Jak dopisać współwłaściciela samochodu
Ubezpieczenie komunikacyjne

Jak dopisać współwłaściciela samochodu i kiedy warto to zrobić?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawo własności mienia może zostać rozciągnięte na więcej niż jedną osobę. Wówczas należy mówić o stanie tzw. współwłasności. Co jasne, taki zapis można stosować w odniesieniu do różnych dóbr materialnych. Jednak zdecydowanie najczęściej korzystają z niego młodzi kierowcy, którzy kupują swój pierwszy samochód. Przy rejestracji takiego pojazdu często deklarują, że jego współwłaścicielem jest dużo bardziej doświadczony kierowca. Dlaczego stanowi to tak popularną praktykę? Jak dopisać współwłaściciela samochodu w czasie rejestracji?

Kiedy warto dopisać współwłaściciela samochodu?

Kwestia współwłasności pojazdu nie ma większego wpływu na sam proces rejestracji nowego samochodu. Jedyna różnica polega na tym, że do Wydziału Komunikacji muszą zgłosić się dwie osoby w celu wypełnienia formalności. Jednak taka praktyka jest naprawdę popularna z bardzo ważnego powodu. Wszystko sprowadza się bowiem do kwestii zakupu obowiązkowej polisy OC dla kierowców.

Jak wiadomo, komunikacyjne ubezpieczenia OC to dość drogie polisy. Co gorsza, młodzi kierowcy muszą płacić za nie najwięcej, ponieważ nie mają jeszcze wypracowanych zniżek na OC. Dlatego to właśnie oni najczęściej korzystają ze sposobu polegającego na wykorzystaniu współwłasności. Dzięki temu młodzi kierowcy mogą uzyskać zniżkę na zakup swojej pierwszej polisy OC.

Jak dopisać współwłaściciela samochodu?

Młodzi kierowcy na pewno zastanawiają się nad tym, jak dopisać współwłaściciela samochodu. Zdecydowanie najlepszym i najwygodniejszym rozwiązaniem będzie kupienie pojazdu wraz ze współwłaścicielem. Zawarcie takiej informacji na umowie sprzedaży znacznie ułatwi późniejszą procedurę. Wówczas obydwie osoby mogą udać się bezpośrednio do Wydziału Komunikacji i wspólnie zarejestrować zakupiony samochód.

Nieco więcej problemów pojawia się w momencie, gdy tylko jedna osoba figuruje w dokumentach jako właściciel pojazdu. Na szczęście nie jest to sytuacja bez wyjścia. Właściciel pojazdu może bowiem dokonać aktu darowizny i przekazać część własności innej osobie. Wówczas taka osoba automatycznie staje się współwłaścicielem samochodu, a co za tym idzie – można ją dopisać do dowodu rejestracyjnego.

Z drugiej strony taka procedura wiąże się z kilkoma formalnościami. Przede wszystkim istotne jest wtedy sporządzenie poprawnego aktu darowizny. Ponadto darczyńca może zostać zobligowany do zapłacenia podatku od darowizny (podatku od czynności cywilnoprawnych).Wynosi on dokładnie 2% od sumy takiej transakcji. Na szczęście podatku nie trzeba płacić w momencie, gdy darowizna jest przekazywana pomiędzy bliskimi krewnymi. Toteż młodzi kierowcy mogą skorzystać z pomocy swojego krewnego, który jest przy okazji doświadczonym kierowcą.

Co istotne, właściciel pojazdu ma 30 dni na poinformowanie Wydziału Komunikacji o nowym współwłaścicielu. Dlatego w tym terminie należy wspólnie udać się do urzędu i wypełnić wszelkie formalności związane z przeprowadzoną procedurą.

Dopisanie współwłaściciela samochodu – plusy i minusy

Główną korzyścią wynikającą z opisywanej procedury jest to, że młody kierowca będzie mógł korzystać ze zniżek wypracowanych przez współwłaściciela. To z kolei oznacza, iż zapłaci on zdecydowanie mniej przy zakupie obowiązkowego ubezpieczenia OC. Biorąc pod uwagę wysokie składki polis OC dla młodych kierowców – jest to naprawdę korzystna alternatywa.

Kolejną ważną zaletę stanowi tutaj fakt, iż młody kierowca może w ten sposób wypracowywać własne zniżki na OC.Dzięki temu już po kilku latach zaczną przysługiwać mu podobne korzyści. Co jasne, wszystko przy założeniu, że nie spowoduje on żadnej kolizji lub wypadku drogowego. W przeciwnym razie sytuacja będzie wyglądać zgoła inaczej.

W tym miejscu należy przejść do głównej wady opisanego rozwiązania. Otóż przy zastosowaniu reguły współwłasności kierowcy ponoszą wspólną odpowiedzialność za spowodowane szkody. Nie trudno odgadnąć, że taki zapis stanowi zdecydowanie większe zagrożenie dla doświadczonego kierowcy. Jeśli bowiem młodszy kierowca spowoduje wypadek lub kolizję, współwłaściciel straci część wypracowanych przez siebie zniżek na OC. Przy kilku podobnych zdarzeniach kierowca może nawet utracić wszystkie posiadane zniżki. Z tego względu młodsi kierowcy powinni jeździć bardzo ostrożnie, jeżeli korzystają oni z samochodu na zasadzie współwłasności.

Mniej poważnym, ale wciąż dość dokuczliwym minusem jest konieczność wypełnienia opisanych formalności związanych ze stanem współwłasności pojazdu. Z tego względu warto zadbać o to już na etapie kupowania samochodu. Dzięki temu nie trzeba będzie martwić się o późniejsze wizyty w kancelariach notarialnych oraz urzędach.

Należy również pamiętać, że ewentualna sprzedaż takiego samochodu będzie wymagać zgody ze strony dwóch kierowców. Identyczna zasada dotyczy obecności w czasie zawieranej umowy. Jeśli jeden z kierowców nie będzie mógł się wtedy stawić, druga osoba musi zadbać o uzyskanie stosownego pełnomocnictwa.

Podsumowanie

Dzięki dopisaniu współwłaściciela do dowodu rejestracyjnego młodsze osoby mogą korzystać ze zniżek na OC wypracowanych przez doświadczonego kierowcę. Jest to bez wątpienia opłacalne rozwiązanie. Aby taka procedura nie była zbyt skomplikowana, warto już na etapie zakupu pojazdu skorzystać ze stanu współwłasności. W przeciwnym wypadku właściciel pojazdu będzie musiał sporządzić darowiznę i wypełnić związane z nią formalności. Co ważne, zasada współwłasności oznacza, że kierowcy wzajemnie odpowiadają za spowodowane szkody. Tym samym nierozważna jazda młodego kierowcy może sprawić, że starszy współwłaściciel straci swoje zniżki na OC. Warto więc korzystać z takiego rozwiązania tylko wtedy, gdy obydwie osoby mają do siebie odpowiednie zaufanie. Toteż współwłaścicielem najlepiej jest uczynić kogoś ze swojej rodziny. W ten sposób można również uniknąć płacenia podatku od czynności cywilnoprawnych przy sporządzaniu darowizny.