mandat za przekroczenie prędkości
Ubezpieczenie komunikacyjne

Ile wynosi mandat za przekroczenie prędkości 2022?

Przekraczanie dopuszczalnej prędkości podczas jazdy samochodem to bez wątpienia najczęściej popełniane wykroczenie drogowe. Z tego względu naprawdę duże emocje wzbudziła decyzja dotycząca zwiększenia wysokości mandatów nakładanych za przekroczenie prędkości. Taka zmiana była częścią obszernej nowelizacji prawa drogowego, która doprowadziła do wzrostu niemal całego taryfikatora kar. Zatem ile wynosi mandat za przekroczenie prędkości 2022? Od czego zależy dokładna wysokość takiej grzywny? Odpowiedzi można znaleźć w poniższym artykule. Zobacz co zmieni się 17.09.2022!

Nowy taryfikator kar i wyższe mandaty

Zmiany wprowadzone do taryfikatora kar objęły praktycznie wszystkie możliwe wykroczenia popełniane przez osoby kierujące pojazdami mechanicznymi. Mimo tego to właśnie kwestia kar za przekraczanie dopuszczalnej prędkości wzbudziła szczególne emocje. Dlaczego? Gdyż to wysokość tych mandatów wzrosła w znaczącym stopniu.

Przez lata przekraczanie dopuszczalnej prędkości było karane w sposób uznaniowy. Policjanci mieli więc możliwość „dopasowania” kary do skali popełnionego wykroczenia. W efekcie np. nieznaczne przekroczenie prędkości mogło skończyć się pouczeniem lub niewielkim mandatem w wysokości 100-200 złotych. Za poważniejsze wykroczenia kierowcy musieli już zapłacić grzywnę wynoszącą średnio kilkaset złotych. Jednak z dzisiejszej perspektywy trzeba przyznać, że wcale nie były to wysokie kary!

Ile wynosi mandat za przekroczenie prędkości 2022?

Wspomniany już nowy taryfikator mandatów znacząco zmienił wysokość kar przewidzianych za przekroczenie prędkości. Co prawda, aktualnie wysokość takich mandatów również zależy od tego, jak bardzo dopuszczalna prędkość została przekroczona. Aby nie pozostawić w tej kwestii miejsca na domysły, taryfikator bezpośrednio określa wysokość kar za poszczególne przewinienia. Zatem ile wynosi mandat za przekroczenie prędkości 2022?

Aktualna tabela kar wygląda następująco. Kierowca otrzymuje mandat za przekroczenie prędkości o:

  • 0-10 km/h – 50 złotych grzywny;
  • 11-15 km/h – 100 złotych grzywny;
  • 16-20 km/h – 200 złotych grzywny;
  • 21-25 km/h – 300 złotych grzywny;
  • 26-30 km/h – 400 złotych grzywny;
  • 31-40 km/h – 800 złotych grzywny;
  • 41-50 km/h – 1000 złotych grzywny;
  • 51-60 km/h – 1500 złotych grzywny;
  • 61-70 km/h – 2000 złotych grzywny;
  • ponad 70 km/h – 2500 złotych grzywny.

Tym samym można łatwo zauważyć, że widełki w przypadku tego wykroczenia wynoszą 50-2500 złotych. Co więcej, wciąż aktualna pozostaje zasada dotycząca zatrzymania prawa jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o ponad 50 km/h. Jednakże od 2022 roku kierowca zostanie również w takiej sytuacji ukarany wysokim mandatem.

Mandat za przekroczenie prędkości 2022 dla recydywistów – o czym warto wiedzieć?

Do tej pory zwiększenie wysokości mandatów było najważniejszą zmianą dla kierowców. Niemniej we wrześniu 2022 roku w życie mają wejść kolejne ważne przepisy. Obecnie wszystko wskazuje na to, że nowy taryfikator punktów karnych wprowadzi również tzw. mandaty dla recydywistów. Czym one będą i jakie będzie ich działanie?

W prawie mianem recydywisty określa się kogoś, kto więcej niż raz popełnia zabroniony czyn. Dlatego w przypadku kierowców będzie to dotyczyć tych osób, które mają już na swoim koncie wykroczenia. Jeśli taki kierowca popełni je ponownie, otrzyma mandat przeznaczony dla recydywistów.

W jego przypadku najgorszym skutkiem będzie aż dwukrotne zwiększenie kary za popełnione ponownie przewinienie. Dlatego zamiast np. 1000 złotych kierowca zostanie ukarany grzywną w wysokości aż 2000 złotych!

Jeżeli wprowadzone zmiany wejdą w życie, kierowcy będą musieli jeszcze bardziej uważać. Z tego względu warto uważnie śledzić wszystkie zmiany wprowadzane w aktualnym taryfikatorze kar.

Podsumowanie

Wprowadzenie nowego taryfikatora jednoznacznie unormowało wysokość mandatów nakładanych w związku z przekroczeniem dopuszczalnej prędkości. Aktualnie za takie wykroczenie kierowcy mogą zostać ukarani mandatem w wysokości co najmniej 50 złotych. Natomiast górna granica kary wynosi w tym przypadku aż 2500 złotych. Na tak wysoką grzywnę narażają się kierowcy, którzy przekroczą dopuszczalną prędkość o ponad 70 km/h. Do tego warto pamiętać o tym, iż policja może zatrzymać prawo jazdy za przekroczenie prędkości. Tutaj granica wynosi przekroczenie jej o ponad 50 km/h. Warto także śledzić aktualne zmiany w prawie, albowiem we wrześniu 2022 może zostać uchwalona kolejna nowelizacja. Pierwsze informacje wskazują, że może ona wprowadzić tzw. mandaty dla recydywistów, którzy ponownie popełniają określone wykroczenie drogowe. Jeżeli wejdą one w życie, kierowcy będą karani dwukrotną wysokością mandatu za ponowne popełnienie określonego przewinienia. Tym samym kierowcy muszą być na bieżąco z takimi informacjami.