Ile kosztuje OC bez zniżek
Ubezpieczenie komunikacyjne

Ile kosztuje OC bez zniżek?

Dysproporcje pomiędzy cenami poszczególnych ubezpieczeń OC można dostrzec już na pierwszy rzut oka. Są one jednak dość zastanawiające, gdyż wszystkie polisy OC mają bowiem identyczny zakres ochrony. Tym samym to nie udzielana ochrona decyduje o cenach takich ubezpieczeń. Przy zakupie OC kluczową rolę odgrywają zniżki posiadane przez danych kierowców. Co prawda, każdy asekurator może nieco inaczej przyznawać takie zniżki, ale ich ogólne założenia są dość podobne. W tym miejscu pojawia się więc pytanie – ile kosztuje OC bez zniżek? Jak można to sprawdzić i od czego zależy wysokość posiadanych zniżek?

Od czego zależy wysokość zniżek przyznawanych przez asekuratorów?

Samo określenie „zniżka” może kojarzyć się głównie z promocjami. Jednakże zniżki na OC to coś zupełnie innego. Najlepiej świadczy o tym fakt, że mają one uniwersalny charakter. Takie zniżki są więc „przypisane” do kierowcy, który może z nich skorzystać przy zakupie OC u dowolnego ubezpieczyciela.

W świecie ubezpieczeń istnieje specjalny system bonus-malus. Jego idea polega na wynagradzaniu kierowców, którzy przez lata nie spowodowali żadnego wypadku lub kolizji. Takim osobom wraz z upływem czasu przyznawane są coraz wyższe zniżki. Jednak system bonus-malus przewiduje także sankcjonowanie mniej ostrożnych kierowców. Dlatego sprawcy wypadków lub kolizji drogowych muszą liczyć się z wyższymi cenami ubezpieczeń.

Historia szkód to najważniejszy czynnik, który w dużej mierze decyduje o wysokości zniżek na OC. Najważniejszy, ale nie jedyny. Trzeba bowiem podkreślić, że ubezpieczyciele biorą pod uwagę również kilka innych aspektów dotyczących zarówno samochodu, jak i jego właściciela. Są to czynniki, takie jak:

  • pojemność silnika, rok produkcji, rodzaj nadwozia, marka i model (w przypadku auta);
  • data urodzenia, stan cywilny, miejsce zamieszkania, czas posiadania prawa jazdy (w przypadku kierowcy).

Jak wysokie są zniżki na OC?

Co jasne, zniżki na OC będą rosnąć tylko do pewnego momentu. Ich maksymalna wartość wynosi z reguły około 60% (liczone na podstawie bazowej ceny ubezpieczenia). Większość asekuratorów korzysta właśnie z takiej zasady, ale na rynku można także znaleźć firmy oferujące jeszcze wyższe zniżki. Czasami sięgają one nawet 70-75% ceny polisy OC!

Niestety, zniżki na OC mogą zostać odebrane danemu kierowcy, jeżeli ten spowoduje wypadek lub kolizję drogową. Pewnym pocieszeniem może być fakt, że jednorazowy incydent tego typu nie powinien skutkować utratą wszystkich posiadanych zniżek. W dużo gorszej sytuacji będą jednak kierowcy, którym taka sytuacja przydarzy się kilkukrotnie. Wówczas nie tylko stracą oni wszystkie wypracowane zniżki, ale także zostaną najprawdopodobniej obciążeni karnymi dopłatami.

Ile kosztuje OC bez zniżek? – przykładowe koszty

Znajomość przedstawionych wyżej zasad jest niezbędna do zrozumienia, jak działa system bonus-malus. Dlatego dopiero po ich wyjaśnieniu można przejść do najważniejszego pytania. Ile kosztuje OC bez zniżek?

Najniższa bazowa cena ubezpieczeń OC z reguły mieści się w przedziale od kilkuset do około tysiąca złotych. Tyle za polisę OC muszą zapłacić posiadacze małych miejskich samochodów, które są napędzane jednostkami o niewielkiej pojemności. Jeżeli kierowca nie ma jeszcze wypracowanych zniżek na OC, zakup takiego auta będzie zdecydowanie najbardziej oszczędnym rozwiązaniem.

Natomiast górna granica ceny ubezpieczeń OC bez uwzględnienia zniżek może sięgać nawet kilku tysięcy złotych. Tyle przyjdzie zapłacić posiadaczom aut z dużymi silnikami, które zostaną obciążone przez ubezpieczycieli dodatkowym podniesieniem składki. Cena takich ubezpieczeń jest bardzo wysoka, co najlepiej świadczy o tym, jak ważne są posiadane składki na OC.

Podsumowanie

W momencie zakupu pierwszego ubezpieczenia OC dany kierowca zaczyna wypracowywać zniżki na OC. Jeżeli przez następne lata kierowca nie spowoduje żadnego wypadku lub kolizji drogowej, jego zniżki osiągną maksymalny poziom. Zazwyczaj poziom ten może wynieść maksymalnie 60% bazowej ceny ubezpieczenia OC. Tylko część asekuratorów zakłada podniesienie dopuszczalnego wymiaru zniżek do nawet 70-75%. Zniżki na OC są niezwykle ważne, albowiem bez nich bazowa cena ubezpieczeń jest naprawdę wysoka. Przy zachowaniu innych zniżkowych kryteriów wyniesie ona od kilkuset do około tysiąca złotych. Jednakże w niektórych przypadkach cena ta może sięgać nawet kilku tysięcy złotych. Z tego względu wszyscy kierowcy powinni jak najszybciej zadbać o wypracowanie i późniejsze utrzymanie posiadanych zniżek na OC.