Co grozi za brak ubezpieczenia OC? Kto może zostać ukarany grzywną?

W zdecydowanej większości przypadków zakup ubezpieczenia to całkowicie dobrowolna decyzja. Osoba zainteresowana konkretnym świadczeniem może więc bez obaw zrezygnować z zakupu po wcześniejszym przemyśleniu takiej decyzji. Warto jednak pamiętać, iż niektóre ubezpieczenia mają obecnie status obowiązkowych. Dlatego w ich przypadku nie ma mowy o swobodnym wyborze, gdyż istnieje prawny obowiązek zakupu takich świadczeń. Co jasne, istnienie takiego obowiązku sprawia, że w ustawie przewidziane są również grzywny za jego niedopełnienie. Przykładem mogą być choćby obowiązkowe polisy OC dla posiadaczy pojazdów mechanicznych. Co grozi za brak takiego ubezpieczenia OC? Kto może zostać ukarany wspomnianą grzywną?

Co grozi za brak ubezpieczenia OC? – mandat wystawiony przez policję lub UFG

Kierowcy mogą otrzymać karę za brak ważnego ubezpieczenia, gdyż jest to sankcja przewidziana w obowiązującej ustawie. Wynika ona przede wszystkim z ogromnej roli, jaką odgrywają polisy OC. To właśnie te świadczenia mają zagwarantować pomoc osobom, które zostały poszkodowane na skutek wypadków oraz kolizji drogowych. Wszelkie odszkodowania wypłacane takim osobom są finansowane dzięki środkom pochodzącym z polis OC. To zaś wyjaśnia, dlaczego te ubezpieczenia mają tak duże znaczenie.

Rzecz jasna powyższa zasada nie oznacza, że sprawca wypadku niemający polisy OC uniknie odpowiedzialności. Jednakże wtedy odszkodowanie w jego imieniu wypłaci Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG). Organ ten ma bowiem zapewnić pomoc osobom poszkodowanym, które nie mogą skierować swoich roszczeń bezpośrednio do sprawcy wypadku. Jeżeli więc sprawca nie ma ważnego OC, UFG wypłaci poszkodowanemu odszkodowanie, a potem zażąda od sprawcy zwrotu przekazanej kwoty. Co ciekawe, UFG wypłaca rekompensatę także wtedy, gdy policji nie uda się namierzyć sprawcy wypadku.

UFG prowadzi również własną bazę zawartych polis OC. Ponadto urzędnicy mają prawo do kontrolowania ważności takich świadczeń. Jeśli urzędnik UFG stwierdzi, że dane auto pozostaje bez wymaganej ochrony, właściciel pojazdu może zostać ukarany grzywną. Warto więc zapamiętać, że nie tylko policja posiada prawo do nakładania takich mandatów. W przypadku OC mandat za brak wymaganej ochrony może zostać wystawiony zarówno przez funkcjonariuszy, jak i przez urzędników UFG.

Co grozi za brak ubezpieczenia OC? – wysokość kar w 2021 roku

Wysokość ustalonej grzywny za brak ubezpieczenia OC jest związana z wysokością średniego wynagrodzenia w danym roku. Dlatego też wymiar takich kar zmienia się na przestrzeni lat. Jak więc wygląda tabela kar na 2021 rok?

Najniższy wymiar kary za brak ubezpieczenia OC wynosi 1120 złotych i dotyczy braku ochrony przez 2-3 dni. Na wyższą karę narażają się kierowcy, którzy przerwą ciągłość ubezpieczenia na 4-14 dni. Oni będą już musieli zapłacić 2800 złotych grzywny. Aktualnie najwyższy wymiar kary wynosi 5600 złotych. Taka kara dotyczy sytuacji, kiedy dany samochód pozostaje bez ochrony OC przez czas dłuższy niż 14 dni.

Wszyscy kierowcy muszą mieć jednak na uwadze to, że wspomniane kwoty z roku na rok będą rosnąć. Wynika to głównie ze wzrostu średniego wynagrodzenia, a wartość ta wpływa na kary za brak OC. Dlatego warto wyrobić w sobie nawyk regularnego sprawdzania, czy posiadany samochód ma ważne ubezpieczenie OC.

Zapewnij sobie spokojny urlop
Nawet 50% taniej za pełen pakiet ochrony

Brak ubezpieczenia OC – kto może zostać ukarany grzywną?

Na pewno spora grupa kierowców zakłada, że uniknięcie kary za brak ważnego OC wcale nie jest takie trudne. Wystarczy tylko regularnie odnawiać polisę w czasie eksploatacji samochodu. Czy aby na pewno? Niestety, przepisy dotyczące tej kwestii mogą sprawdzić wielu osobom bardzo przykrą niespodziankę.

Okazuje się bowiem, że sama eksploatacja samochodu nie ma żadnego znaczenia w kontekście obowiązku zakupu polisy OC. Ważne ubezpieczenie OC muszą mieć także te pojazdy, które są w trakcie naprawy lub stoją nieużywane od miesięcy. Niestety, sam fakt nieużywania pojazdu nie stanowi argumentu pozwalającego na uniknięcie konieczności odnowienia polisy OC.

Dlatego też kierowcy, którzy nie korzystają ze swoich aut, wcale nie są zwolnieni z obowiązku zakupu OC. Oni również mogą zostać ukarani w razie ewentualnej kontroli ze strony UFG. Toteż nawet takie osoby muszą zadbać o zachowanie ciągłości ubezpieczenia oraz regularne odnawianie polisy OC.

Co więc powinni zrobić kierowcy, aby nie płacić za OC, jeżeli nie używają swojego samochodu? Niestety, praktycznie nie sposób uniknąć tego obowiązku. Jedynym rozwiązaniem jest wówczas zezłomowanie albo sprzedaż auta do innego kraju. W obydwu tych przypadkach właściciel auta otrzymuje dokumenty, które pozwalają mu na wyrejestrowanie pojazdu. Z kolei wyrejestrowanie jest już podstawą do unieważnienia aktualnej polisy OC albo braku konieczności jej odnawiania.

Warto więc zapamiętać jedną zasadę. Dopóki dany pojazd pozostaje zarejestrowany, dopóty jego właściciel musi dbać o zachowanie ciągłości ubezpieczenia. W przeciwnym wypadku taki kierowca naraża się na karę grzywny za brak obowiązkowej ochrony OC.

Podsumowanie

Brak ubezpieczenia OC jest wykroczeniem, dlatego właściciel pojazdu pozbawionego wspomnianej ochrony może zostać ukarany mandatem. Wbrew pozorom taki mandat wcale nie musi być efektem kontroli drogowej. Poza funkcjonariuszami policji uprawnienia do wystawiania takich kar mają również urzędnicy UFG. Tacy urzędnicy mają stały wgląd do bazy danych UFG, która zawiera informacje o zawartych polisach OC. Dlatego też bez trudu mogą wyłapać pojazdy pozbawione ochrony OC. Niezależnie od tego, kto wystawia taki mandat, kary za brak OC są bardzo wysokie. Taka grzywna może wynieść od 1120 do nawet 5600 złotych! Co więcej, wspomnianą karę mogą również otrzymać kierowcy, którzy od dawna nie korzystają ze swojego samochodu. Niestety, do momentu wyrejestrowania pojazdu jego właściciel musi regularnie odnawiać polisę OC. W przeciwnym razie UFG może nałożyć na niego wspomniany mandat za każdą odnotowaną przerwę w ciągłości ubezpieczenia.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia

Warto Wiedzieć