zgłosić sprzedaż samochodu
Ubezpieczenie komunikacyjne

Gdzie i kiedy zgłosić sprzedaż samochodu?

Po sprzedaży posiadanego samochodu kierowcy zaczynają niemal od razu koncentrować się na poszukiwaniu nowego pojazdu. Niemniej przed zaplanowaniem podróży do pobliskiego komisu lub salonu należy zadbać o jeszcze jedną kwestię, czyli zgłoszenie sprzedaży samochodu. Obowiązek ten wynika z istniejących regulacji prawnych i spoczywa na wszystkich posiadaczach pojazdów mechanicznych. Gdzie dokładnie należy zgłosić fakt, że posiadany samochód ma już nowego właściciela? Kiedy jest to konieczne i o czym należy pamiętać?

Zgłoszenie sprzedaży samochodu w Wydziale Komunikacji

Terenowe Wydziały Komunikacji to jednostki administracyjne zbierające informacje o wszystkich zarejestrowanych pojazdach. Przy zakupie nowego samochodu obowiązkiem kierowcy jest udanie się do Wydziału Komunikacji i zarejestrowanie auta. Taki wymóg działa także w drugą stronę, gdyż zgłosić należy również ewentualną sprzedaż pojazdu. Kiedyś trzeba było udać się w tym celu do siedziby pobliskiego Wydziału Komunikacji. Jednakże teraz można to zrobić online. Dzięki temu cała procedura staje się prostsza i zarazem znacznie wygodniejsza.

Co istotne, zgłoszenie sprzedaży samochodu to obowiązek każdego kierowcy. Natomiast w sytuacji, gdy nabywcą pojazdu jest mieszkaniec zagranicznego kraju, poprzedni właściciel musi dodatkowo wyrejestrować swój pojazd. Tutaj może już być potrzebna osobista wizyta w urzędzie.

Termin na zgłoszenie zbycia pojazdu oraz wyrejestrowanie samochodu jest identyczny. Wynosi on dokładnie 30 dni od momentu zawarcia umowy. Po dopełnieniu tego obowiązku sprzedający powinien otrzymać stosowne potwierdzenie. Ten dokument będzie zabezpieczeniem na wypadek ewentualnych problemów wynikających z działań nowego właściciela pojazdu. Dlatego warto go mieć przy sobie.

Zgłoszenie sprzedaży samochodu ubezpieczycielowi

Jeżeli wszystkie formalności w Wydziale Komunikacji zostały wypełnione, dawny właściciel auta musi jeszcze skontaktować się ze swoim ubezpieczycielem. Sprzedaż samochodu może bowiem wpłynąć na kwestię obowiązkowej polisy OC. W jaki sposób? To już zależy od warunków zawartej umowy sprzedaży.

Jeśli nowym właścicielem samochodu został obywatel Polski, ubezpieczyciel nie unieważni polisy. Dopiero w momencie zakończenia jej ważności nowy właściciel będzie mógł odnowić polisę lub ją wypowiedzieć. Co prawda, teoretycznie może zrobić to bezpośrednio po zakupie, ale w praktyce rzadko do tego dochodzi. Gdyby jednak tak się stało, asekurator odnotuje to w systemie i zwróci poprzedniemu właścicielowi samochodu część opłaconej składki OC.

Uzyskanie zwrotu takich środków jest możliwe również przy sprzedaży pojazdu za granicę. Jeśli nabywca samochodu mieszka w innym państwie, asekurator od razu unieważni ubezpieczenie OC. To z kolei pozwoli na otrzymanie częściowego zwrotu składki za niewykorzystany okres ochrony.

Co istotne, termin na zgłoszenie sprzedaży samochodu ubezpieczycielowi jest krótszy i wynosi dokładnie 14 dni. Dotrzymanie tego terminu jest bardzo istotne, gdyż wtedy sprzedający zyskuje pewność, że ubezpieczyciel wprowadzi zmiany do swojego systemu. W przeciwnym razie kierowca może np. zostać zobowiązany do zapłacenia kolejnej raty za ubezpieczenie OC. Dlatego od razu po sfinalizowaniu sprzedaży warto powiadomić o tym fakcie swojego ubezpieczyciela.

Podsumowanie

Po sfinalizowaniu umowy sprzedaży samochodu kierowca będący dotychczasowym właścicielem auta musi zgłosić jego sprzedaż. Najpierw powinien on skontaktować się z ubezpieczycielem, który obsługuje ubezpieczenie OC. Asekurator może wówczas dokonać zmian w systemie i tym samym przepisać polisę na nowego właściciela. Co istotne, kierowca ma dokładnie 14 dni na zgłoszenie sprzedaży pojazdu ubezpieczycielowi. Natomiast w ciągu 30 dni od momentu sprzedaży fakt ten należy zgłosić także do pobliskiego Wydziału Komunikacji. Jeżeli samochód został sprzedany do innego kraju, kierowca musi dodatkowo wyrejestrować swój pojazd. Niedopełnienie wszystkich wymienionych formalności może skutkować nałożeniem grzywny.