OC/AC po sprzedaży samochodu
Ubezpieczenie komunikacyjne

Co dzieje się z ubezpieczeniem OC/AC w momencie sprzedaży samochodu?

Aktualne przepisy prawa drogowego nakładają na właścicieli pojazdów mechanicznych obowiązek zakupu ubezpieczenia OC. Jest więc to jedyna obowiązkowa polisa w przypadku samochodów. Jednakże kierowcy chętnie kupują również dodatkowe ubezpieczenia AC, które pozwalają im na zabezpieczenie swoich pojazdów. Czasami obydwa te świadczenia można zamówić w formie jednego pakietu. To z kolei rodzi ważne pytania związane z ewentualną sprzedażą samochodu. Co wtedy dzieje się z zakupionymi ubezpieczeniami? Czy obydwie polisy przechodzą na nowego właściciela pojazdu?

Czy sprzedaż samochodu unieważnia zawartą polisę OC?

Obowiązkowe świadczenia są objęte nieco innymi regulacjami niż pozostałe polisy. Nie inaczej jest w przypadku komunikacyjnego OC. Absolutnie kluczowym pojęciem okazuje się tutaj ciągłość ubezpieczenia.

Zapis ten oznacza, że ważna polisa OC nie może zostać przerwana w dowolnym momencie. Istnieją ściśle określone zasady dotyczące tej procedury. Przy sprzedaży samochodu ubezpieczenie OC automatycznie przechodzi na nowego właściciela. Wynika to nie tylko ze wspomnianej reguły ciągłości polisy. Równie ważny jest fakt, że ubezpieczenie OC obejmuje konkretny pojazd, a nie konkretnego kierowcę.

Dlatego sprzedający musi poinformować ubezpieczyciela o sprzedaży samochodu. Dzięki temu jego polisa OC zostanie przeniesiona na nowego właściciela. Zazwyczaj termin takiego zgłoszenia wynosi 14 dni od chwili sprzedaży pojazdu.

Tym samym nowy właściciel może korzystać z polisy OC zawartej jeszcze przez poprzedniego posiadacza samochodu. Może, ale nie musi. Kupującemu przysługuje bowiem rzadkie prawo do wypowiedzenia OC ze skutkiem natychmiastowym. Nowy właściciel powinien zrobić to od razu po zakupie pojazdu. W przeciwnym razie asekurator może wystawić mu wezwanie do zapłaty za okres niewykorzystanej ochrony. Jest to tzw. rekalkulacja składki.

Co jasne, wypowiedzenie OC ma sens tylko wtedy, gdy kupujący od razu zamówi analogiczną polisę w innej firmie. Jeżeli tego nie zrobi, może zostać surowo ukarany za brak obowiązkowej ochrony.

Czy polisa AC także przechodzi na nowego właściciela?

W przeciwieństwie do OC, ubezpieczenie autocasco to świadczenie dobrowolne. Ponadto ma ono charakter umowy zawartej pomiędzy towarzystwem ubezpieczeniowym i konkretnym kierowcą. Z tych powodów nowy właściciel nie może korzystać z AC zakupionego przez poprzedniego posiadacza samochodu.

To oznacza, że ubezpieczenie AC ulega automatycznemu rozwiązaniu w chwili sprzedaży pojazdu. Tak przynajmniej jest w teorii. Jednak niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe przewidują pewien wyjątek od tej reguły. Dotyczy on sytuacji, gdy nowy właściciel samochodu wyrazi chęć kontynuowania umowy.

Wówczas poprzedni właściciel uzyska częściowy zwrot składki za niewykorzystaną ochronę, natomiast polisa zostanie przepisana na nowego właściciela. Niemniej w tym miejscu trzeba podkreślić dwie ważne kwestie. Po pierwsze, usługa „przeniesienia” polisy AC nie zawsze jest dostępna i zależy wyłącznie od polityki danego asekuratora. Po drugie, każda firma może stosować własne zasady oraz formalności przy realizacji takiej procedury.

Toteż wszyscy kierowcy zainteresowani taką usługą powinni kontaktować się bezpośrednio z towarzystwem ubezpieczeniowym.

Podsumowanie

Przy sprzedaży samochodu polisa OC z automatu przechodzi na nowego właściciela. Kierowca sprzedający pojazd musi zgłosić ten fakt ubezpieczycielowi, aby ten dokonał stosownych zmian w systemie. Nowy właściciel może korzystać z takiej polisy, ale także ma prawo ją wypowiedzieć. Decyzja pozostaje więc w jego rękach. Jeżeli zaś chodzi o ubezpieczenie AC, ono na ogół zostaje rozwiązane w momencie sprzedaży pojazdu. Nowy właściciel może jednak skontaktować się z ubezpieczycielem i zapytać o możliwość kontynuowania takiej umowy. Niektóre firmy przewidują taką możliwość, ale nie jest to reguła.