźć się w treści wypowiedzenia? Przede wszystkim dokładne dane właściciela polisy, takie jak: imię, nazwisko, adres i numer PESEL. Oprócz tego w piśmie należy uwzględnić również dane ubezpieczonego pojazdu (markę, model, numery rejestracyjne). Później wystarczy już tylko uzupełnić informacje dotyczące zawartego ubezpieczenia. Będą to między innymi:

  • numer posiadanej polisy OC;
  • datę zawarcia umowy;
  • okres ważności ubezpieczenia;
  • nazwę oraz adres ubezpieczyciela odpowiedzialnego za obsługę polisy.

Po uzupełnieniu wszystkich powyższych danych można przejść do kluczowej kwestii, czyli samego wypowiedzenia. Nie jest to nic trudnego, ponieważ w treści pisma wystarczy zamieścić następujące zdanie – „Na podstawie art. 28. ust. 1. Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG oraz PBUK wypowiadam zawartą polisę OC z zachowaniem terminu ustawowego”.

Tak przygotowane wypowiedzenie należy jeszcze podpisać i wysłać asekuratorowi. Najlepszym rozwiązaniem będzie wówczas wysyłka dokumentu pocztą z potwierdzeniem odbioru. Dzięki niej właściciel samochodu uzyska pewność, że jego wypowiedzenie dotarło do ubezpieczyciela. Z drugiej strony pisemne wypowiedzenie OC można także dostarczyć na inne sposoby. Aktualnie najpopularniejszą metodą jest zeskanowanie rezygnacji i przesłanie skanu drogą elektroniczną. Warto jednak pamiętać, że asekurator powinien potwierdzić otrzymanie wypowiedzenia. W razie braku takiego potwierdzenia można po prostu skontaktować się z ubezpieczycielem i o to dopytać.

Anulowanie OC w wyjątkowych sytuacjach – co warto wiedzieć?

Wypowiedzenie OC jest najczęściej stosowane w sytuacji, gdy ważność polisy dobiega końca, a jej posiadacz nie chce odnawiać ubezpieczenia. Niemniej jednak w niektórych przypadkach powinno dojść do wcześniejszego anulowania zawartej polisy OC. Kiedy jest to konieczne i na jakiej podstawie asekurator może unieważnić takie świadczenie?

Anulowanie OC będzie konieczne w razie kradzieży pojazdu. Jeżeli ubezpieczone auto zostało skradzione, jego właściciel powinien natychmiast zgłosić to na policję. Po przyjęciu zgłoszenia funkcjonariusze powinni wystawić specjalną notatkę potwierdzającą zgłoszenie kradzieży. Ten dokument staje się podstawą do unieważnienia zawartej polisy OC. Wystarczy tylko przekazać asekuratorowi kopię lub skan takiej notatki. Po jej uzyskaniu ubezpieczyciel wprowadzi adnotację do systemu i unieważni świadczenie.

Anulowanie ubezpieczenia OC może także nastąpić w wyniku zezłomowania auta lub sprzedania go do innego kraju. W tych przypadkach właściciel pojazdu może posłużyć się umową sprzedaży lub dokumentem wystawionym przez organ odpowiedzialny za złomowanie. Takie dokumenty również należy przekazać asekuratorowi w celu anulowania polisy OC.

Dlaczego jest to aż tak istotne? Przede wszystkim dlatego, że anulowanie polisy OC gwarantuje możliwość uzyskania częściowego zwrotu składki za niewykorzystaną ochronę. Ponadto w ten sposób poprzedni właściciel samochodu może zrzec się odpowiedzialności za ewentualne wypadki spowodowane po sprzedaży pojazdu. Co jasne, takie sytuacje należą do rzadkości, ale wciąż warto się przed nimi zabezpieczyć.

Podsumowanie

Złożenie pisemnego wypowiedzenie OC to jedyny sposób na rezygnację z posiadanej polisy. Po uzyskaniu tego dokumentu ubezpieczyciel będzie mógł zrezygnować z automatycznego odnowienia OC. Przy składaniu takiej rezygnacji można skorzystać z gotowego wzoru wypowiedzenia, co powinno ułatwić całą procedurę. Wypowiedzenie można także napisać odręcznie, ale wtedy trzeba pamiętać o sprawdzeniu, czy jego treść zawiera wszystkie wymagane informacje. Gotowy oraz podpisany dokument można przekazać asekuratorowi drogą listową lub elektroniczną. Niezależnie od wybranej metody, właściciel samochodu powinien zadbać o uzyskanie potwierdzenia przyjęcia dokumentu. Takie potwierdzenie może okazać się potrzebne, jeśli asekurator odnowi polisę OC. Co istotne, wypowiedzenie OC można złożyć tylko pod warunkiem, że ważność obecnego świadczenia dobiega końca. Ponadto w niektórych sytuacjach asekuratorzy przewidują możliwość anulowania polisy OC. Taka decyzja może być efektem np. kradzieży, sprzedaży lub zezłomowania samochodu objętego ochroną ubezpieczeniową.