Ile wynosi kara za brak OC
Ubezpieczenie komunikacyjne

Ile wynosi kara za brak OC?

Mnóstwo kierowców postrzega zakup ubezpieczenia OC w kategorii zła koniecznego. Warto jednak spojrzeć na to pod innym kątem. To właśnie polisy OC są kluczową formą zabezpieczenia dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Dzięki nim wszystkie osoby poszkodowane na skutek wypadków drogowych mogą uzyskać potrzebną rekompensatę finansową. Nic więc dziwnego, że zarówno policja, jak i inne organy kontrolne bardzo rygorystycznie podchodzą do kwestii ważności OC. Jeżeli właściciel samochodu nie ma ważnego ubezpieczenia OC, naraża się na poważne kary finansowe. Ile wynosi kara za brak OC i jakie organy mogą ukarać właściciela pojazdu?

Ile wynosi kara za brak OC?

Kara naliczana za brak ważnego OC zmienia się co roku. Dlatego w celu znalezienia odpowiedzi na postawione pytanie należy sięgnąć do aktualnych danych. Jednak wcześniej warto zapoznać się z ogólnymi zasadami taryfikatora kar za brak OC.

Schemat takiego taryfikatora jest naprawdę prosty. W jego przypadku podstawą do naliczania kar jest kwota stanowiąca dwukrotność minimalnego wynagrodzenia krajowego brutto. W 2021 roku minimalny wymiar pensji wynosi 2800 złotych brutto, czyli jego dwukrotność to kwota 5600 złotych brutto. Jest ona zarazem maksymalnym wymiarem kary za brak OC.

Sam taryfikator kar za brak OC dla posiadaczy samochodów osobowych składa się z trzech progów. Ile więc wynosi kara za brak OC? To zależy przede wszystkim od długości okresu, w którym samochód pozostawał bez ważnej ochrony:

  1. Pierwszy próg obejmuje 1-3 dni bez ochrony OC i oznacza karę wynoszącą 1120 złotych (20% maksymalnej grzywny).
  2. Drugi próg to już grzywna w wysokości 2800 złotych (50% kary maksymalnej). Mogą nią zostać ukarani kierowcy, których pojazd przez 4-14 dni pozostaje bez ważnej polisy.
  3. Ostatni próg, czyli kara maksymalna wynosząca 5600 złotych, dotyczy braku OC przez co najmniej 14 dni.

Co ciekawe, jeszcze dłuższy okres przerwy w ochronie OC nie spowoduje naliczania kolejnych kar. Dlatego kara w wysokości 5600 złotych to maksymalna grzywna, jaką może zostać ukarany kierowca za brak ważnego OC.

Kiedy zostanie nałożona kara za brak OC?

Tak naprawdę kierowca może zostać ukarany za brak ważnego OC przy dowolnej okazji. Kiedyś takie mandaty wystawiali przede wszystkim funkcjonariusze drogówki. Jest to w pełni logiczne, ponieważ sprawdzenie dokumentów stanowi podstawowy element rutynowej kontroli drogowej. Co jasne, dzisiaj funkcjonariusze nie muszą już sprawdzać papierowych potwierdzeń, ponieważ ich rolę przejął elektroniczny system CEPiK. Dzięki niemu sprawdzenie ważności ubezpieczenia OC zajmuje kilkanaście sekund. Tym samym funkcjonariusze szybko dowiedzą się o tym, że kierowca nie ma ważnego OC. Wówczas z miejsca wypiszą oni stosowny mandat.

Jednak wprowadzenie wspomnianego systemu CEPiK miało jeszcze jeden efekt. Mianowicie teraz mandaty coraz częściej trafiają także do tych kierowców, którym udało się unikać kontroli drogowych. Jak to w ogóle możliwe? Wszystko za sprawą działalności prowadzonej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Organ ten może kontrolować ważność ubezpieczeń OC wszystkich samochodów zarejestrowanych w Polsce. Ponadto algorytm UFG automatycznie wyłapuje pojazdy, które w momencie sprawdzania nie mają wymaganej ochrony. Toteż policyjna kontrola nie stanowi już jedynej sytuacji, która może skutkować nałożeniem mandatu za brak OC.

Na zakończenie warto wspomnieć o jeszcze jednej kwestii. Baza CEPiK jest ogólnodostępna i wszyscy mają prawo z niej korzystać. Tym samym brak ważnej ochrony OC może wyjść na światło dzienne praktycznie w każdej chwili. Dlatego kierowcy nie powinni ryzykować, ponieważ obecne kary przewidziane za to wykroczenie są naprawdę wysokie.

Podsumowanie

Ile wynosi kara za brak ważnego OC? W 2021 roku taka grzywna może wynieść od 1120 złotych do 5800 złotych. Na maksymalną karę narażają się kierowcy, którzy nie wykupili lub nie odnowili OC w terminie przekraczającym 14 dni. Co istotne, grzywna za brak OC wcale nie musi zostać nałożona przez funkcjonariuszy policji. Internetowa baza CEPiK sprawia bowiem, że urzędnicy UFG także zyskali możliwość kontrolowania kierowców. Tym samym w dzisiejszych czasach po prostu nie da się ukryć braku ważnego OC. Aby nie narażać się na zbędne kary, warto pamiętać o terminowym odnawianiu takich ubezpieczeń.