Dodatkowe polisy komunikacyjne
Ubezpieczenie komunikacyjne

Dodatkowe polisy komunikacyjne – co można ubezpieczyć?

Ubezpieczenia komunikacyjne stanowią bardzo szeroką grupę świadczeń. Co prawda, większość kierowców korzysta tylko z obowiązkowych polis OC. Stosunkowo dużą popularnością cieszą się również ubezpieczenia autocasco (AC) oraz assistance. Warto jednak wiedzieć, że zakres wszystkich wymienionych świadczeń może zostać rozszerzony. Ubezpieczyciele coraz częściej wprowadzają do swoich ofert dodatkowe polisy poświęcone ochronie kierowców oraz należących do nich pojazdów. Na jakie świadczenia tego typu warto zwrócić szczególną uwagę?

Ubezpieczenie opon oraz szyb

Producenci stale udoskonalają projekty swoich pojazdów. Dzięki temu nowoczesne samochody stają się coraz bardziej niezawodne. Jednakże niektóre elementy konstrukcyjne wciąż są stosunkowo podatne na uszkodzenia, co wynika głównie z ich właściwości. Wystarczy wspomnieć choćby o oponach oraz szybach. Z jednej strony trudno byłoby jeszcze bardziej udoskonalić ich budowę. Natomiast z drugiej strony to właśnie one często przysparzają kierowcom problemów. Dlatego ubezpieczyciele oferują możliwość zakupu specjalnych polis, które gwarantują ochronę tych elementów.

Ubezpieczenie opon to bardzo przydatne rozwiązanie dla kierowców, którzy dość intensywnie eksploatują swoje samochodu. Wszakże przy regularnym pokonywaniu długich dystansów ryzyko uszkodzenia opon jest zdecydowanie największe. Na szczęście dedykowane ubezpieczenie zapewnia kierowcom możliwość darmowego wymienienia opony. Zazwyczaj taka polisa pozwala również na darmową wymianę innych elementów znajdujących się przy kole. Jednak to zależy już od indywidualnych warunków danego ubezpieczenia, z którymi należy bezwzględnie zapoznać się jeszcze przed jego zakupem.

Szyby stanowią kolejny newralgiczny element samochodów. W ich przypadku największym problemem okazują się odpryski oraz pęknięcia. Jeżeli ograniczają one pole widzenia kierowcy, należy je natychmiast usunąć. W przeciwnym wypadku ewentualna kontrola ze strony policji może skutkować mandatem, a nawet zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego. Wówczas dokument zostanie zwrócony dopiero po naprawieniu usterki. Co więcej, auto z widocznie uszkodzoną szybą nie przejdzie obowiązkowego przeglądu. To wszystko sprawia, że ubezpieczenie szyb może okazać się znakomitą inwestycją. Taka polisa gwarantuje pokrycie kosztów zarówno przy zakupie nowej szyby, jak i zlecaniu jej wymiany.

Ubezpieczenie bagażu

Podróże służbowe mogą kojarzyć się z wyprawami do innych krajów, ale w rzeczywistości mnóstwo pracowników podróżuje bardziej lokalnie. Przy krótszych wyjazdach firmowy lub prywatny samochód jest wręcz idealnym środkiem transportu. Co istotne, pracodawcy zazwyczaj odgórnie ubezpieczają całą flotę firmowych pojazdów, dzięki czemu nawet kradzież takiego samochodu będzie mniej dotkliwa. Niestety, tego samego nie można powiedzieć o ewentualnej kradzieży bagażu należącego do pracownika. Jeżeli ktoś zostawi w samochodzie przedmioty o dużej wartości materialnej, ryzyko ich kradzieży będzie naprawdę wysokie. Koniec końców złodzieje muszą tylko wybić szybę, aby ukraść upatrzone wcześniej przedmioty.

Dlatego w czasie wszelkich wyjazdów warto zadbać o ubezpieczenie bagażu. Choć taka polisa z reguły stanowi część ubezpieczeń turystycznych, kierowcy także mogą ją zakupić. W tym przypadku będzie ona dostępna w formie rozszerzenia do polisy OC lub AC. Ubezpieczenie bagażu zapewnia rekompensatę finansową o określonej wysokości. Suma odszkodowania nie może jednak przekraczać wartości skradzionych przedmiotów. Co istotne, polisa tego typu zabezpiecza zarówno przed kradzieżą, jak i zniszczeniem przewożonego bagażu. Tym samym jej zakres ochrony staje się jeszcze szerszy.

Ubezpieczenia od kradzieży

Czasami opisane ubezpieczenie bagażu jest dostępne także jako rozbudowana forma polisy chroniącej ogólnie przed kradzieżą. W tym wariancie ochrona dotyczy także innych elementów. Najczęściej asekuratorzy gwarantują zabezpieczenie: kluczyków, tablic rejestracyjnych, dokumentów związanych z pojazdem oraz rzeczy osobistych.

Trzeba jednak pamiętać, że tutaj odszkodowanie może zostać wypłacone tylko w przypadku kradzieży wspomnianych przedmiotów. Jest to bardzo istotny zapis, ponieważ nie każda polisa tego typu zapewni pomoc w razie zgubienia wymienionych akcesoriów.

Ubezpieczenia prawne

Ostatnią kategorię stanowią różne polisy związane z aspektami prawnymi. Najczęściej takie ubezpieczenia zapewniają wsparcie podczas rozpraw sądowych dotyczących spowodowanego wypadku lub wykroczenia. Co jasne, przy takich polisach pojawiają się liczne wyłączenia odpowiedzialności. Asekuratorzy nie będą bowiem bronić kierowcy, który np. wsiadł za kółko po spożyciu alkoholu.

Niemniej jednak taka polisa przyda się w innych okolicznościach. Dzięki wsparciu prawników można choćby zakwestionować zasadność nałożonego mandatu. Ponadto asekuratorzy często pomagają w ustaleniu faktycznego sprawcy wypadku.

Większość ubezpieczeń prawnych działa dwojako. Po pierwsze, zapewniają one ubezpieczonemu dostęp do informacji oraz porad w zakresie zaistniałego problemu. Po drugie, zazwyczaj asekurator bierze na siebie koszty związane z uzyskaniem profesjonalnej pomocy prawnej. Tym samym ubezpieczony kierowca może skorzystać ze wsparcia prawnika lub zamówić opinię rzeczoznawcy. W ten sposób znacząco zwiększy on swoje szanse na wygranie sprawy.

Tutaj można także wspomnieć o polisach gwarantujących ochronę zniżek OC. Celem tych ubezpieczeń jest pokrycie ewentualnej różnicy w składce przy odnowieniu ubezpieczenia OC. Zazwyczaj wzrost składki wynika z faktu, że dany kierowca spowodował wypadek drogowy. Niemniej taka polisa zapewni wówczas możliwość odnowienia OC na starych stawkach. Co istotne, taka ochrona najczęściej nie zadziała w momencie, gdy kierowca spowoduje więcej niż jedną kolizję.

Podsumowanie

Obecny rynek ubezpieczeń komunikacyjnych stał się naprawdę rozbudowany. Poza standardowymi polisami kierowcy mogą również nabyć szereg innych świadczeń. Szczególną uwagę warto zwrócić na ubezpieczenia: bagażu, opon oraz szyb. Ponadto asekuratorzy sprzedają polisy chroniące przed kradzieżą oraz świadczenia gwarantujące kierowcom pomoc prawną. Każdy może więc znaleźć taką polisę, która zapewni mu określony rodzaj ochrony.