ubezpieczenie OC jest obowiązkowe
Ubezpieczenie komunikacyjne

Czy ubezpieczenie OC jest obowiązkowe?

Praktycznie wszystkie dostępne ubezpieczenia należą do grupy świadczeń dobrowolnych. Oznacza to, że osoby zainteresowane takimi polisami mogą samodzielnie decydować o zakupie. Jedynym wyjątkiem od tej reguły jest kilka ubezpieczeń, które zostały uznane za świadczenia obowiązkowe. W ich przypadku nie ma mowy o dobrowolnym zakupie, albowiem obowiązek posiadania takich polis wynika z istniejących regulacji prawnych. Czy ubezpieczenie OC dla kierowców podlega pod wspomniane przepisy?

Czy ubezpieczenie OC jest obowiązkowe?

Odpowiedź na to pytanie powinni znać wszyscy kierowcy. Tak, drogowe ubezpieczenie OC jest obowiązkowe. Taki zapis widnieje w obowiązującej ustawie o obowiązkowych ubezpieczeniach (ustawa z dnia 22 maja 2003 roku).

Warto tutaj doprecyzować jedną kwestię. Komunikacyjne ubezpieczenie OC jest nieraz określane jako polisa dla kierowców. Jednakże nie każdy kierowca musi posiadać własną polisę tego typu. Obowiązek zakupu ubezpieczenia OC spoczywa wyłącznie na osobach będących posiadaczami pojazdów mechanicznych. Co jasne, pod pojęciem pojazdów mechanicznych mieszczą się zarówno samochody, jak i np. motocykle. Warto więc o tym pamiętać.

Jakie konsekwencje wiążą się z brakiem ważnego OC?

Ubezpieczenia OC są absolutnie kluczowymi świadczeniami z punktu widzenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. To właśnie one stanowią podstawowy rodzaj zabezpieczenia finansowego. Jeżeli kierowca spowoduje wypadek lub kolizję, ewentualne odszkodowanie zostanie wypłacone właśnie z tytułu posiadanego OC. Tym samym brak wymaganej ochrony może skutkować naprawdę bardzo poważnymi konsekwencjami.

Podstawowym rodzajem sankcji są w tym przypadku kary grzywny. Ich wysokość zależy od tego, jak długo dany samochód pozostawał bez ważnej ochrony. Co więcej, tabela kar cyklicznie się zmienia. W 2021 roku minimalna grzywna za brak OC wynosi 1120 złotych. Taka kara dotyczy braku wymaganej polisy w okresie nie dłuższym niż 3 dni. Jeżeli kierowca będzie ciągle zwlekać z zakupem ubezpieczenia, grzywna wzrośnie do 2800 złotych. Natomiast maksymalna wysokość kary za brak OC wynosi 5600 złotych. Jest ona zasądzana w momencie, gdy dany samochód pozostaje bez wymaganej ochrony przez okres dłuższy niż 14 dni.

Jednak nawet stosunkowo wysokie kary grzywny to jeszcze nie wszystko. Jeżeli kierowca bez ważnego OC spowoduje wypadek lub kolizję, obowiązek zapłaty odszkodowania spadnie na jego barki. Co prawda, osoby poszkodowane uzyskają wówczas pomoc ze strony UFG. Niemniej urząd ten szybko zwróci się do winowajcy z wezwaniem do spłaty zobowiązania.

Co warto wiedzieć o polisach OC?

Powyższe kary dobitnie pokazują, że w przypadku ubezpieczeń OC niezwykle istotna jest ciągłość ubezpieczenia. Aby ją zapewnić, polisy OC zostały objęte specjalnymi przepisami prawa. Jeden z takich przepisów dotyczy automatycznego odnawiania polis OC. Co to znaczy?

Każde ubezpieczenie ma zdefiniowany okres ważności. W przypadku świadczeń komunikacyjnych wynosi on z reguły 365 dni. Po upływie tego okresu polisa automatycznie wygasa. Wyjątkiem od tej zasady są właśnie polisy OC. Jeżeli ważność OC dobiegnie końca, ubezpieczyciel powinien automatycznie odnowić taką polisę. Wówczas kierowca otrzyma stosowne potwierdzenie, a także wezwanie do zapłaty kolejnej składki.

Co więcej, wszystkie obowiązkowe polisy OC muszą mieć dokładnie taki sam zakres. Nie ma więc mowy o tym, że jedno OC będzie zapewniać szerszą ochronę niż konkurencyjne polisy. Taka zasada również wynika z istniejących regulacji. Co ciekawe, zakres OC jest identyczny, ale ich ceny są zupełnie inne. Ubezpieczyciele mają pod tym względem dużą dowolność, dzięki czemu mogą oni samodzielnie ustalać wysokość składki.

Tym samym procedura zakupu obowiązkowego ubezpieczenia OC jest naprawdę specyficzna. Kierowca może bowiem skoncentrować się wyłącznie na znalezieniu najtańszej polisy. Zakres nie ma tutaj znaczenia, gdyż jest on gwarantowany prawnie.

Podsumowanie

Ubezpieczenia OC dla posiadaczy pojazdów mechanicznych są obowiązkowe. Każdy właściciel samochodu musi więc dbać o to, aby jego pojazd zachował ciągłość ubezpieczenia. W przeciwnym razie organy kontroli mogą nałożyć na takiego kierowcę wysokie kary grzywny. Co istotne, przy zakupie ubezpieczeń OC należy kierować się tylko ceną, gdyż zakres takich świadczeń został prawnie ujednolicony. Jest więc to jedno z niewielu ubezpieczeń, gdzie cena faktycznie odgrywa kluczową rolę.