Darmowa Bezpośrednia Likwidacja Szkód
Ubezpieczenie komunikacyjne

Darmowa Bezpośrednia Likwidacja Szkód – standard czy odpłatny dodatek?

Każda osoba poszkodowana w wyniku wypadku komunikacyjnego powinna uzyskać rekompensatę finansową z OC sprawcy. Jednak przez długi czas to poszkodowany musiał samodzielnie zadbać o dopełnienie wszystkich formalności związanych z tą procedurą. Na szczęście dzisiaj jest już nieco inaczej. W ofertach asekuratorów prowadzących sprzedaż ubezpieczeń komunikacyjnych pojawiła się bowiem usługa określana jako BLŚ. Jest to skrót oznaczający Bezpośrednią Likwidację Szkód. Na czym dokładnie ona polega i w jakich polisach można obecnie ją odnaleźć? Czy Bezpośrednia Likwidacja Szkód jest standardem, a może stanowi ona jedynie odpłatny dodatek?

Jak działa Bezpośrednia Likwidacja Szkód?

Bezpośrednia Likwidacja Szkód coraz częściej zastępuje standardową procedurę odszkodowawczą. Dlaczego jest to tak istotne? Ponieważ do tej pory realizacja wszystkich aspektów formalnych spoczywała na barkach osoby poszkodowanej w wypadku. Poszkodowany musiał samodzielnie zgłosić się do ubezpieczyciela obsługującego polisę OC sprawcy wypadku. Następnie musiał on przedstawić swoje roszczenia i dopilnować, aby dany ubezpieczyciel przekazał całą rekompensatę finansową.

Natomiast schemat BLŚ wygląda zupełnie inaczej. Jak sama nazwa wskazuje, likwidacja szkody jest w tym przypadku bezpośrednia. Oznacza to, że poszkodowany nie musi już zgłaszać się do asekuratora obsługującego polisę OC sprawcy. Zamiast tego może on skontaktować się ze swoim ubezpieczycielem i wnioskować o bezpośrednią wypłatę odszkodowania.

Ubezpieczyciel musi wówczas rozpatrzeć złożony wniosek i w razie jego akceptacji przekazać poszkodowanemu należną rekompensatę. Następnie firma kontaktuje się z ubezpieczycielem obsługującym polisę OC sprawcy wypadku i żąda zwrotu wypłaconego odszkodowania. Toteż cała późniejsza procedura odszkodowawcza odbywa się pomiędzy dwoma asekuratorami. Osoba poszkodowana nie musi więc uczestniczyć w dalszych formalnościach.

Czy Bezpośrednia Likwidacja Szkód jest darmową usługą?

Ubezpieczyciele doskonale wiedzą o tym, że osoby poszkodowane w wypadkach starają się unikać samodzielnego wypełniania formalności. Dlatego usługa Bezpośredniej Likwidacji Szkód przez długi czas była dodatkowo płatna. Stanowiła ona wówczas formę udogodnienia przysługującego tylko niektórym klientom.

Jednakże zmiany na rynku ubezpieczeń zachodzą błyskawicznie. Bezpośrednia Likwidacja Szkód w krótkim czasie zyskała sporą popularność. Z tego względu najwięksi asekuratorzy prowadzący sprzedaż ubezpieczeń komunikacyjnych porozumieli się w sprawie BLŚ. Dzięki temu większość firm zaczęła oferować BLŚ zupełnie za darmo. Usługa ta stała się integralną częścią każdego ubezpieczenia OC.

Rzecz jasna od każdej reguły zdarzają się wyjątki. Mniejsze towarzystwa ubezpieczeniowe nie zawsze oferują swoim klientom dostęp do BLŚ. Co więcej, sam poszkodowany wcale nie musi korzystać z tej usługi. Równie dobrze może on ograniczyć się do standardowej procedury, czyli wysunięcia roszczeń względem ubezpieczyciela obsługującego polisę OC sprawcy. Możliwość skorzystania z BLŚ jest więc całkowicie dobrowolna.

Warto również podkreślić, że BLŚ nie można zastosować we wszystkich sytuacjach. Projekt tej usługi został bowiem przystosowany do określonego trybu. Toteż Bezpośrednia Likwidacja Szkód jest dostępna tylko wtedy, gdy:

  • zgłaszana szkoda jest wyłącznie materialna (szkody osobowe trzeba zgłaszać osobiście);
  • szacowana wartość szkody nie przekracza kwoty 30 tysięcy złotych;
  • zdarzenie drogowe miało miejsce poza granicami Polski;
  • obydwaj ubezpieczyciele (sprawcy i poszkodowanego) należą do programu Bezpośredniej Likwidacji Szkód.

Dlaczego BLŚ to rozwiązanie korzystne dla poszkodowanych?

Istnieje kilka ważnych argumentów przemawiających za wyborem polisy OC z gwarancją BLŚ. Pierwszą istotną kwestią jest tutaj zdecydowane uproszczenie procedur związanych z wypłatą odszkodowania. W standardowym schemacie osoba poszkodowana musi samodzielnie dopilnować poprawnego wypełnienia wszystkich formalności. Natomiast przy zastosowaniu schematu BLŚ poszkodowany może liczyć na pomoc swojego asekuratora. To zaś sprawia, że niezbędne formalności zostaną wypełnione zdecydowanie szybciej.

Drugą kwestią o bardzo dużym znaczeniu będzie możliwość szybszego uzyskania gotówki. Jeśli kierowca uda się bezpośrednio do swojego ubezpieczyciela, ten dużo szybciej podejmie decyzję o wypłacie odszkodowania. W ten sposób poszkodowany będzie mógł od razu rozpocząć naprawę powstałych szkód. Późniejsze rozliczenie gotówkowe pomiędzy ubezpieczycielami nie będzie już wymagać jego uczestnictwa.

Ostatnim ważnym aspektem jest tutaj pozycja negocjacyjna. Asekuratorowi zdecydowanie łatwiej będzie uzyskać środki od innego towarzystwa ubezpieczeniowego. Ponadto większość firm stara się zapewnić swoim klientom odszkodowanie o słusznej wysokości. To wszystko sprawia, że BLŚ jest naprawdę dobrą i korzystną alternatywą. Jedynym problemem mogą być okoliczności towarzyszące danemu zdarzeniu, które wykluczą możliwość zastosowania tego schematu.

Podsumowanie

Bezpośrednia Likwidacja Szkód całkowicie zmienia przebieg procedur związanych z wypłatą rekompensaty finansowej. Dzięki niej poszkodowany kierowca może uzyskać odszkodowanie od swojego ubezpieczyciela. Oznacza to, że nie musi on w tym celu kontaktować się z asekuratorem obsługującym polisę OC sprawcy wypadku. Jest to świetne rozwiązanie, które nie tylko upraszcza formalności, ale także przyspiesza wypłatę gotówki. Niestety, schemat BLŚ ma także ograniczenia. Nie można zastosować go choćby w przypadku szkód osobowych oraz przy zdarzeniach mających miejsce poza granicami Polski. Mimo wszystko warto upewnić się, czy BLŚ wchodzi w zakres kupionego ubezpieczenia OC. Każdy kierowca doceni bowiem atuty tej usługi już przy pierwszej kolizji drogowej.