Brak przeglądu a wypłata odszkodowania
Ubezpieczenie komunikacyjne

Brak przeglądu a wypłata odszkodowania z polisy OC i AC

Pozytywne przejście obowiązkowych badań technicznych pozwala na dopuszczenie samochodu do ruchu. Właściciele fabrycznie nowych samochodów muszą wykonać takie badanie po 3 latach od momentu zakupu pojazdu. Wszyscy pozostali kierowcy mają obowiązek corocznego wykonywania badań technicznych. Jeżeli tego nie zrobią, zostaną ukarani mandatem. Co gorsza, brak przeglądu może być ogromnym problemem w momencie kolizji drogowej. Wówczas policjanci będą musieli sprawdzić, czy stan techniczny pojazdu nie przyczynił się do zaistniałej sytuacji. Oprócz tego kierowca może mieć spore problemy z uzyskaniem odszkodowania. Zatem czy brak przeglądu będzie argumentem przemawiającym za odmową przyznania rekompensaty finansowej? Brak przeglądu a wypłata odszkodowania – czy to poważny problem?

Brak przeglądu a wypłata odszkodowania z polisy OC

W ofertach ubezpieczycieli można znaleźć dziesiątki różnych polis komunikacyjnych. Natomiast tylko jeden rodzaj takiego ubezpieczenia jest obecnie obowiązkowy. Mowa o ubezpieczeniu OC, którą musi dysponować każdy właściciel pojazdu mechanicznego. Co więcej, ewentualne przerwanie ciągłości ubezpieczenia OC wiąże się z wysokimi karami. Najniższa grzywna za brak OC w 2022 roku wynosi 1200 złotych. Natomiast maksymalny wymiar kary to obecnie aż 6200 złotych!

Perspektywa wysokiej grzywny nie jest jedynym problemem dla kierowców, którzy nie zadbają o terminowe wykonanie badań technicznych. Brak przeglądu powoduje bowiem, że policjanci w razie ewentualnej kontroli mogą samodzielnie sprawdzić, czy pojazd jest sprawny technicznie. Jeżeli funkcjonariusze będą mieli zastrzeżenia dotyczące tej kwestii, mają oni prawo do zatrzymania dowodu rejestracyjnego. Wówczas kierowca może odzyskać uprawnienia dopiero po wykonaniu badań technicznych.

Czy brak przeglądu wpływa także na wypłatę odszkodowania z polisy OC? To zależy. Jeśli sprawca wypadku poruszał się samochodem bez ważnych badań technicznych, poszkodowany zachowuje pełnię praw do odszkodowania. Jest to zrozumiałe, gdyż nie można karać poszkodowanego za błędy popełnione przez innego kierowcę.

Jeżeli jednak to poszkodowany poruszał się po drodze samochodem bez wymaganych uprawnień, asekurator może wyraźnie obniżyć wysokość przyznanego odszkodowania. Wielu ubezpieczycieli posiłkuje się wtedy argumentem dotyczącym tego, że uszkodzony pojazd mógł być niesprawny już przed wypadkiem. Brak badań technicznych stanowi wówczas kluczowy dowód. Co jasne, poszkodowany kierowca może wyrazić sprzeciw wobec podjętej decyzji i zawalczyć o przyznanie wyższej rekompensaty finansowej. Jednak to wiąże się z dodatkowymi formalnościami oraz utrudnieniami. Dlatego ważne badania techniczne są bardzo istotne pod względem wypłaty odszkodowania z polisy OC.

Brak przeglądu a wypłata odszkodowania z AC, NNW lub assistance

Obowiązkowy charakter OC sprawia, że ubezpieczyciel nie może uchylić się od odpowiedzialności ze względu na brak przeglądu samochodowego. Tym samym musi on wtedy wypłacić rekompensatę wszystkim poszkodowanym. Co jednak dzieje się w momencie, gdy cała sprawa dotyczy innego ubezpieczenia?

W takiej sytuacji procedury wyglądają inaczej. Asekuratorzy mogą bowiem powołać się na brak ważnych badań technicznych, który będzie argumentem przeciwko wypłacie odszkodowania. Co prawda, niektórzy mogą brać pod uwagę dodatkowe okoliczności towarzyszące zdarzeniu. Jeśli jednak brak przeglądu znajdzie się w wykazie wyłączeń odpowiedzialności, kierowca utraci prawo do uzyskania rekompensaty finansowej.

Czy od tej zasady istnieją jakiekolwiek wyjątki? Na szczęście tak. Dotyczą one przede wszystkim ubezpieczenia AC, ponieważ np. kradzież samochodu zazwyczaj nie wynika z braku przeglądu. Toteż część asekuratorów wypłaci należne odszkodowanie nawet pomimo braku ważnych badań. Aby jednak zyskać pewność, warto jeszcze przed zakupem polisy uważnie zapoznać się z treścią OWU. Ogólne Warunki Ubezpieczenia szczegółowo definiują zasady dotyczące wypłaty odszkodowania. Poza nimi bardzo istotny jest także wykaz wyłączeń odpowiedzialności. Jeśli brak ważnych badań technicznych znajdzie się w takim wykazie, uzyskanie odszkodowania będzie niezwykle trudne.

Podsumowanie

Wszystkie samochody muszą regularnie przechodzić badania techniczne. Brak dopełnienia tego obowiązku może skutkować dwojakimi konsekwencjami. Przede wszystkim będą to mandaty wystawiane przez funkcjonariuszy policji. Jednak znacznie dotkliwsze problemy mogą pojawić się podczas ewentualnej procedury odszkodowawczej. Co prawda, ubezpieczyciel nie może odmówić wypłaty środków w ramach obowiązkowego OC z powodu braku badań technicznych. Niemniej taka możliwość dotyczy już innych ubezpieczeń. Tym samym posiadacze AC, NNW i assistance mogą mieć spore problemy przez brak badań technicznych. Dlatego warto pamiętać o tym, żeby regularnie wykonywać przegląd samochodu, dzięki czemu można uniknąć późniejszych kłopotów.