dokumenty potrzebne przy zakupie samochodu
Ubezpieczenie komunikacyjne

Jakie dokumenty są potrzebne przy zakupie samochodu?

Zakup nowego samochodu to bez wątpienia poważna inwestycja. Toteż kierowcy poświęcają wiele wysiłku, aby po długich poszukiwaniach w końcu znaleźć swój wymarzony pojazd. Później pozostaje już tylko sprawdzenie samochodu pod kątem technicznym i podpisanie umowy. Co jasne, zakupowi nowego pojazdu często towarzyszy euforia. Dlatego część kierowców kompletnie zapomina o tym, jakie dokumenty będą wtedy potrzebne. Co gorsza, niedopilnowanie tej kwestii może skutkować problemami w czasie późniejszej rejestracji pojazdu. O czym należy więc koniecznie pamiętać przy podpisywaniu umowy? Jakie dokumenty są potrzebne przy zakupie samochodu?

Umowa czy faktura, czyli jak udokumentować nabycie pojazdu?

Sposób rozliczenia transakcji zależy w głównej mierze od tego, kto jest sprzedawcą samochodu. Jeśli kierowca kupuje pojazd w komisie lub innej firmie, powinien otrzymać stosowną fakturę. Natomiast osoby prywatne nie mają możliwości wystawienia takiego dokumentu. Dlatego w takim przypadku rozliczenie odbywa się na podstawie umowy sprzedaży samochodu.

Zarówno faktura, jak i umowa sprzedaży samochodu to dokumenty, które po podpisaniu nabierają mocy prawnej. Oznacza to, że nabywca pojazdu może je wykorzystać w charakterze potwierdzenia dokonanego zakupu.

Dlaczego większość osób woli kupować samochody na podstawie faktury VAT? Powód jest bardzo prosty. W Polsce obowiązuje podatek od wszystkich czynności cywilnoprawnych wynoszący 2% kwoty transakcji. Mianem takiej czynności można określić np. umowę sprzedaży pojazdu zawartą między dwoma osobami prywatnymi. Jeżeli więc kierowca kupi samochód od innej osoby prywatnej, będzie musiał zapłacić taki podatek. Co gorsza, jego wysokość rośnie wraz z wartością pojazdu. Toteż pod tym względem dużo korzystniejsze jest uzyskanie faktury przy zakupie samochodu.

Co ciekawe, otrzymanie faktury wcale nie wyklucza możliwości spisania dodatkowej umowy. W takim dokumencie można wtedy zawrzeć szereg istotnych informacji dotyczących choćby stanu technicznego samochodu.

Jakie dokumenty są potrzebne przy zakupie samochodu?

Po opłaceniu określonej należności nowy właściciel powinien uzyskać od sprzedającego komplet dokumentów związanych z zakupionym pojazdem. Przed finalizacją umowy warto sprawdzić, czy przekazane dokumenty są kompletne. W momencie zakupu samochodu nabywca musi otrzymać przede wszystkim:

 • dowód rejestracyjny;
 • kartę pojazdu (jeśli została ona wydana);
 • komplet kluczyków;
 • dokumenty związane z zakupionym ubezpieczeniem OC;
 • pozytywny wynik badania technicznego.

Przy zakupie samochodu sprowadzonego z zagranicy nabywca otrzyma dokumenty sporządzone w innym języku. Jeśli jednak auto zostało sprowadzone z kraju członkowskiego Unii Europejskiej, nowy właściciel nie musi tłumaczyć takich dokumentów. Obowiązek ten stosuje się jedynie w przypadku samochodów sprowadzonych spoza terenu wspólnoty.

Rejestracja kupionego pojazdu – jakie dokumenty będą wymagane?

Nabywca samochodu musi w ciągu 30 dni zarejestrować pojazd w urzędzie odpowiednim dla swojego miejsca zamieszkania. Taki obowiązek dotyczy zarówno samochodów kupionych w Polsce, jak i tych sprowadzonych z innego kraju. Jednakże procedury w obydwu wymienionych przypadkach będą nieco odmienne.

Rejestracja pojazdu kupionego w Polsce jest dużo prostsza. Nowy nabywca musi jedynie złożyć wniosek o rejestrację pojazdu i dostarczyć go do Wydziału Komunikacji wraz z:

 • dowodem rejestracyjnym;
 • kartą pojazdu (jeżeli została wydana);
 • fakturą lub umową potwierdzającą nabycie pojazdu;
 • poprzednimi tablicami rejestracyjnymi.

Jeśli chodzi o rejestrację pojazdu sprowadzonego z zagranicy, lista wymaganych dokumentów jest zdecydowanie dłuższa. Poza opisanymi wyżej dokumentami przy pierwszej rejestracji pojazdu w Polsce należy dostarczyć także:

 • dowód przejścia odprawy celnej przewozowej;
 • potwierdzenie zapłaty podatku akcyzowego oraz podatku od sprowadzonych aut;
 • pozytywny wynik badań technicznych pojazdu (czasami urzędnicy akceptują badania zagraniczne);
 • wyciąg ze świadectwa homologacji (jeśli zostało wydane).

Podsumowanie

Zakup nowego pojazdu to bardzo ważny moment. Z tego względu warto zadbać o dopilnowanie wszystkich aspektów formalnych. Dotyczy to w szczególności kwestii przekazania wymaganych dokumentów. Nabywca pojazdu powinien najpierw dostać potwierdzenie zakupu w formie umowy sprzedaży samochodu lub faktury. Następnie sprzedający musi przekazać mu komplet dokumentów, czyli: dowód rejestracyjny, polisę OC i kartę pojazdu. Przy zakupie sprowadzonego pojazdu potrzebny będzie także: dowód przejścia odprawy celnej, pozytywny wynik badania technicznego potwierdzenie zapłaty wszelkich podatków oraz wyciąg ze świadectwa homologacji. Jeśli wszystkie wymienione dokumenty zostały wydane przy zakupie samochodu, rejestracja pojazdu w Wydziale Komunikacji powinna przebiec sprawnie. Jest więc to argument przemawiający za wcześniejszym dopilnowaniem wszystkich formalności!